Departamentul de Psihologie Clinica si Psihoterapie

Universitatea Babes-Bolyai

Archive for June, 2009

Pentru un interviu al profesorului Daniel David – în seria “Interviurilor Profesionale Internaţionale: Albert Ellis Institute”, SUA –  despre starea cercetării internaţionale în psihoterapia rational-emotiva şi cognitiv-comportamentala ascultă “file-ul” audio: “REBT Research: Daniel David, PH.D. in conversation with Windy Dryden, Ph.D.” (secţiunea “Media”) la: http://www.rebtinstitute.org/professionals/

 • 0 Comments
 • Filed under: Anunturi, Diverse
 • Institutul de Informaţie Ştiinţifică/Institute for Scientific Information (ISI – Web of Science) a calculat recent factorii de impact pe anul 2008 ai revistelor ştiinţifice internaţionale indexate de Institut (“world-class scientific publications”).

  Din cele câteva zeci de mii de reviste de specialitate din lume, aproximativ 150 acoperă un sfert din ceea ce se publică şi jumătate din ceea ce se citează. Un nucleu format din 2000 de reviste acoperă 85% din articolele publicate ş­i 95% din articolele citate (Garfield, 1996). Aceste reviste constituie “world-class scientific publication”, fiind revistele ştiinţifice de prestigiu la nivel internaţional, indexate ISI Web of Science.

  Factorul de impact al revistei Catedrei/Institutului nostru: “Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies“, este pe anul 2008: FI=0.577. Acest factor de impact indică următoarele:

  (1) Între toate revistele de ştiinţe socio-umane din lume indexate de ISI Web of Science (N=1980) suntem pe locul 1365;

  (2) Între revistele socio-umane din estul/sudul Europei (Croaţia, Cehia, Polonia, România, Rusia, Slovacia, Slovenia, Turcia) suntem a 3 revista din 22 de reviste indexate;

  (3) Între revistele din domeniul psihologie/clinic (cu factorul de impact normalizat cel mai ridicat în domeniul psihologie) suntem pe locul 80 din 88 de reviste indexate la nivel international (ISI Web of Science);

  (4) Suntem singura revista socio-umana indexata ISI Web of Science (căreia i se calculeaza factor de impact) din România;

  (5) Suntem singura revistă din domeniul psihologie/clinic din estul/sudul Europei indexata ISI (căreia i se calculează factor de impact);

  (6) În ţară, luând în calcul toate publicaţii indexate ISI Web of Science – ştiinţele socio-umane şi ştiinţele exacte şi ale naturii – suntem pe locul 3, înaintea unor reviste din domenii cu tradiţie ISI (ex. fizică, chimie) (vezi link).

   

  Asadar, deşi revista este singura din România în domeniul psihologiei care a pătruns in “world-class scientific publications“, realizare importantă, ea nu este încă un actor care să aibă o influenţă majoră (deşi este vizibilă şi are impact) la acest nivel (domeniul socio-uman, dar mai ales în domeniul mai specific: psihologie/clinic), decât în estul/sudul Europei. Obiectivul editorial este ca peste 2 ani, la a doua calculare a factorului de impact, să ajungem la un factor de impact de minim 1 şi o poziţionare în prima jumătate a revistelor din domeniul socio-uman indexate ISI Web of Science.

   

 • 0 Comments
 • Filed under: Anunturi, Diverse
 • Posturi Noi la Catedra

  Catedra de Psihologie Clinică şi Psihoterapie a Universităţii Babeş-Bolyai (UBB) va scoate la concurs două posturi de cercetare, finanţabile pe un an de zile din fonduri extrabugetare. Concursul va începe în luna septembrie 2009 şi va continua până la ocuparea celor două poziţii. Durata angajării poate fi prelungită în condiţiile în care angajatul mobilizează resurse financiare prin activităţi proprii de cercetare-dezvoltare-inovare. Acceptăm şi aplicaţii în regim de “adjunct (asociat)”, preferabil din UE, cu păstrarea poziţiei pe care este angajat în prezent candidatul; în această situaţie ne aşteptăm ca publicaţiile şi activităţile ştiinţifice să exprime dubla afiliere, iar timpul fizic petrecut la UBB va fi stabilit de comun acord, pentru a atinge obiective de cercetare asociate postului. Gradul postului poate fi situat între cercetător ştiinţific şi cercetător ştiinţific III, inclusiv postdoc; pentru cercetător ştiinţific II şi I acceptăm doar aplicaţii în regim de “adjunct” (asociat).

