Departamentul de Psihologie Clinica si Psihoterapie

Universitatea Babes-Bolyai

Prof. “Aaron T. Beck” univ. dr. Daniel DAVID

danieldavid

CV Academic Prof. univ. dr. Daniel David (17.12.2016)

 

 

 

 

Blog-ul personal: http://danieldavidubb.wordpress.com/

Profesorul David este în momentul actual, conform Thomson Web of Science (ISI) şi analizelor Asociaţiei Ad-Astra a Cercetătorilor din România, psihologul român cu cel mai mare impact în literatura de specialitate naţională şi internaţională, prin numărul de citări al lucrărilor sale în comunitatea ştiinţifică (vezi în CV indicatorii scientometrici pentru publicaţiile Web of Science). Ancheta/analiza ziarului “Cotidianul” l-a inclus în “Generaţia Aşteptată” (vezi un interviul pentru “Hotnews” despre ştiinţă şi politica ştiinţei cu Daniel David).

Indicatori scientometrici (iunie 2016):

    • Web of Science (articole): aprox. 121 articole (articles/reviews); aprox. 1064 citări (900 fără autocitări); aprox. 8.79 citări per item; Indicele Hirsch: 19 (cel mai mare în psihologia din România în acest moment). Publicaţii (autor principal-majoritatea articolelor şi/sau co-autor) în reviste cu factor de impact ridicat [Journal of National Cancer Institute (14.69), Clinical Psychology Review (5.8), Journal of Consulting and Clinical Psychology (5.2), Health Psychology (3.9), Clinical Psychology: Science and Practice (2.7), Cognition and Emotion (2), etc.]. O contribuţie (correspondence) pe tema eticii în publicare a fost publicată în prestigioasa revistă NATURE.
    • WorldCat (cărţi/capitole publicate la edituri de prestigiu ca Oxford University Press, American Psychological Association, Guilford, Wiley, Springer, Routledge etc.): indexate în aproximativ +2000 de biblioteci international.

Metal Music Videos psychotherapy directory resources wordpress consulting travel blog