Departamentul de Psihologie Clinica si Psihoterapie

Universitatea Babes-Bolyai

Asistent univ. drd. Bianca MACAVEI

CURRICULUM VITAE

 

1.         INFORMAŢII PERSONALE

Nume, prenume: MACAVEI BIANCA

Data şi locul naşterii: 30 iulie 1976, Turda, Cluj

Naţionalitate: Romana

Stare civilă: Necasatorită

Domiciliul stabil: –

Adresa la locul de muncă: Str. Republicii nr. 37, Cluj-Napoca 400015

Poziţia academică ocupată în prezent: Asist. univ.

Telefon: 0744 362123

Fax: 0264 434141

E-mail: biancamacavei@psychology.ro

 

2.         EDUCAŢIE

2003-2013 – Studii doctorale, coordonator: Prof univ. dr. Miclea Mircea,  Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Str. M. Kogalniceanu nr.1, Cluj-Napoca 400084, Cluj, Romania.

 

2002-2003 – Master în Consiliere psihologica si psihoterapii, Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Str. M. Kogalniceanu nr.1, Cluj-Napoca 400084, Cluj, Romania.

 

1998-2002 – Licență în psihologie, Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Str. M. Kogalniceanu nr.1, Cluj-Napoca 400084, Cluj, Romania.

 

 

 

3.         EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2008-prezent, Asistent Universitar la catedra de Psihologie Clinică și Psihoterapie, Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Str. M. Kogalniceanu nr.1, Cluj-Napoca 400084, Cluj, Romania.

 

2006-prezent,  Psiholog Principal în Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică Cognitiv-Comportamentală, Psihoterapii Cognitive și Comportamentale la Cabinet Individual de Psihologie Macavei Bianca, Cod personal 01284.

 

2006-prezent, Supervizor în Consiliere Psihologică Cognitiv-Comportamentală și Psihoterapii Cognitive și Comportamentale, Asociația de Psihoterapii Cognitive și Comportamentale din România, Cluj-Napoca, România.

2007-2008, Cercetător științific la Institutul International de Studii Avansate de Psihoterapie si Sanatate Mentala Aplicata, Str. M. Kogalniceanu nr.1, Cluj-Napoca 400084, Cluj, Romania.

 

2006-2007, Asistent de cercetare la Institutul International de Studii Avansate de Psihoterapie si Sanatate Mentala Aplicata, Str. M. Kogalniceanu nr.1, Cluj-Napoca 400084, Cluj, Romania.

 

2005-2006, Consilier psihologic la Centrul de Consultanta Psihologica si Orientare Profesionala-Expert, Str. Pastorului nr.11, Cluj-Napoca 400084, Cluj, Romania.

 

2004-2005, Psiholog la S.C. COGNITROM S.R.L., Str. Pastorului, Cluj-Napoca, Cluj, Romania.

 

2002-2003, Consilier psihologic la Centrul de Consultanta Psihologica si Orientare Profesionala-Expert, Str. Pastorului nr.11, Cluj-Napoca 400084, Cluj, Romania.

 

2003-2008, Formator în cadrul Programului “Magister”, organizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în colaborare cu Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.

2005 – 2008, Formator în cadrul Programului de Învăţământ Rural, organizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în colaborare cu Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.

2002 – 2004, Tutore în cadrul programului de formare în psihoterapie Septimus, organizat de Universitatea din Sheffield (UK), în colaborare cu Federaţia Română de Psihoterapie, Bucureşti şi Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca.

2002-2008, tutore în programul de învățământ la distanță la Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Str. M. Kogalniceanu nr.1, Cluj-Napoca 400084, Cluj, Romania.

 

4.         ACTIVITATE DIDACTICĂ

  • Seminarii pentru disciplina psihologie clinică şi psihoterapie
  • Seminarii pentru disciplina psihologia familiei
  • Seminarii pentru disciplina psihologia religiei
  • Activităţi practice cu studenţii
  • Supervizare practică clinică.

