Aurora Szentagotai – Cercetare

Interese de cercetare:

 • Reglarea emoțională și relația sa cu psihopatologia
 • Stresul în copilărie și psihopatologia
 • Predictori și consecințe ale singurătății
 • Intervenții psihologice validate științific

Proiecte & Granturi:

Director de proiect:

 • 2021-2023: Grant PN-III-P4-ID-PCE-2020-2894: Reducerea costurilor singurătății. O abordare cognitiv-comportamentală a mecanismelor și intervenției.
 • 2017-2019: Grant PN-III-P4-ID-PCE-2016-0864: Ruşinea şi vinovăţia în tulburarea de personalitate borderline. O abordare din perspectiva reglării emoţionale.
 • 2014-2016: Grant PN-II-PT-PCCA-2013-4-1797: Promovarea îmbătrânirii active. O platformă computerizată de training şi reabilitare cognitivă.
 • 2011-2013: Grant ANCS, Modul Capacităţi: Help4Mood: A computational distributed system to support the treatment of patients with major depression.
 • 2011: Workshop exploratoriu: New Advances in Cognitive Bias Modification – A multidisciplinary approach
 • 2010-2014. Grant FP: Help4Mood: A computational distributed system to support the treatment of patients with major depression. (Coordonator UBB)
 • 2008-2010. Grant acordat de Institutul Albert Ellis, New York: The Self in REBT. Moving from self-rating to unconditional self-acceptance.
 • 2009-2011. Grant CEEX, IDEI: Rolul factorilor cognitivi în emoţii: Impactul expectanţelor de răspuns în anxietate şi durere.
 • 2002-2003. Grant CNCSIS AT: Efecte contraintenţionate ale controlului mental intenţionat

Membru al echipei de proiect:

 • PN-III-P4-ID-PCE-2020-2609. Markeri neurofiziologici ai reglării emoționale în maltratarea în copilărie. Asocieri prospective cu psihopatologie. Director proiectȘ Prof. Dr. Andrei Miu (2020-2023).
 • PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0084. Înțelegerea și modelarea structurilor spațio-temporale ale inegalităților și polarizării în relație cu caracteristicile psihologice. Director proiect: Prof. Dr. Daniel David. (2018-2022)
 • EEA-JRP-RO-NO-2013-1-0358, DCombat: A computerized preventative and therapeutic intervention for depression. Director proiect: Dr. Cezar Giosan (2014-2017).
 • PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1500, 81/2012, Eficienţa unei platforme web in tratamentul anxietatii la copii (iDARE). Director proiect: Conf. dr. Anca Dobrean (2012-2014).
 • Proiect POSDRU: Dezvoltarea emoţională şi socială armonioasă a copiilor care provin din medii deyavantajate, cu scopul prevenirii fenomenului de părăsite timpurie a şcolii. (2010-2013). (Coordonator ştiinţific). Director proiect: Prof. Dr. Daniel David.
 • PN-II-ID-SSA-2012-2-015: Current and Future Prespectives in Sleep and Circadian Rhythms Research, (2012). Director proiect: Dr. Bogdan Voinescu
 • PN-II-ID-PCE-2011-3-0230/ Psihoterapia Darwinistă – Un studiu clinic de testare a unei intervenţii evoluţioniste pentru depresie. Director proiect: Dr. Cezar Giosan (2011-2014)
 • PN-II-RU-TE-3-2011-3-0080, Mecanisme psiho-sociale si fiziologice ale efectelor interactiunii om-animal asupra abilitatilor socio-emotionale ale copiilor cu autism. Director proiect: Conf. dr. Alina Rusu (2011-2014)
 • Ptoiect POSDRU: Dezvoltarea emoţională şi socială armonioasă a copiilor care provin din medii dezavantajate, cu scopul prevenirii fenomenului de părăsite timpurie a şcolii. (2010-2123). (Coordonator ştiinţific). Director proiect: Prof. Dr. Daniel David