Departamentul de Psihologie Clinica si Psihoterapie

Universitatea Babes-Bolyai

Admitere

Master Consiliere Genetică

I. Înscriere şi info. (pentru sesiunea iulie 2017)

Calendarul admiterii:
12-15 iulie – înscrieri

19-20 iulie – examen de admitere
21 iulie – afișarea rezultatelor
25-26 iulie – confirmarea locurilor și depunerea cererilor de re-distribuire
27 iulie – afișarea rezultatelor după redistribuire
28 iulie – confirmarea locurilor după redistribuire
31 iulie – afișarea listelor finale

Notă: La înscriere se va alege o a doua opțiune între Masteratul de Psihologică Clinică, Consiliere Psihologică și Psihoterapie, respectiv Masteratul de Tehnici Psihologice de Control al Comportamentului, pentru cazul în care la Masteratul de Consiliere Genetică nu se formează o grupă de minim 15 de studenți.

Inscrierile se vor face în perioada menţionată, zilnic între orele 9:00-13:00, la sediul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei de pe str. Sindicatelor nr. 7, Cluj-Napoca.

Contact: tel. 0264-590.967;  0264-405.337 (orar cu publicul 09:00 – 12:00).

Acte necesare pentru alcătuirea dosarului de inscriere:
1. Diploma de bacalaureat (original + 2 copii)
2. Diploma de licență sau echivalentul ei (original + 2 copii), împreună cu Suplimentul de diplomă sau Foaia matricolă (original + 2 copii). Absolvenții promoției 2016 care încă nu au primit diploma de licență, vor prezenta adeverința de licență.
3. Certificat de naștere (original + 2 copii)
4. Certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională (original + 1 copie). Certificatul de competență lingvistică trebuie să fie eliberat de instituții autorizate (Centre culturale străine, Centre lingvistice / Departamente de specialitate din Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Universități acreditate). Pentru obținerea unui certificat puteți contacta Centrul Lingua (secretariat_lingua@lingua.ubbcluj.ro; www.lingua.ubbcluj.ro) sau Alpha (alpha@lett.ubbcluj.ro; www.alpha.ubbcluj.ro; 0264 434164)
5. Două fotografii marimea ¾ (cu numele candidatului scris pe verso)
6. Copie Buletin de Identitate
7. Fișa de înscriere, fisă care se procesează la înscriere
8. Chitanțele ce atestă plata taxei de procesare și a taxei de admitere (aceste taxe se vor plăti pe loc în momentul înscrierii). Taxele se achită pentru fiecare specializare (în cazul în care candidatul se înscrie la mai multe programe de master)
9. Adeverință medicală
10. Un dosar plic
Taxa de inscriere: 150 RON.

II. Condiţii de eligibilitate

Absolvenţi cu diplomă de licenţă în psihologie, alte ştiinţe socio-umane şi medicină.

III. Examen admitere
Va avea loc la sediul Departamentului de Psihologie Clinică şi Psihoterapie, str. Republicii nr. 37, 400015, Cluj-Napoca.

IV. Criterii de admitere: Media de licenţă (20%) si interviu pe baza unui referat (sinteza teoretica sau proiect de cercetare) de maximum 4 pagini, pe o temă relevantă pentru tematica masterului (80%). Referatul va fi adus doar în data examenului în format printat și va fi predat comisiei de examinare.

Criterii de departajare:
Media examenului de bacalaureat.

– Media examenului de licenţă.

Bibliografie utila in intocmirea referatului:
• David, D. (2006). Psihologie clinică şi psihoterapie. Editura Polirom. Iaşi (ediţia a doua: 2013).

• David, D. (2006). Metodologia cercetarii clinice. Editura Polirom. Iasi.
• David D., Benga O., Rusu A.S. (2007). Fundamente de psihologie evoluţionistă şi consiliere genetică. Integrări ale psihologiei şi biologiei. Editura Polirom. Iaşi.
• www.eurogenetest.org

VI. Alte info.

  • 10 locuri la buget si 15 locuri cu taxă
  • 4 semestre (2 ani)

Absolvenţii psihologi vor fi certificaţi în consiliere psihologică cognitiv-comportamentală și psihoterapie cognitiv-comportamentală (prin completarea unor cursuri), în colaborare cu Asociaţia de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale

Acreditări ale programului:

(1) Acreditare academică/profesională din partea ARACIS;
(2) Acreditare profesională/psihologică:

a. Internațională (pentru psihoterapie) – de către Albert Ellis Institute, SUA (singurul program acreditat din România) și de către European Association for Behavioral and Cognitive Therapies (EABCT).
b. Națională – de către Colegiul Psihologilor din Romania; pentru Psihologie Clinică și în colaborare cu APCCR pentru Consiliere Psihologică şi Psihoterapie Cognitiv Comportamentală.

Metal Music Videos psychotherapy directory resources wordpress consulting travel blog