Departamentul de Psihologie Clinica si Psihoterapie

Universitatea Babes-Bolyai

Admitere

Master Tehnici Psihologice de Control al Comportamentului şi Dezvoltarea Potenţialului Uman

I. Înscriere şi info. (pentru sesiunea iulie 2020):

 • 9-13 iulie – înscrieri (orar casierie 9-13). În data de 12 iulie se pot face doar înscrieri on-line
 • 14 iulie – afişarea listelor de înscriși, depunerea contestațiilor referitoare la înregistrarea datelor, ora 9-13  
 • 15-16 iulie – susținerea probelor de examene (unde este cazul)
 • 17 iulie – afișarea listelor de admitere; confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire, ora 9-15 (orar casierie 9-15)
 • 18, 20 iulie 2020 – confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire, ora 9-15 (orar casierie 9-15)
 • 21-23 iulie – confirmarea locurilor și depunerea cererilor de re-distribuire (orar casierie 9-15)
 • 24 iulie – afișarea listelor finale

Înscrierea candidațilori se ace online, pana în 13 iulie ora 13:00, înregistrandu-se pentru un cont la adresa web: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/.

Contact: tel. 0264-590.967;  0264-405.337 (orar cu publicul 09:00 – 12:00).

Acte necesare pentru alcătuirea dosarului de inscriere:
1. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă.
2. Diploma de licență sau echivalentul ei, împreună cu suplimentul de diplomă sau foaia matricolă. Absolvenții promoției 2020 care încă nu au primit diploma de licență, vor prezenta adeverința de licență.
3. Certificat de naștere
4. Certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională. Certificatul de competență lingvistică trebuie să fie eliberat de instituții autorizate (Centre culturale străine, Centre lingvistice / Departamente de specialitate din Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Universități acreditate). Pentru obținerea unui certificat puteți contacta Centrul Lingua (secretariat_lingua@lingua.ubbcluj.ro; www.lingua.ubbcluj.ro) sau Alpha (alpha@lett.ubbcluj.ro; www.alpha.ubbcluj.ro; 0264 434164)
5. Fotografie marimea ¾
6. Buletin de Identitate
7. Fișa de înscriere
8. Chitanțele ce atestă plata taxei de procesare și a taxei de admitere. Taxele se achită pentru fiecare specializare (în cazul în care candidatul se înscrie la mai multe programe de master)
9. Adeverință medicală.
Taxe de înscriere: 50 RON taxa de procesare + 200 RON taxa de înscriere.

Detalii suplimentare privind admiterea pot fi accesate pe site-ul Facultății: https://psiedu.ubbcluj.ro/31-admitere-master

II. Condiţii de eligibilitate

Absolvenţi cu diplomă de licenţă în psihologie, alte ştiinţe socio-umane şi medicină.

III. Inteviu admitere
Va avea loc on-line, printr-o platformă electronică. Candidații înscriși la admitere vor primi informații cu privire la modul de accesare.

IV. Criterii de admitere:Media de licenţă (20%) si interviu pe baza unui referat (sinteza teoretica sau proiect de cercetare) de maximum 4 pagini, pe o temă relevantă pentru tematica masterului (80%).

Criterii de departajare:

 • Media de la interviu
 • Media examenului de bacalaureat.

Bibliografie utilă in intocmirea referatului:

 • David, D. O. (2016). Psihologie clinică şi psihoterapie: fundamente. Polirom.
 • David, D. O. (2006). Metodologia cercetării clinice: fundamente. Polirom.
 • David, D. (2016). Tratat de psihoterapii cognitive și comportamentale.

V. Alte info.

 • 75 locuri (numărul de locuri bugetate respectiv cu taxă vor fi anunțate în curând)
 • 4 semestre (2 ani)

Acreditări ale programului:

(1) Acreditare academică/profesională din partea ARACIS;
(2) Acreditare profesională/psihologică:

a. Internațională (pentru psihoterapie) – de către Albert Ellis Institute, SUA (singurul program acreditat din România) și de către European Association for Behavioral and Cognitive Therapies (EABCT).
b. Națională – de către Colegiul Psihologilor din Romania; pentru Psihologie Clinică și în colaborare cu APCCR pentru Consiliere Psihologică şi Psihoterapie Cognitiv Comportamentală.

Metal Music Videos psychotherapy directory resources wordpress consulting travel blog