 

 

 

 

5.         ACTIVITĂŢI PROFESIONALE

*Conferința Națională de Psihologie. 2008. Timișoara. Prezentare orală. Încorporarea terapiei asistate de animale în tratamentul psihoterapeutic al depresiei: investigație meta-analitică. Rusu, A.S., Pintea, S., Macavei, B., Moldovan, R.

 

* Moldovan, R., Macavei, B., David, D., Iftene, F. (2008). Comparison of two evidence based treatments for major depression in children and adolescents. Paper presented at the 38th Annual Congress of EABCT, Rome, Italy.

*18-21 mai 2006 – Conferinţa Naţională de Psihologie, Cluj-Napoca, cu lucrarea „Distincţia dintre emoţiile negative funcţionale şi disfuncţionale în cazul unor pacienţi cu anxietate şi depresie de intensitate clinică. Un studiu clinic controlat” (The distinction between functional and dysfunctional emotions in patients with clinical level of anxiety and depression; A randomized clinical trial). Autori: Psiholog drd. Bianca Macavei şi psiholog David Opriş

*22-23 octombrie 2004 – Sesiunea ştiinţifică anuală a academiei române, cu lucrarea “Trauma în mediul rural şi urban”. Autori: psiholog drd. Kallay Eva şi psiholog drd. Bianca Macavei

*21-23 mai 2004 – Conferinţa Naţională de Psihologie, Călimăneşti-Căciulata, cu lucrările
“Teme terapeutice în rugăciunile şi ritualurile funerare ortodoxe; Impactul postulării existenţei unei entităţi spirituale dotate cu atribute pozitive asupra emoţiilor” şi
“ASPECTE PSIHOTERAPEUTICE ÎN RITUALURILE FUNERARE CREŞTINE: Legătura dintre credinţele referitoare la iubire şi iertare şi factorii psihologici care mediază emoţiile negative”. Autori: prof univ dr. Mircea Miclea şi psiholog drd. Bianca Macavei

*iunie 2003 – Conferinţa de Psihoterapie Cognitiv-Comportamentală – Balatonfured, Ungaria – “Intervenţie cognitiv-comportamentală în depresie – un studiu comparativ”.

 

6.         POZIŢII IN ORGANIZAŢII PROFESIONALE

  • Asociatia de Psihoterapii Cognitive si Comportamentale din Romania, membru din 2000-prezent, secretar din 2005-prezent.
  • ·        Asociaţia Română de Activităţi şi Terapie Asistate de Animale, membru.
  • Colegiul Psihologilor Din România – Membru în Comisia Naţională de Psihologie Clinică şi Psihoterapie (2009-prezent).

 

7.         CERCETARE/GRANT-URI

*2011 – 2014, PN-II-ID-PCE-2011-30230. „DENUMIREA PROIECTULUI: Darwinian Psychotherapy. A Clinical Trial for an Evolutionary-Driven Type of Intervention for Depression” (consultant selecție subiecți).

 

*2010-2013 – Proiect POSDRU/91/2.2/S/59988  – “Dezvoltarea emoțională și socială armonioasă a copiilor preșcolari care provin din medii dezavantajate în scopul prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a școlii”, coordinator Catedra de Psihologie Clinică şi Psihoterapie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Cluj şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba.

 

*2010-2013 – Proiect Posdru nr. 60289, “Şi ei trebuie să aibă o şansă! – Program de sprijin pentru integrarea socială şi ulterior profesională a persoanelor cu tulburări de spectru autist” –  coordonat de Fundaţia Romanian Angel Appeal (RAA), în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Direcţia Generală pentru Protecţia Copilului (DGPC) şi cu Asociaţia de Psihoterapii Cognitiv Comportamentate din România (APCCR).

*2008-2012 – Terapia Raţional-Emotivă şi Comportamentală (REBT) versus Terapia Cognitivă (CT) versus Terapie prin Acceptare şi Angajament (ACT) în Tulburarea de Anxietate Generalizată  – studiu susținut de Albert Ellis Institute, SUA.  

*2008 – 2011, The role of cognitive and behavioral therapy in the periodontal surgical treatment: a randomized clinical trial. PSIDENT. Grant național. Ministerul Educației și Cercetării, cercetător.

