Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie organizează concursul de admitere pentru programul de master “Tehnici psihologice de control al comportamentului și dezvoltarea potențialului uman”, pentru sesiunea septembrie 2018. Detaliile pot fi accesate pe pagina dedicată admiterii la acest program și pe site-ul facultății.

Calendarul admiterii:
10-11 septembrie 2018 – înscrierea candidaţilor (orar casierie 9-13)
13 septembrie 2018 – interviul de admitere
17 septembrie 2018 – afişarea listelor de admitere
18 septembrie 2018 – confirmarea locurilor și depunerea cererilor de redistribuire (orar casierie 9-13)
19 septembrie 2018 – afişarea rezultatelor după redistribuire și confirmarea locurilor după redistribuire (orar casierie 9-13)
20 septembrie 2018 – afişarea listelor finale