Departamentul de Psihologie Clinica si Psihoterapie

Universitatea Babes-Bolyai

Viziune şi Admitere

Şcoala Doctorală este una de tip “World-Class” (de excelenţă), profesorii şi doctoranzii acesteia fiind implicaţi în activităţi şi cercetări de top la nivel internaţional, ca actori importanţi în producerea internaţională de cunoaştere. În cadrul Şcolii, doctoranzii sunt consideraţi parteneri în actul de producere de cunoaştere, învăţând prin cercetare mentorată de profesionişti marcanţi la nivel internaţional.

Metal Music Videos psychotherapy directory resources wordpress consulting travel blog