 

*2006-2008 – Contract CEEX nr. 2980 / 2006, „Eficienţa managementului intensiv nutriţional, farmacologic şi comportamental al obezităţii”, coordonat de Institutul de diabet, nutriţie şi boli metabolice N. Paulescu, Bucureşti.

*2006-2008 – Contract CEEX nr. 78 / 2006, „Eficacitatea psihoterapiei vs. medicaţiei nonstimulante în ADHD la copiii cu vârste între 6 şi 11 ani”, coordonat Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.

*2006-2008 – Contract CEEX nr. 124 / 2006, „Analiza neurocognitivă şi developmentală a anxietăţii. Aplicaţii în optimizarea metodelor de diagnoză şi psihoterapie”, coordonat Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.

*2006-2008 – Contract CEEX nr. 156 / 2006, „Corelaţii între markeri biologici, particularităţi clinice şi terapie în depresia copilului şi adolescentului”, coordonat de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca.

*2006 – 2008, Improving quality of life of patients diagnosed with erectile dysfunction and optimization of medicated treatment. Model of population screening – OPTIMSEX Grant național. Ministerul Educației și Cercetării, cercetător și psihoterapeut.

 

*2002-2005- Grant de cercetare „Medicaţie  şi  psihoterapie. Tratamentul depresiei” – studiu comparativ finanţat de  Institutul Albert Ellis, New York.

 

*2002-2003  – Elaborarea Bateriei de Teste de Aptitudini (BTPAC)- cercetător.

 

8.         BURSE

9.         PUBLICAŢII

 

CAPITOLE:

Macavei, B., & McMahon, J. (2010). The Assessment of Rational and Irrational Beliefs.  În David, D., Lynn, S.J., & Ellis, A. (Eds.). Rational and Irrational Beliefs: Research, Theory, and Clinical Practice. NY: Oxford University Press.

Anton, R., Gavita, O., Macavei, B., Moldovan, R., Sucala, M. (2010). Psychological rehabilitation of patients with neurocognitive dysfunction, în Postsurgical recovery of neurocognitive dysfunction in elderly patients. Primus Publishing House, Oradea.

Opre, A. (coord), Damian, L., Ghimbuluţ, O., Gibă, R., Macavei, B., Ormenişan-Calbaza, M:, Rebega, O., Vaida,S. (2010). Lumea lui SELF. Poveşti pentru dezvoltarea socio-emoţională a copiilor preşcolari. Cluj-Napoca: Editura ASCR.

 

Macavei, B. (2008). Intervenţia psihologică asistată de animale: Implicarea animalelor în actul psihoterapeutic şi de consiliere psihologică. În Rusu A.S. (Ed.), Interactiunea om-animal. Elemente de etologie aplicată şi terapie asistată de animale. Cluj-Napoca: Presa Universitara Clujeană.

Kallay, E., Macavei, B., & Lemeni, G. (2004). Autocunoaştere şi dezvoltare personală. În Consiliere şi orientare. Ghid de educaţie pentru carieră. Coordonatori Gabriela Lemeni şi Mircea Miclea, Editura ASCR, Cluj-Napoca.

Macavei, B., & Opriş, D. (2003). Manualul testului de percepere a detaliilor. În M. Miclea şi A. Domuta (Ed.) Bateria de teste psihologice de aptitudini cognitive. Manual de utilizare. Editura ASCR, Cluj-Napoca.

Opriş, D., & Macavei, B. (2003). Manualul testului de analiză perceptuală complexă. În M. Miclea şi A. Domuta (Ed.) Bateria de teste psihologice de aptitudini cognitive. Manual de utilizare. Editura ASCR, Cluj-Napoca.

Macavei, B. (2003). Manualul testului de abilităţi funcţionăreşti. În M. Miclea şi A. Domuta (Ed.) Bateria de teste psihologice de aptitudini cognitive. Manual de utilizare. Editura ASCR, Cluj-Napoca.

 

ARTICOLE: (**Articole indexate ISI)

 

**Cosman, I., Macavei, B., Sucală, M., & David, D. (2012). Rational and Irrational Beliefs and Coping Strategies among Transylvanian Holocaust Survivors: An Exploratory Analysis. Journal of Loss and Trauma: International Perspectives on Stress and Coping.

