Departamentul de Psihologie Clinica si Psihoterapie

Universitatea Babes-Bolyai

Admitere

Informații generale cu privire la admitere

1. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA LOCURILE ȘI INFRASTRUCTURA DE CERCETARE DISPONIBILĂ

Şcoala doctorală va fi formată din doctoranzii prof. univ. dr. Daniel David, porf. univ. dr. Anca Dobrean, prof. univ. dr. Ştefan Szamoskozi, prof. univ. dr. Aurora Szentagotai și conf. univ. dr. Oana David. Pentru mai multe detalii accesați pagina dedicată admiterii de pe site-ul institutului de studii doctorale al universităţii. Pentru întrebări punctuale contactați-ne la info@clinicalpsychology.ro.

REZULTATE ADMITERE 2019.

Regulamentul de admitere este disponibil AICI

Distribuirea locurilor pe coordonatori de doctorat poate fi accesată AICI (2019).

Studenţii Şcolii doctorale vor avea acces la o infrastructură de cercetare de ultimă generaţie, inclusă la nivel internaţional în platforma MERIL:

2. COMPONENŢA COMISIE DE ADMITERE LA DOCTORAT

Comisiile pentru admiterea la doctorat pot fi consultate AICI (2019)

 

3. DATELE CALENDARISTICE, ORELE ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A EXAMENLOR DE ADMITERE LA DOCTORAT (2018)

Concursul de admitere va avea loc în data de marți 10 septembrie 2019, la ora 9:00, pe str. Republicii nr. 37, clădirea AVALON. Mai multe detalii AICI și AICI.

Concursul de admitere constă într-un examen scris, pe baza tematicii obligatorii, şi un interviu în cadrul căruia se testează aptitudinile şi cunoştinţele de specialitate ale candidatului, aşa cum se exprima ele într-un proiect de cercetare pe care fiecare candidat îl va prezenta Comisiei, pe o temă cu relevanţă pentru (a) psihodiagnosticul şi/sau psihoterapiile validate ştiinţific (la copii, adult, şi/sau vârsta a treia) şi/sau (b) ştiinţele cognitive clinice. Prezentarea proiectului de cercetare se va face în „PowerPoint”, timp de aprox. 20 de minute, candidatul putând pregăti diverse alte materiale profesionale suplimentare (ex. chestionare preconizate a fi utilizate în cercetare, proiectul de cercetare printat etc.) pentru membrii Comisiei, cu scopul de a-şi susţine mai bine prezentarea. Nota de admitere este reprezentată de media notei la examenul scris şi a celei de la interviu.

4. TEMATICA OBLIGATORIE ŞI BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ

4.1. Tematica obligatorie

 • Atenţia şi Procesele senzoriale
 • Sisteme mnezice
 • Limbajul, Gândirea şi Rezolvarea de probleme
 • Decizia
 • Creativitatea
 • Motivaţia şi Procesele afective
 • Prelucrările inconştiente de informaţie
 • Stadiile dezvoltării psihice la copii; Fundamente de psihologia dezvoltării
 • Personalitatea şi tulburările de personalitate
 • Psihologie sociala – cognitia sociala, reprezentari si atitudini sociale
 • Paradigme ale psihologiei contemporane
 • Fundamentele epistemologie ale cercetării ştiinţifice
 • Retorică şi teoria argumentării
 • Paradigme de cercetare ştiinţifică
 • Principii de construcţie şi validare a instrumentelor de evaluare în psihologie
 • Design de cercetare şi Testarea ipotezelor în psihologie
 • Planul experimental şi variantele sale; scheme de eşantionare şi analiză a datelor
 • Corelaţia, Regresia, Analiza de varianţă, Analiza factorială şi Metaanaliza
 • Studiul de caz şi Experimentul cu un singur subiect
 • Studiul clinic controlat
 • Fundamente de psihodiagnostic clinic, psihopatologie şi intervenţii psihologice validate ştiinţific

