Departamentul de Psihologie Clinica si Psihoterapie

Universitatea Babes-Bolyai

Admitere

Master Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică şi Psihoterapie.

I. Înscriere şi info. (pentru sesiunea iulie 2021):

Calendarul admiterii:

 • 12-17 iulie – înscrierea candidaților, ora 9-13 (orar casierie 9-13) – după ora 13 on line. În data de 17 iulie se pot face doar înscrieri on-line
 • 19 iulie – afișarea listelor de înscriși, depunerea contestațiilor referitoare la înregistrarea datelor, ora 9-13
 • 20-21 iulie – susținerea probelor de examene
 • 22 iulie – afișarea listelor de admitere, confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire, ora 9-13 (orar casierie 9-13) – după ora 13 on line;
 • 23-25 iulie confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire, ora 9-13 (orar casierie 9-13) – după ora 13 on line. În 24, 25 iulie se pot face confirmări, redistribuiri doar on line. În data de 25 iulie platforma se închide de la ora 13:00
 • 26 iulie – afișarea rezultatelor după redistribuire, confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire, ora 11-13 (orar casierie 9-13) – după ora 13 on line
 • 27 iulie – confirmarea locurilor după redistribuire,  ora 9-13 (orar casierie 9-13) – după ora 13 on line
 • 29 iulie – afișarea listelor finale

Înscrierea candidaților se face exclusiv on-line. Se oferă suport tehnic (listare, scanare, acces platforma de admitere) la sediul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Cluj-Napoca, str. Sindicatelor nr. 7, cu respectarea măsurilor sanitare şi de protecție în unitățile de învățământ în contextul prevenirii, depistării din timp şi al controlului infecției cu COVID-19, în vigoare la momentul respectiv. Pentru accesul în clădire e necesară programarea telefonică făcută cu o zi înaintea prezentării la telefon 0264405337, între orele 9-15.

Acte necesare pentru alcătuirea dosarului de înscriere (scanate și încărcate în format PDF):

a) Fișa tip de înscriere, semnată (generată de platforma de admitere)

b) Diploma de bacalaureat și foaia matricolă.

c) Diploma de licență sau echivalentul ei, împreună cu suplimentul de diplomă sau foaia matricolă. Absolvenții promoției 2021 care încă nu au primit diploma de licență, vor prezenta adeverința de licență. Cetățenii străini UE vor încărca originalul însoțit de traducerea legalizată după actele de studii, însoțită de echivalarea studiilor.

d) Certificat de naștere

e) Cartea de identitate. Cetățenii străini UE vor încărca pașaportul, dacă e cazul și viza de ședere.

f) Adeverință medicală

g) Certificat de competență lingvistică nivel minim B1, în termen de valabilitate, sau certificate sau atestate lingvistice acceptate conform listei https://psiedu.ubbcluj.ro/51-competenta-lingvistica.

h) Alte documente menționate la cazurile particulare (adeverința în baza căreia se solicită scutirea de taxă, cererea de loc de rrom, loc de protecție socială, adeverințe doveditoare a apartenenței la categoria de rrom sau protecție socială, etc.)

Taxe de înscriere: 50 RON taxa de procesare + 200 RON taxa de înscriere.

Detalii suplimentare privind admiterea pot fi accesate pe site-ul Facultății: https://psiedu.ubbcluj.ro/31-admitere-master

II. Condiţii de eligibilitate

Absolvenţi cu diplomă de licenţă în psihologie, alte ştiinţe socio-umane şi medicină.

III. Examen admitere
Va avea loc on-line, printr-o platformă electronică. Candidații înscriși la admitere vor primi informații cu privire la modul de accesare.

IV. Criterii de admitere: Media de licenţă (20%) si interviu pe baza unui referat (sinteza teoretica sau proiect de cercetare) de maximum 4 pagini, pe o temă relevantă pentru tematica masterului (80%).

Criterii de departajare:

 • Media de la interviu
 • Media examenului de bacalaureat.

Bibliografie utila în intocmirea referatului:

 • David, D. O. (2016). Psihologie clinică şi psihoterapie: fundamente. Polirom.
 • David, D. O. (2006). Metodologia cercetării clinice: fundamente. Polirom.
 • David, D. (2016). Tratat de psihoterapii cognitive și comportamentale.

V. Alte info.

 • 60 locuri bugetate, 15 locuri cu taxă
  • vor fi organizate mai multe grupe de seminarii şi lucrări astfel încât să nu se depăşească numărul optim de studenţi într-o grupă.
 • 4 semestre (2 ani)

Acreditări ale programului:

(1) Acreditare academică/profesională din partea ARACIS;
(2) Acreditare profesională/psihologică:

a. Internațională (pentru psihoterapie) – de către Albert Ellis Institute, SUA (singurul program acreditat din România) și de către European Association for Behavioral and Cognitive Therapies (EABCT).
b. Națională – de către Colegiul Psihologilor din Romania; pentru Psihologie Clinică și în colaborare cu APCCR pentru Consiliere Psihologică şi Psihoterapie Cognitiv Comportamentală.

Metal Music Videos psychotherapy directory resources wordpress consulting travel blog