   

  Domeniul vizat este al neuroştiinţelor cognitive clinice, cu accent pe analize fMRI şi EEG şi utilizarea lor în psihopatologie şi psihoterapie; constituie un avantaj interesul şi expertiza în tehnologii virtuale, informatică şi/sau ştiinţe cognitive (inclusiv robotică). Cercetătorul va avea posibilitatea să lucreze într-un mediul de cercetare modern, cu o echipă performantă şi vizibilă internaţional, având acces la tehnologii avansate de neuroimagistică (ex. fMRI, EEG) şi medii virtuale (ex. tip “cave”), care să-i permită abordarea unor probleme majore în domeniu, relevante la nivel internaţional.

   

  Singurul criteriu de selecţie este reprezentat de performanţa la concursul de admitere, dublată de angajamentul pentru excelenţă, profesionalism şi seriozitate, muncă în echipă şi respingerea imposturii, caracteristici care constituie sistemul nostru de valori. Mai precis spus, profilul profesional pe care îl căutăm la cei care doresc să intre în echipa noastră este caracterizat de: (1) cunoştinţe ştiinţifice avansate; (2) metode avansate de cercetare; (3) comportament etic şi profesional în general, şi în activităţile de cercetare/didactice/de servicii psihologice şi/sau administrative în special; (4) leadership şi stil antreprenorial; (5) management eficient al activităţilor; (6) abilităţi de comunicare şi relaţionare interpersonală în general, şi în echipa de lucru în special (ex. generozitate, calm şi asertivitate, toleranţă la frustrare etc.); (7) motivaţie, plăcere, curiozitate şi atracţie deosebite pentru a contribui la progresul cunoaşterii, dublate de disponibilitate la efort şi muncă; (8) un stil mental raţional, critic/reflexiv, necesar în orice demers ştiinţific, caracterizat de: (a) un stil de gândire inteligent, creativ, flexibil, non-absolutist, (b) toleranţă la frustrare, (c) non-catastrofare şi (d) evaluări nuanţate, non-globale.

   

  Pentru a explora interesul şi lotul potenţial de candidaţi, cei interesaţi, români sau străini, sunt rugaţi să trimită o scrisoare de intenţie şi un CV (cu lista de lucrări/activităţi ştiinţifice) la Prof. univ. dr. Daniel David, email: danieldavid@psychology.ro. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la + 40 744266300

 • 0 Comments
 • Filed under: Anunturi, Diverse
 • Programul de Neuroştiinţe Clinice la UBB

  (Proiect)

   

  I. Introducere:

  Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie din UBB Nr. 6952 din 4 mai 2009, Programul de „Neuroştiinţe Clinice” a devenit un program prioritar al UBB, coordonat de Prof. univ. dr. Daniel David, care va are timp de un an 3 posturi finanţate din resursele Rectoratului UBB.

  Catedra de Psihologie Clinică şi Psihoterapie a Universităţii Babeş-Bolyai (UBB) este cea mai vizibilă unitate psihologică din România sub aspectul cercetării ştiinţifice şi aplicaţiilor inovative.

  Tema de „Neuroştiinţe Clinice” este o temă emergentă la nivel internaţional, clasificată între primele ca importanţă şi impact în următorii ani de către „National Science Foundation”, SUA.

  Programul de „Neurostiinţe Clinice” va fi organizat la UBB pe fundalul Programului de „Modele Biologice ale Psihopatologiei” din cadrul Catedrei de Psihologie Clinică şi Psihoterapie, focalizat fiind pe substratul neurobiologic al stărilor de boală şi sănătate psihică, cu implicaţii pentru psihopatologie şi consiliere/psihoterapie. Programul va include membri ai Catedrei de Psihologie Clinică şi Psihoterapie dar şi specialişti remarcabili, care nu fac parte din Catedră, asigurându-se astfel o interdisciplinaritate complexă, care să permită abordarea unor probleme teoretice şi/sau practice majore şi relevante. Orice profesionist din UBB, cu anvergură internaţională în domeniu, poate deveni, la cerere, membru al Programului, în condiţiile în care temele lui de cercetare se integrează în demersului acestuia; şi alţi profesionişti din afara UBB-ului pot deveni membri ai Programului, la cerere sau prin invitaţie,  în condiţiile în care pot contribui la dezvoltarea acestuia.

   

  II. Obiective:

  Aşa cum am spus mai sus, tema de „Neuroştiinţe Clinice” este o temă emergentă la nivel internaţional, clasificată între primele ca importanţă şi impact în următorii ani de către „National Science Foundation”, SUA. Programul de „Neuroştiinţe Clinice” la UBB are ca obiective abordarea substratului biologic al stărilor de boală şi sănătate mintală, urmărind în final atât clarificarea unor mecanisme neurocerebrale cât şi elaborarea unor tehnologii neurocognitive pentru promovarea sănătăţii şi tratamentul tulburărilor psihice. Abordarea se face multinivelar: (1) Computaţional (paradigma ştiinţelor cognitive); (2) Algoritmic-reprezentaţional (paradigma ştiinţelor neurocognitive); (3) Neurobiologic (paradigma neuroştiinţelor clinice, de la nivel celular la nivel clinic).