4.2. Bibliografie orientativă

 • David, D. (2007). Metodologia cercetării clinice. Fundamente. Editura Polirom, Iaşi.
 • David, D. (2012/2006). Tratat de psihoterapii cognitive şi comportamentale. Editura Polirom, Iaşi.
 • David, D. (2013-2006). Psihologie clinica si psihoterapie. Fundamente. Editia a 2-a. Ed. Polirom, Iaşi.
 • David, D. (2014). Prelucrări inconştiente de informaţie. Editia a 2-a. Editura Tritonic, Bucureşti
 • Drozda Senkovska, E. (2000). Psihologie sociala experimentala. Editura Polirom, Iasi.
 • Matthews, G., Deary, I. J., Whiteman, M. C. (2005). Psihologia personalitatii: trasaturi, cause, consecinte. Editura Polirom, Iasi.
 • Miclea, M. (1999) Psihologie cognitivă, Editura Polirom, Iaşi.
 • Sava, F.A. (2004). Analiza datelor în cercetarea psihologică. Metode statistice complementare. ASCR, Cluj-Napoca.
 • Smith, E. E., Fredrickson, B., Nolen-Hoeksema, S., Loftus, G. R. (2008). Introducere in psihologie Atkinson & Hilgard. Editia a 14-a. Ed. Tehnica, Bucureşti.
 • Szamoskozi, S. (1997). Evaluarea potentialului intelectual prin metode de diagnostic formativ. Presa Universitara Clujeană. Cluj-Napoca.
 • Urbina, S. (2009). Testarea Psihologica. Editura Trei, Bucuresti.

Resurse suplimentare

 • Marga, A. (2002). Introducere în filosofia contemporană. Editura Polirom, Iaşi.
 • Marga, A. (1991). Raţionalitate, comunicare, argumentare. Editura Dacia, Cluj-Napoca.

For foreign students who wish to pass their exam in English, an alternative bibliography list is provided below:

4.3. Compulsory content areas

 Attention and perception

 • Memory systems
 • Language, thought, and problem solving
 • Decision making
 • Creativity
 • Motivation and affective processes
 • Unconscious information processing
 • Psychological development in children
 • Personality and personality disorders
 • Social psychology – social cognition, social representations and attitudes
 • Paradigms in contemporary psychology
 • Scientific research epistemology
 • Paradigms in scientific research
 • Development and validation of psychological measurement instruments
 • Research designs and hypotheses testing
 • Experimental design and its forms; sampling and data analysis
 • Correlation, regression, variance analysis, factor analysis and meta-analysis
 • Case studies and single case experiments
 • Randomized clinical trials
 • Fundamental aspects of clinical diagnosis, psychopathology and evidence-based psychological interventions

 4.4. Suggested references:

 • Barlow, D. H. (2014). Clinical Handbook of Psychological Disorders, Fifth Edition: A Step-by-Step Treatment Manual. New York: Guiford Press.
 • Cohen, R. J., Swerdlik, M., & Sturman, E. (2012). Psychological Testing and Assessment: An Introduction to Tests and Measurement, 8th Humanities & Social Sciences.
 • David, D., Lynn, A., Ellis, A. (2010). Rational and irrational beliefs in human functioning and disturbances; Implication for research, theory, and practice. Oxford Universty Press, London, UK.
 • Dobson, K., S., Ed. (2010), Handbook of Cognitive-Behavioral Therapies, The Guilford Press, New York.
 • Field, A. (2013). Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics. London: Sage Publications.
 • Hassin, R. R., Uleman, J. S., & Bargh, J. A. (2005). The New Unconscious. Oxford University Press.
 • John, O. P., Robins, R. W., & Pervin, L. A. (2008). Handbook of Personality, Third Edition: Theory and Research. New York: Guiford Press.
 • Kassin, S., Fein, S., & Markus, H. S. (2013). Cengage Advantage Books: Social Psychology. Cengage
 • Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B., Loftus, G. R., & Wagenaar, W. A. (2009). Atkinson & Hilgard. Introduction to Psychology 15th Andover: Cengage Learning.
 • Roberts, M. C. & Ilardi, S. S. (2003). Handbook of Research Methods in Clinical Psychology. Oxford: Blackwell Publishing.

Metal Music Videos psychotherapy directory resources wordpress consulting travel blog