Departamentul de Psihologie Clinica si Psihoterapie

Universitatea Babes-Bolyai

Prof. “Aaron T. Beck” univ. dr. Daniel DAVID

danieldavid

CV Academic Prof. univ. dr. Daniel David (25.10.2014)

 

 

 

 

Blog-ul personal: http://danieldavidubb.wordpress.com/

Profesorul David este în momentul actual, conform Thomson ISI/Web of Science şi analizelor Asociaţiei Ad-Astra a Cercetătorilor din România, psihologul român cu cel mai mare impact în literatura de specialitate naţională şi internaţională, prin numărul de citări al lucrărilor sale în comunitatea ştiinţifică (vezi mai jos indicatorii scientometrici pentru publicaţiile ISI). Ancheta/analiza ziarului “Cotidianul” l-a inclus în “Generaţia Aşteptată” (vezi un interviul pentru “Hotnews” despre ştiinţă şi politica ştiinţei cu Daniel David).

 1. Informaţii personale

Prenume, nume: Daniel-Ovidiu DAVID

Data şi locul naşterii: 23 noiembrie, 1972, Satu Mare

Poziţie academică ocupată în prezent:

 • Profesor univ. dr. (de ştiinţe cognitive clinice), Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei (2007-); Conducere de doctorat din 2007 în domeniul Psihologie
  •           Şeful Catedrei de Psihologie Clinică şi Psihoterapie, Universitatea Babeş-Bolyai (2007-) (www.clinicalpsychology.ro)
   •           Notă: Titularul profesurii internaţionale „Aaron T. Beck”. Profesorul. Aaron T. Beck este, alături de Albert Ellis, fondatorul abordării şi terapiilor cognitiv-comportamentale, profesor univ. la Pennsylvania University, SUA, în urma anchetelor de specialitate fiind considerat cel mai influent psihoterapeut  în viaţă.
 • Profesor univ. dr. asociat (adjunct professor) la Mount Sinai School of Medicine, Departamentul de Ştiinţe Oncologice, SUA (2008-) (http://www.mssm.edu/profiles/daniel-ovidiu-david)

Adresa: Universitatea Babeş-Bolyai (UBB), Catedra de Psihologie Clinică şi Psihoterapie, str. Republicii nr. 37, 400015, Cluj-Napoca, România

Număr de telefon, adresă de e-mail: +40264434141 (birou), danieldavid@ubbcluj.ro

2. Educaţie

 • 1991-1994/1995, Studii de licenţă în psihologie la Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Titlul obţinut: Psiholog licenţiat. Lucrarea de licenţă: Impactul învăţării implicite asupra achiziţiei limbajului. Ultimii doi ani de studiu (din cei 5) au fost parcurşi într-un singur an.
 • 1994-1996, Program de pregătire în cercetarea din Ştiinţele Cognitive la Colegiul Invizibil “Next Generation“, Universitatea Babeş-Bolyai şi Fundaţia Soros pentru o Societate Deschisă în România; Lucrare de absolvire: Impactul memoriei implicite asupra detecţiei comportamentului simulat.
 • 1996-1999, Studii doctorale la Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (Coordonator: Profesor univ. dr. Ioan Radu; Stagiu doctoral la SUNY at Binghamton, SUA pe baza unei burse doctorale oferită de Guvernul Românie). Titlul obţinut: Doctor în psihologie. Lucrare de doctorat: Mecanisme inconştiente de reactualizare a informaţiilor; Implicaţii pentru practica clinică şi juridică.
 • 2000-2002, Program postdoctoral de cercetare în Ştiinţe cognitive clinice: psihologie clinică (incluzând diagnostic clinic) şi psihoterapie (incluzând hipnoză şi hipnoterapie) la Mount Sinai Medical Center: Mount Sinai  School of  Medicine and Hospital, Ruttenberg Cancer Center, Biobehavioral and Integrative Medicine Programs, New York, SUA.
 • 2000-2002, Studii postdoctorale de formare în Terapie Cognitiv-Comportamentală şi Raţional-Emotivă (CBT) la (a) Albert Ellis Institute for Rational Emotive Behavior Therapy (REBT), New York, SUA. Titlul obţinut: Supervizor/formator în CBT/REBT; (b) Academy of Cognitive Therapy, SUA (examen plus acreditarea programului de formare în psihoterapie de la: Tennessee University-Psychological Clinic, USA; SUNY at Binghamton University-Psychological Clinic, SUA; Mount Sinai School of Medicine-Medical Center, SUA). Titlul obţinut: Psihoterapeut şi formator/supervizor acreditat în psihoterapie cognitivă.

