Departamentul de Psihologie Clinica si Psihoterapie

Universitatea Babes-Bolyai

Consultanţi Summa Cum Laude

Selecţie 2010

  • Conf. univ. dr. Viorel Lupu, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca

Metal Music Videos psychotherapy directory resources wordpress consulting travel blog