Departamentul de Psihologie Clinica si Psihoterapie

Universitatea Babes-Bolyai

Admitere

Master Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică şi Psihoterapie.

I. Înscriere şi info. (pentru sesiunea iulie 2018):

Calendarul admiterii:
11-16 iulie – înscrieri
18-19 iulie – examen de admitere
20 iulie – afișarea rezultatelor
23-24 iulie – confirmarea locurilor și depunerea cererilor de re-distribuire
25 iulie – afișarea rezultatelor după redistribuire
26 iulie – confirmarea locurilor după redistribuire
27 iulie – afișarea listelor finale

Inscrierile se fac in perioada mentionata, zilnic intre orele 9:00-13:00, la sediul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei de pe str. Sindicatelor nr. 7, Cluj-Napoca.

Contact: tel. 0264-590.967;  0264-405.337 (orar cu publicul 09:00 – 12:00).

Acte necesare pentru alcătuirea dosarului de inscriere: 
1. Diploma de bacalaureat (original + 2 copii)
2. Diploma de licență sau echivalentul ei (original + 2 copii), împreună cu Suplimentul de diplomă sau Foaia matricolă (original + 2 copii). Absolvenții promoției 2018 care încă nu au primit diploma de licență, vor prezenta adeverința de licență.
3. Certificat de naștere (original + 2 copii)
4. Certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională (original + 1 copie). Certificatul de competență lingvistică trebuie să fie eliberat de instituții autorizate (Centre culturale străine, Centre lingvistice / Departamente de specialitate din Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Universități acreditate). Pentru obținerea unui certificat puteți contacta Centrul Lingua (secretariat_lingua@lingua.ubbcluj.ro; www.lingua.ubbcluj.ro) sau Alpha (alpha@lett.ubbcluj.ro; www.alpha.ubbcluj.ro; 0264 434164)
5. Două fotografii marimea ¾ (cu numele candidatului scris pe verso)
6. Copie Buletin de Identitate
7. Fișa de înscriere, fisă care se procesează la înscriere
8. Chitanțele ce atestă plata taxei de procesare și a taxei de admitere (aceste taxe se vor plăti pe loc în momentul înscrierii). Taxele se achită pentru fiecare specializare (în cazul în care candidatul se înscrie la mai multe programe de master)
9. Adeverință medicală
10. Un dosar plic
Taxa de înscriere: 150 RON.

II. Condiţii de eligibilitate

Absolvenţi cu diplomă de licenţă în psihologie, alte ştiinţe socio-umane şi medicină.

III. Examen admitere
Va avea loc la sediul Departamentului de Psihologie Clinică şi Psihoterapie, str. Republicii nr. 37, 400015, Cluj-Napoca. Data exactă și intervalul orar vor fi anunțate în curând.

IV. Criterii de admitere: Media de licenţă (20%) si interviu pe baza unui referat (sinteza teoretica sau proiect de cercetare) de maximum 4 pagini, pe o temă relevantă pentru tematica masterului (80%). Referatul va fi adus doar în data examenului în format printat și va fi predat comisiei de examinare.

Criterii de departajare:
 
Media examenului de bacalaureat.

– Media examenului de licenţă.

Bibliografie utila in intocmirea referatului:
• David, D. (2004). Prelucrări inconştiente de informaţie. Editura Tritonic: Bucureşti.

• David, D. (2006). Psihologie clinică şi psihoterapie. Editura Polirom. Iaşi (ediţia a doua: 2013).
• David, D. (2006). Metodologia cercetarii clinice. Editura Polirom. Iasi.

V. Alte info.

  • 50 locuri la buget si 20 locuri cu taxă

    • vor fi organizate mai multe grupe de seminarii şi lucrări astfel încât să nu se depăşească numărul optim de studenţi într-o grupă.
  • 4 semestre (2 ani)

Acreditări ale programului:

(1) Acreditare academică/profesională din partea ARACIS;
(2) Acreditare profesională/psihologică:

a. Internațională (pentru psihoterapie) – de către Albert Ellis Institute, SUA (singurul program acreditat din România) și de către European Association for Behavioral and Cognitive Therapies (EABCT).
b. Națională – de către Colegiul Psihologilor din Romania; pentru Psihologie Clinică și în colaborare cu APCCR pentru Consiliere Psihologică şi Psihoterapie Cognitiv Comportamentală.

Metal Music Videos psychotherapy directory resources wordpress consulting travel blog