Departamentul de Psihologie Clinica si Psihoterapie

Universitatea Babes-Bolyai

Admitere

Master Tehnici Psihologice de Control al Comportamentului şi Dezvoltarea Potenţialului Uman

I. Înscriere şi info. (pentru sesiunea septembrie 2017):

Dorim să vă informăm că în luna septembrie 2017 Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai, va scoate la concurs un număr de 13 locuri la programul Masteral Tehnici Psihologice de Control al Comportamentului şi Dezvoltarea Potenţialului Uman. Programul este acreditat academic de către ARACIS, iar profesional are acreditare internațională (pentru psihoterapie) – de către Albert Ellis Institute, SUA (singurul program acreditat din România) și de către European Association for Behavioral and Cognitive Therapies (EABCT) și națională – de către Colegiul Psihologilor din Romania; pentru Psihologie Clinică și în colaborare cu APCCR pentru Consiliere Psihologică şi Psihoterapie Cognitiv Comportamentală.

În urma redistribuirii locurilor neocupate din cadrul altor programe masterale, din septembrie vom putea suplimenta numărul de locuri cu taxă/bugetate până la maximum 17 locuri.

Calendarul admiterii:

  • 6,7 septembrie 2017 – înscrierea candidaţilor (orar casierie 9-13)
  • 11-12 septembrie 2017 – susținerea examenului de admitere
  • 13 septembrie 2017 – afişarea listelor de admitere
  • 14,15 septembrie 2017 – confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire (orar casierie 9-13)
  • 18 septembrie 2017 – afişarea rezultatelor după redistribuire, confirmarea locurilor după redistribuire (orar casierie 9-13)
  • 20 septembrie 2017 – afişarea listelor finale.

Inscrierile se fac in perioada mentionata, zilnic intre orele 9:00-13:00, la sediul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei de pe str. Sindicatelor nr. 7, Cluj-Napoca.

Contact: tel. 0264-590.967;  0264-405.337 (orar cu publicul 09:00 – 12:00).

Acte necesare pentru alcătuirea dosarului de inscriere: 
1. Diploma de bacalaureat (original + 2 copii)
2. Diploma de licență sau echivalentul ei (original + 2 copii), împreună cu Suplimentul de diplomă sau Foaia matricolă (original + 2 copii). Absolvenții promoției 2016 care încă nu au primit diploma de licență, vor prezenta adeverința de licență.
3. Certificat de naștere (original + 2 copii)
4. Certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională (original + 1 copie). Certificatul de competență lingvistică trebuie să fie eliberat de instituții autorizate (Centre culturale străine, Centre lingvistice / Departamente de specialitate din Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Universități acreditate). Pentru obținerea unui certificat puteți contacta Centrul Lingua (secretariat_lingua@lingua.ubbcluj.ro; www.lingua.ubbcluj.ro) sau Alpha (alpha@lett.ubbcluj.ro; www.alpha.ubbcluj.ro; 0264 434164)
5. Două fotografii marimea ¾ (cu numele candidatului scris pe verso)
6. Copie Buletin de Identitate
7. Fișa de înscriere, fisă care se procesează la înscriere
8. Chitanțele ce atestă plata taxei de procesare și a taxei de admitere (aceste taxe se vor plăti pe loc în momentul înscrierii). Taxele se achită pentru fiecare specializare (în cazul în care candidatul se înscrie la mai multe programe de master)
9. Adeverință medicală
10. Un dosar plic
Taxa de inscriere: 150 RON.

II. Condiţii de eligibilitate

Absolvenţi cu diplomă de licenţă în psihologie, alte ştiinţe socio-umane şi medicină.

III. Examen admitere
Va avea loc la sediul Departamentului de Psihologie Clinică şi Psihoterapie, str. Republicii nr. 37, 400015, Cluj-Napoca.

IV. Criterii de admitere: Media de licenţă (20%) si interviu pe baza unui referat (sinteza teoretica sau proiect de cercetare) de maximum 4 pagini, pe o temă relevantă pentru tematica masterului (80%). Referatul va fi adus doar în data examenului în format printat și va fi predat comisiei de examinare.

Criterii de departajare:
 
Media examenului de bacalaureat.

– Media examenului de licenţă.

Bibliografie utila in intocmirea referatului:
• David, D. (2004). Prelucrări inconştiente de informaţie. Editura Tritonic: Bucureşti.

• David, D. (2006). Psihologie clinică şi psihoterapie. Editura Polirom. Iaşi (ediţia a doua: 2013).
• David, D. (2006). Metodologia cercetarii clinice. Editura Polirom. Iasi.

V. Alte info.

  • Număr de locuri : 13 locuri (până la maxim 17 locuri ca urmare a redistribuirii locurilor cu taxă/bugetate neocupate din cadrul altor programe masterale la nivel de Facultate / Universitate)
  • 4 semestre (2 ani)

Acreditări ale programului:

(1) Acreditare academică/profesională din partea ARACIS;
(2) Acreditare profesională/psihologică:

a. Internațională (pentru psihoterapie) – de către Albert Ellis Institute, SUA (singurul program acreditat din România) și de către European Association for Behavioral and Cognitive Therapies (EABCT).
b. Națională – de către Colegiul Psihologilor din Romania; pentru Psihologie Clinică și în colaborare cu APCCR pentru Consiliere Psihologică şi Psihoterapie Cognitiv Comportamentală.

Metal(z) Videos Psydir Razvan Antonescu Voyaging Hacks ColorRed