 

**Macavei, B., & Miclea, M. (2008). An empirical investigation of the relationship between religious beliefs, irrational beliefs, and negative emotions. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 8, 1-16.

**Macavei, B. (2007a). Listening to clinical trials but looking to the real world: The case of distress. Letter to the editor. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 7, 115-116.

Macavei, B. (2007b). Controlul emoţiilor negative. Ghid pentru consiliere şi orientare. Învăţământ gimnazial. Cluj-Napoca: Sinapsis.

Macavei, B. (2007c). Controlul emoţiilor negative. Ghid pentru consiliere şi orientare. Învăţământ liceal. Cluj-Napoca: Sinapsis.

**Opris, D. & Macavei, B. (2007). The profile of emotional distress; Norms for the Romanian population. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 7, 139-152.

**Macavei, B. (2006). Dysfunctional Attitudes Scale, Form A; Norms for the Romanian Population. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, vol. 6, no. 2, 157-171.

David, D., Macavei, B., Szentagotai, A., McMahon, J. (2005). Cognitive Restructuring and Mental Contamination: an Empirical Re-Conceptualization. Journal of Rational Emotive and Cognitive-Behavior Therapy, 1, 21-55.

David, D., Szentagotai, A., Kallay, E., & Macavei, B. (2005). A synopsis of Rational-Emotive Behavior Therapy; Fundamental and Applied Research. Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy, vol. 23, no. 3, 175-221.              

Opriş, D., & Macavei, B. (2005). The distinction between functional and dysfunctional negative emotions; An empirical analysis. Journal of Cognitive and Bahavioral Psychotherapies, vol. 5, no.2, 181-195.

David, D., Montgomery, G.H., Macavei, B., & Bovbjerg, D.H. (2005). An empirical investigation of Albert Ellis’s model of distress. Journal of Clinical Psychology, 61, 499-516.

Macavei, B. (2005). The role of irrational beliefs in the Rational Emotive Behavior Therapy of Depression. Journal of Cognitive and Bahavioral Psychotherapies, vol. 5, no.1, 73-81.

David, A., Ghinea, C., Macavei, B., & Kallay, E. (2005). A search for ‘hot’ cognitions in a clinical and non-clinical context: appraisal, attributions, core relational themes, irrational beliefs, and their relations to emotion. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, vol. 5, no.1, 1-42.

**Szentagotai, A., Schnur, J., DiGiuseppe R., Macavei, B., Kallay, E., David, D. (2005). The organization and the nature of irrational beliefs: schemas or appraisal? Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 2, 139-158.

Macavei, B. (2002). O variantă românească a scalei de evaluare în terapia cognitivă. Revista Română de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale, vol. 2, nr. 1.

Macavei, B. (2002). Scala de atitudini şi convingeri 2 (ABS2) – date preliminare pentru populaţia de limbă română, Revista Română de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale, vol. 2, nr. 2.

 

10.       DOMENII DE INTERES ŞTIINŢIFIC

  • Psihoterapia cognitiv-comportamentală în tratamentul tulburărilor depresive și a tulburărilor de personalitate;
  • Psihoterapia cognitiv-comportamentală asistată de animale;

Intervenții cognitiv-comportamentale cu clienți religioși.

 

11.       PREMII/DISTINCŢII ACORDATE

2003 – Albert Ellis Award pentru cercetare in terapia rational-emotiv comportamentala.

 

12.       CONTRIBUŢII MASS-MEDIA

13.       REFERINŢE

 

Catedra de Psihologie Clinică şi Psihoterapie

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

danieldavid@psychology.ro

 

Prof. univ. dr. Mircea Miclea

Catedra de Psihologie

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

micleamircea@psychology.ro

Dr. James McMahon
Albert Ellis Institute for Rational Emotive Behavior Therapy, New York, USA
e-mail bjpsymac@webtv.net

 

 

 

Metal Music Videos psychotherapy directory resources wordpress consulting travel blog