   

  III. Echipa:

  Coordonator Program:

  ·        Prof. univ. dr. Daniel David, UBB/Mount Sinai School of Medicine, psiholog

         Membrii:

  ·        Prof. univ. dr. Octavian Popescu, UBB, biolog

  ·        Prof. univ. dr. Pop Aurel, UMF Cluj, medic genetician

  ·        Conf. univ. dr. Viorel Lupu, UMF Cluj, psihiatru

  ·        Conf. univ. dr. Alina Rusu, UBB, biolog şi psiholog

  ·        Lector univ. dr. Ovidiu Andronesi, UBB/Harvard University, medic şi fizician

  ·        Asist univ. drd. Ioana Cristea, UBB/University of Pisa, psiholog

  ·        Cercetător Oana Gaviţa, UBB, psiholog

   

  Exemplificăm în continuare activitatea unuia dintre membrii grupului – Dr. Ovidiu Andronesi:

              Neuroimagistica este unul din domeniile de vârf care contribuie într-o proporţie considerabilă la avansul în neuroştiinţe. prin obţinerea neinvazivă de date care permit fundamentarea pe „baza mecanistică” a proceselor implicate în activitatea cerebrală. Aceasta este cu atât mai important în studiile cu componentă psihologică, unde este necesară obiectivarea răspunsului măsurat sau în cazurile clinice unde se impune abordarea medicini pe bază de dovezi/validate ştiinţific (evidence-based-medicine). În special tehnicile derivate din imagistica cu rezonanţă magnetică nucleară (RMN, sau MRI în literatura internaţionala) precum fMRI  (functional MRI), DTI (Diffusion tensor Imaging), MRSI (MR Spectroscopic Imaging) oferă informaţii extrem de detaliate şi dinamice despre activarea, conexiunea, şi respectiv, profilul metabolic (neurotransmiţătorii) a zonelor implicate în realizarea diferitelor funcţii cerebrale. Impactul în neuroştiinţe este uşor de sesizat prin numărul extrem de mare, în creştere exponenţială în ultimii ani, a articolelor publicate folosind aceste metode (18733 articole cu fMRI, 3158 articole cu MRSI, 1099 articole cu DTI). Dată fiind complexitatea sistemului studiat, se poate remarca şi tendinţa spre sinergie dintre tehnicile MRI şi tehnici complementare precum EEG/MEG, TMS, sau PET.

                  Personal am fost şi sunt implicat în cercetarea din neuroştiinte de la nivelul molecular până la nivelul clinic. Astfel, în timpul doctoratului la Max Planck Institute for Biophyiscal Chemistry am avut ca teme de cercetare studiul prin spectroscopie RMN a structurii proteinelor şi filamentelor implicate în boli neurodegenerative precum boala Alzheimer şi Parkinson. Actualmente în cadrul postdoctoratului de neuroimagistică MRI pe care îl efectuez la Harvard Medical School (Massachusetts General Hospital) cercetarea mea este axată pe studiul imagistic al tratamentului de ultima generaţie în tumorile cerebrale, tratamentul anti-angiogenic, pentru înţelegerea mecanismelor implicate în tranziţia acestei terapii din faza de laborator în faza clinică. În toate proiectele efectuate o componentă importantă a fost dezvoltarea de metode noi care se regăsesc în articolele selectate.

   

  IV. Infrastructura:

  Unitatea de Cercetare Clinică:

  • BioPac complex, pentru măsurători psihofiziologice periferice
  • Biofeedback
  • fMRI 3 Tesla (proiect câştigat)
  • EEG avansat, compatibil fMRI (proiect câştigat)

   

