Pentru admiterea la Şcoala Doctorală “Psihodiagnostic şi Intervenţii Psihologice Validate Ştiinţific” (domeniul: Psihologie) din Septembrie 2008, la Prof. univ. dr. Daniel David sunt disponibile următoarele locuri (în funcţie de candidaţi, locurile cu taxă pot fi suplimentate):

  • 1 loc bugetat cu bursă

  • 1 loc bugetat

  • 5 locuri cu taxă 

Temele abordate trebuie să se înscrie în general în domeniile psihodiagnosticului, psihologiei clinice, psihoterapiei şi consilierii psihologice, ştiinţelor cognitive, consilierii genetice sau psihologiei evoluţioniste. Impactul teoretic şi/sau pragmatic al temei poate viza domenii diverse (ex. clinic, educaţional, muncii-organizaţional, securitate şi apărare naţională etc.) iar în cercetare se pot utiliza subiecţi indiferent de vârstă (ex. copii, adulţi, vârsta a treia), inclusiv animale (ex. terapia asistată de animale, modele biologice ale psihopatologiei etc.). Modalitatea de admitere, cu tematica aferentă, este prezentată la secţiunea didactic (subsecţiunea doctorat), în prezentul site.