Departamentul de Psihologie Clinica si Psihoterapie

Universitatea Babes-Bolyai

Nivel Postuniversitar

Departamentul de Psihologie Clinică şi Psihoterapie este dedicată formării profesionale continue (pentru profesioniştii în domeniul clinic) şi a adulţilor (life long learning; pentru orice persoană interesată în dezvoltare personală). În acest sens ea oferă un spectru larg de programe de formare, independent (cursuri postuniversitare UBB) sau în colaborare cu Asociaţia de Psihoterapie Cognitive şi Comportamentale din România (pentru formarea profesională a psihologilor, consilierilor sau psihoterapeuţilor, în condiţiile legii existente) şi/sau cu International Institute for the Advanced Studies of Psychotherapy and Applied Mental Health (pentru formarea profesională a psihologilor şi medicilor).

I. CURSURI POSTUNIVERSITARE (formare universitară profesională continuă)

Consorţiul format din Departamentul de Psihologie Clinică şi Psihoterapie (cu structurile aferente: Institut şi Clinică) şi Asociaţia de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România (în condiţiile legii, doar asociaţiile profesionale pot fi implicate în formarea profesională continuă în consiliere/psihoterapie) vă propune o serie de cursuri aplicative de formare continuă în domeniul clinic (pentru profesionişti), cu aplicaţii în domenii şi la populaţii variate (vezi mai jos), şi de formare a adulţilor (life long learning; pentru oricine interesat în dezvoltare personală). Taxa pentru fiecare curs este de …RON. Perioadele de desfăşurare a cursurilor în Cluj-Napoca vor fi afişate în luna septembrie a fiecărui an pe o perioadă de 1 an. Perioada pentru cursurile cu locaţii în alte judeţe se stabileşte în funcţie de solicitanţi (ex. un grup de minimum 20 de cursanţi; minimum 25 în Bucureşti). Persoana de contact: Asist. cercetare, MA, Raluca Anton (Tel. 0264 434141; Email: clinica@psychology.ro). Vezi şi secţiunea “Servicii-Training-uri profesionale” pentru detalii.

II. CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ ŞI A ADULŢILOR

1. Psihodiagnostic şi evaluare clinică; aplicaţii la copii, adulţi şi vârsta a treia (formare continuă)

Se prezintă într-o manieră pragmatică demersul evaluării clinice şi principalele instrumente folosite, care să ofere un sistem de practică psihologică validată ştiinţific în ceea ce priveşte psihodiagnosticul şi evaluarea clinică, adică evaluarea cu relevanţă pentru mecanisme psihologice implicate în sănătate şi boală; aplicaţiile în domeniile non-clinice (ex. educaţional, muncii-organizaţional, judiciar, apărare şi securitate naţională etc.) sunt descrise în limitele de competenţă ale acestor profesionişti. Aceste cursuri/workshop-uri oferă şi prerechizitele necesare pentru achiziţionarea din partea celor interesaţi a Platformei de Evaluare Clinică (vezi www.rtscluj.ro) formată din: (1) Interviurile Clinice Structurate (SCID), pentru copii şi adulţi, şi (2) Sistemul de Evaluare Clinică.

2. Intervenţii cognitiv – comportamentale pentru copii, adolescenţi şi vârsta a treia. Fundamente (formare continuă)
Se prezintă într-o manieră pragmatică, procedurile de: modificare comportamentală, restructurare cognitivă, rezolvare de probleme, management al stresului prin mecanisme de coping şi tehnici de relaxare, negociere şi management al conflictului, luare eficientă a deciziilor, comunicare şi de autocontrol emoţional şi comportamental, fundamentale în intervenţiile psihologice validate ştiinţific.

3. Relaţie Psihoterapeutică. Fundamente (formare continuă)
Se prezintă într-o manieră pragmatică aspecte ce ţin de anatomia actului psihoterapeutic, cu precădere relaţia psihoterapeutică. Activităţile se vor concentra asupra analizei şi optimizării factorilor validaţi ştiinţific care caracterizează relaţia terapeutică cognitiv-comportamentală: (1) empatie; (2) acceptare necondiţionată a pacientului; (3) congruenţă şi (4) colaborare.

4. Program de intervenţie cognitiv–comportamentală pentru copii agresivi (formare continuă şi a adulţilor)
Se prezintă într-o manieră pragmatică procedurile de realizare a diagnosticului în cazul copiilor agresivi, modul de intervievare a părinţilor, modul în care se realizează discuţiile cu copilul, factorii implicaţi în apariţia şi dezvoltarea comportamentului agresiv. Sunt abordate tehnici specifice de construire a relaţiei cu copilul, motivarea copiilor, consiliere a părinţilor şi a familiei, metode de monitorizare a efectelor intervenţiei, etc.

6. Intervenţii cognitiv–comportamentale în terapia de cuplu şi a familiei (formare continuă)
Se prezintă într-o manieră pragmatică fundamentele ştiinţifice ale terapiei cognitiv-comportamentale a cuplului şi familiei, o serie de tehnici cognitiv-comportamentale specific adaptate terapiei de cuplu, tehnici de negociere şi mediere a situaţiilor de criză şi, de asemenea, strategii pentru abordarea problemelor de dinamică sexuală.
VI. Dezvoltarea abilităţilor parentale. Curs pentru părinţi (formarea adulţilor)
Se prezintă într-o manieră pragmatică principiile psihologice eficiente în practica cu copiii în promovarea sănătăţii, precum şi optimizarea şi dezvoltarea eficientă din punct de vedere social, emoţional, cognitiv şi comportamental având ca şi scop prevenţia apariţiei unor probleme psihice atât în ceea ce îi priveşte pe copii, cât şi pe părinţi.

7. Psihodiagnostic şi evaluare clinică; aplicaţii la copii cu vârste între 0 şi 12 ani (formare continuă)
Se prezintă într-o manieră pragmatică demersul evaluării clinice şi principalele instrumente folosite, care să ofere un sistem de practică psihologică validată ştiinţific în ceea ce priveşte psihodiagnosticul şi evaluarea clinică, adică evaluarea cu relevanţă pentru mecanisme psihologice implicate în sănătate şi boală în cazul acestor categorii de vârstă.

8. Hipnoză şi Hipnoterapie Clinică (formare continuă)
Se prezintă într-o manieră pragmatică utilizarea sugestiei şi hipnozei în optimizare personală şi în tratamentul unor tulburări psihice şi/sau psihosomatice. Cursanţii vor învăţa cum să elaboreze şi să implementeze un protocol hipnoterapeutic pentru promovarea sănătăţii şi/sau tratament.

III. ALTE CURSURI/WORKSHOP-URI

Se pot elabora şi implementa programe specifice noi, de formare continuă şi/sau a adulţilor, în funcţie de solicitant, în condiţiile de expertiză a membrilor Departamentului şi colaboratorilor acesteia. Persoana de contact: Lector univ. dr. Mădălina Sucală (Tel. 0264 434141; Email: clinica@psychology.ro).

Metal Music Videos psychotherapy directory resources wordpress consulting travel blog