  V. Contribuţii ştiinţifice actuale (Selecţie):

  Andronesi, O.C., von Bergen, M., Biernat, J., et al. (2008). Characterization of Alzheimer’s-like
  paired helical filaments from the core domain of tau protein using solid-state NMR spectroscopy. Journal
  of the American Chemical Society, 130(18):5922-5928.
  Andronesi, O.C., Ratai, E.M., Jennings, D., Mountford, C., & Sorensen, A.G. (2009). Gradient
  offset independent adiabatic pulses for high-field MR spectroscopy on clinical scanners, Proceedings of
  17th ISMRM, Hawaii.
  Andronesi, O.C., Mintzopoulos, D., Struppe, J., Black, P.M., Tzika, A.A. (2008). Solid-state
  NMR adiabatic TOBSY sequences provide enhanced sensitivity for multidimensional high-resolution
  magic angle-spinning H-1 MR spectroscopy. Journal of Magnetic Resonance, 193(2):251-258.
  David, D., King, B., & Borchardt, J. (2001). Is cognitive inhibition correlated with
  hypnotizability? International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 49, 30-37.
  David, D., & Brown, R. (2002). Suggestibility and negative priming: Two replications
  studies. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 50, 215-280.
  David, D., et al. (2004). The information-processing approach to the human mind: Basic and beyond. Journal of Clinical Psychology, 4, 353-369.
  David, D., & Szentagotai, A. (2006). Cognition in cognitive-behavioral psychotherapies;toward an intergrative model. Clinical Psychology Review., 26, 284-298.
  Heise, H., Hoyer, W., Becker, S., Andronesi, O.C., Riedel, D., & Baldus, M. (2005). Molecular-level secondary structure, polymorphism, and dynamics of full-length alpha-synuclein fibrils studied by solid-state NMR. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102(44):15871-15876.
  Rusu, A.S., & Krackow, S. (2005). Agonistic onset reflects dispersal propensity and
  emotional changes in maturing male wild house mice (Mus domesticus). Journalof Comparative Psychology, 119, 58-66.
   

  VI. Impact:

  Impact actual:

  • Educaţional:
   • Program de Master în „Consiliere Genetică”, în colaborare cu UMF Cluj
  • Colaborări internaţionale:
   • Schimburi de studenţi la nivel doctoral
   • Consultanţă:
    • Harvard Medical School
    • Mount Sinai School of Medicine
    • Oxford University
    • University of Pisa

  Impact scontat (2009-2011):

  • Publicaţii în reviste de referinţă în domeniu, în reviste cu factor de impact crescut
  • Aplicaţii pentru granturi naţionale şi internaţionale, în consorţii internaţionale
  • Servici inovative către comunitate şi alţi actori din cercetare-educaţie
  • Un centru de referinţă la nivel naţional şi unul marcant la nivel internaţional, integrat în reţelele internaţionale de prestigiu.

   

  VII. Posturile Propuse spre Finanţare

  Posturile propuse spre finanţare vor fi înainte într-o solicitare ulterioară, după completarea echipei cu alţi colegi interesaţi de Program.

   

   

 • 0 Comments
 • Filed under: Anunturi, Diverse
 • Prelegere si Workshop la Catedra

  ANUNŢ
  În seria de conferinţe internaţionale organizate de Catedra de Psihologie Clinică şi Psihoterapie a Universităţii Babeş-Bolyai, anunţăm Prelegerea şi Workshop-ul susţinut de Dr. Carl W. Lejuez, Maryland University, SUA.

  Dr. Carl W. Lejuez va susţine la Catedra de Psihologie Clinică şi Psihoterapie o Prelegere Invitată cu titlul: „Translation Research and Risk Behavior: From Laboratory Assessment of Basic Processes to Novel Prevention and Treatment Development”; participarea se face pe bază de invitaţie la sediul Catedrei, str. Republicii nr. 37, luni 8 iunie, începând cu ora 12.00. De asemenea, va prezenta un Workshop Public: „Behavioral Activation. Theory and Practice” (în engleză), organizat de Asociaţia de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România după următorul program:
  • Marţi, 9 iunie 2009, orele 10-14 şi 17-19 (str. Sindicatelor nr. 7, Cluj-Napoca)
  • Miercuri, 10 iunie 2009, orele 10-14 şi 17-19 (str. Sindicatelor nr. 7, Cluj-Napoca)
  Cei interesaţi să participe la Workshop se pot înscrie online la www.psihoterapiecbt.ro. Taxa de participare la Workshop este de 250 RON; aceasta poate fi achitată în contul Asociaţiei (vezi mai jos), până în 6 iunie 2009. Dovada plăţii poate fi trimisă pe adresa clinica@psychology.ro sau prin fax la 0264 – 434141.

  Asociaţia de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România
  CUI: 13519094; Nr. cont RO 72 BTRL 0130 1205 9213 89XX; Banca Transilvania, Cluj Napoca

  Locurile sunt limitate şi sunt acceptaţi primii înscrişi. Participanţilor la Workshop, care au achitat taxa de participare, li se va elibera o adeverinţă şi, dacă sunt atestaţi de Colegiu Psihologilor din România, li se vor acorda 7 credite educaţionale (CE) din partea Colegiului; pentru a primi certificatul creditat vă rugăm să aduceţi la curs o copie după Atestatul de Liberă Practică şi o copie după Diploma de Licenţă. Masteranzii şi doctoranzii Catedrei de Psihologie Clinică şi Psihoterapie pot participa gratuit, fără a li se elibera adeverinţa cu CE, Workshop-ul făcând parte din pregătirea lor profesională universitară.

 • 0 Comments
 • Filed under: Anunturi, Diverse
 • Metal Music Videos psychotherapy directory resources wordpress consulting travel blog