3. Experienţă profesională

 • Preparator universitar, 1995-1997 – Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Cluj-Napoca, România
 • Asistent universitar, 1997-2000 – Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Cluj-Napoca, România
 • Lector universitar doctor, 2000-2003 – Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei,  Cluj-Napoca, România
 • Conferenţiar universitar doctor, 2003-2007 – Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei,  Cluj-Napoca, România
 • Profesor universitar doctor, de ştiinţe cognitive clinice (psihologie clinică şi psihoterapie):
  •           Universitatea Babeş-Bolyai,  Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei,  Cluj-Napoca, România   (Profesura se numeşte „Aaron T. Beck”), conducător de doctorat; 2007-
  •           Mount Sinai School of Medicine, Departamentul de Ştiinţe Oncologice, New-York, SUA (adjunct professor); 2008-

Cursuri de bază (susţinute alternativ):

 • Nivel Licenţă: Psihologie clinică şi psihoterapie
 • Nivel Master: Psihodiagnostic clinic şi Psihoterapii individuale şi de grup; Elemente de retorică şi teoria argumentării (cu aplicaţii în psihoterapie).
 • Nivel Doctoral/Postdoctoral: Metodologia cercetării clinice; Ştiinţe cognitive clinice (cu accent pe diagnosticul şi psihoterapiile validate ştiinţific)
 • Directorul fondator al Clinicii Universitare de Psihologie „Babeş-Bolyai–PsyTech” (2007-) (http://www.clinicadepsihologie.ro)
 • Fondator al Catedrei de Psihologie Clinică şi Psihoterapie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, o Şcoala de Excelenţă (vezi la http://www.ubbcluj.ro; cercetare) cu programe de nivel licenţă, master, doctoral/postdoctoral şi postuniversitare (2007)

Alte experienţe profesionale relevante:

 • Preşedinte al International Institute for the Advanced Studies of Psychotherapy and Applied Mental Health (http://www.psychotherapy.ro)
 • Editor fondator al Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies (revistă indexataă ISI/Web of Science) (http://jcbp.psychotherapy.ro)
 • Reprezentant Naţional la European Science Foundation (Social Sciences Standing Committee)
 • Evaluator internaţional (ex. FP, ESF, NSF, Israel Science Foundation, Australian Medical Council)
 • Preşedinte al Colegiului Psihologilor din România, filiala Cluj
 • Preşedinte al Asociaţiei de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România

4. Zece publicaţii reprezentative

 • Indicele Hirsch: 10; Media citărilor per articol: (aprox. 6.29).

Cărţi/capitole:

 • David, D., Lynn, S., & Ellis, A. (2010). Rational and irrational beliefs in human functioning and disturbances: Implications for research, theory, and practice.OxfordUniversity Press.
 • David, D. (2003). Rational Emotive Behavior Therapy (REBT); The view of a cognitive psychologist, in W. Dryden (Ed.), Theoretical developments in REBT. Brunner/Routledge: London.

Articole în reviste Web of Science:

5. Domenii de interes ştiinţific

Studiul mecanismelor cognitive implicate în reacţiile subiective/emoţionale, cognitive, comportamentale şi biologice, cu relevanţă pentru stările de sănătate şi boală. Mai precis, un accent deosebit este pus pe investigarea cogniţiilor raţionale şi iraţionale şi a expectanţelor răspuns. Adiţional, studiul hipnozei şi hipnoterapiei în paradigma neuroştiinţelor cognitive clinice este o temă majoră de interes, alături de relaţia dintre psihologie şi tehnologie (sisteme de realitate virtuală şi robotică/roboterapie), cu impact asupra (1) stărilor de sănătate şi boală şi (2) optimizării şi dezvoltării subiectului uman sănătos (ex. optimizarea învăţării, memoriei, deciziei, rezolvării de probleme etc.).

Cuvinte cheie: ştiinţe cognitive clinice; psihologie şi tehnologie (roboterapie, terapie prin realitate virtuală), prelucrări inconştiente de informaţie, psihoterapii raţional-emotive şi cognitiv-comportamnetale, psihologie clinică, psihologie evoluţionistă, consiliere genetică.

6. Burse şi proiecte (selectiv)

Granturi internaţionale (Director)

 • 3 (SUA)

Graturi internaţionale (Coordonator de grupuri de lucru)

 •  1 (FP7)

Granturi naţionale (Director)

 • 5

Metal(z) Videos Psydir Razvan Antonescu Voyaging Hacks ColorRed