Roxana Oltean – Cercetare

Interese de cercetare:

 • Evaluarea eficienței intervențiilor psihologice pentru tulburări mintale;
 • Identificarea factorilor de reziliență și de vulnerabilitate relevanți pentru psihopatologie;
 • Investigarea factorilor care influențează/ explică eficiența intervențiilor psihologice.

Proiecte & Granturi:

 • Investigarea eficienței relative a intervențiilor psihologice pentru psihoze;
 • Testarea eficienței relative a intervențiilor ACT și CBT pentru simptome depresive.

Stelian Florean – Cercetare

Interese de cercetare:

 • Evaluarea eficienței intervențiilor psihologice pentru tulburări mintale;
 • Identificarea factorilor de reziliență și de vulnerabilitate relevanți pentru psihopatologie;
 • Investigarea factorilor care influențează/ explică eficiența intervențiilor psihologice.

Proiecte & Granturi:

 • Investigarea eficienței relative a intervențiilor psihologice pentru psihoze;
 • Testarea eficienței relative a intervențiilor ACT și CBT pentru simptome depresive.

Lia Oltean – Cercetare

Interese de cercetare: 

● Experiențe aversive în copilărie și relația cu psihopatologia: mecanisme implicate

○ Identificarea factorilor de reziliență și risc 

● Intervenții psihologice validate științific: mecanisme și moderatori 

○ Intervenții în psihologia pozitivă 

Proiecte & Granturi: 

Director de proiect: 

● 2023-prezent: UBB Starting Research Grant (SRG-UBB 32989/ 23.06.2023)

Membru al echipei de proiect:

2021-2023: Grant PN-III-P4-ID-PCE-2020-2894: Reducerea costurilor singurătății. O abordare cognitiv-comportamentală a mecanismelor și intervenției. 

Aurora Szentagotai – Cercetare

Interese de cercetare:

 • Reglarea emoțională și relația sa cu psihopatologia
 • Stresul în copilărie și psihopatologia
 • Predictori și consecințe ale singurătății
 • Intervenții psihologice validate științific

Proiecte & Granturi:

Director de proiect:

 • 2021-2023: Grant PN-III-P4-ID-PCE-2020-2894: Reducerea costurilor singurătății. O abordare cognitiv-comportamentală a mecanismelor și intervenției.
 • 2017-2019: Grant PN-III-P4-ID-PCE-2016-0864: Ruşinea şi vinovăţia în tulburarea de personalitate borderline. O abordare din perspectiva reglării emoţionale.
 • 2014-2016: Grant PN-II-PT-PCCA-2013-4-1797: Promovarea îmbătrânirii active. O platformă computerizată de training şi reabilitare cognitivă.
 • 2011-2013: Grant ANCS, Modul Capacităţi: Help4Mood: A computational distributed system to support the treatment of patients with major depression.
 • 2011: Workshop exploratoriu: New Advances in Cognitive Bias Modification – A multidisciplinary approach
 • 2010-2014. Grant FP: Help4Mood: A computational distributed system to support the treatment of patients with major depression. (Coordonator UBB)
 • 2008-2010. Grant acordat de Institutul Albert Ellis, New York: The Self in REBT. Moving from self-rating to unconditional self-acceptance.
 • 2009-2011. Grant CEEX, IDEI: Rolul factorilor cognitivi în emoţii: Impactul expectanţelor de răspuns în anxietate şi durere.
 • 2002-2003. Grant CNCSIS AT: Efecte contraintenţionate ale controlului mental intenţionat

Membru al echipei de proiect:

 • PN-III-P4-ID-PCE-2020-2609. Markeri neurofiziologici ai reglării emoționale în maltratarea în copilărie. Asocieri prospective cu psihopatologie. Director proiectȘ Prof. Dr. Andrei Miu (2020-2023).
 • PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0084. Înțelegerea și modelarea structurilor spațio-temporale ale inegalităților și polarizării în relație cu caracteristicile psihologice. Director proiect: Prof. Dr. Daniel David. (2018-2022)
 • EEA-JRP-RO-NO-2013-1-0358, DCombat: A computerized preventative and therapeutic intervention for depression. Director proiect: Dr. Cezar Giosan (2014-2017).
 • PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1500, 81/2012, Eficienţa unei platforme web in tratamentul anxietatii la copii (iDARE). Director proiect: Conf. dr. Anca Dobrean (2012-2014).
 • Proiect POSDRU: Dezvoltarea emoţională şi socială armonioasă a copiilor care provin din medii deyavantajate, cu scopul prevenirii fenomenului de părăsite timpurie a şcolii. (2010-2013). (Coordonator ştiinţific). Director proiect: Prof. Dr. Daniel David.
 • PN-II-ID-SSA-2012-2-015: Current and Future Prespectives in Sleep and Circadian Rhythms Research, (2012). Director proiect: Dr. Bogdan Voinescu
 • PN-II-ID-PCE-2011-3-0230/ Psihoterapia Darwinistă – Un studiu clinic de testare a unei intervenţii evoluţioniste pentru depresie. Director proiect: Dr. Cezar Giosan (2011-2014)
 • PN-II-RU-TE-3-2011-3-0080, Mecanisme psiho-sociale si fiziologice ale efectelor interactiunii om-animal asupra abilitatilor socio-emotionale ale copiilor cu autism. Director proiect: Conf. dr. Alina Rusu (2011-2014)
 • Ptoiect POSDRU: Dezvoltarea emoţională şi socială armonioasă a copiilor care provin din medii dezavantajate, cu scopul prevenirii fenomenului de părăsite timpurie a şcolii. (2010-2123). (Coordonator ştiinţific). Director proiect: Prof. Dr. Daniel David

Ruben Nechifor – Cercetare

Interese de cercetare:

 • Dezvoltarea de noi tehnici și aplicații ale Rezonanței Magnetice Nucleare.
 • Dezvoltarea de noi tehnici și aplicații ale Imagisticii prin Rezonanță Magnetică Nucleară.
 • Studii clinice de Imagistică RMN pe diferite tumori canceroase la nivelul creierului precum și studii clinice axate pe funcționalitatea creierului (prin fMRI).
 • Procese de difuzie experimentate în diferite medii, testate prin diferite tehnici RMN și de Imagistică RMN.
 • Studii de Imagistică RMN pe diferite sisteme biologice.
 • Tehnici avansate de Imagistică RMN aplicate studiilor celulelor canceroase pe creier, structurii și activității cerebrale și a altor microstructuri.
 • Tehnici avansate de difuzie și perfuzie prin Imagistică RMN.
 • Studii de dinamică moleculară a diferitelor molecule confinate în diferite medii poroase.

Proiecte & Granturi:

 • Expert Technic Echipamente RMN Clinice în cadrul proiectului Infrastructură pentru Spectroscopie și Imagistică de Rezonanță Magnetică la Câmpuri Înalte – INSPIRE, POC/448/1/1/127725, 2022 – 2023
 • COST Action CA18206, Glioma MR Imaging 2.0, 2019 – 2023, www.glimr.eu

Director al următoarelor granturi de cercetare:

 • Assessing the neural correlates of highly religious christian, moderate religious christian and nonreligious belief through fMRI and structural MRI analysis, The Ian Ramsey Centre for Science and Religion, University of OXFORD, John Templeton Foundation, 2021 – 2023 https://cee.ianramseycentre.ox.ac.uk/grants?fbclid=IwAR2tegIWrvICjHkDc1pb0d6Vra0ITrFXli3x8gxNPRSRdHkxEIhH9l59rv0
 • The importance of imaging analysis in tumour pathology in the Oro – Maxillo – Facial territory, Babeș – Bolyai University in partnership with Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy, Cluj – Napoca, România, 2021 – 2022
 • Developing novel biomarkers starting from default diffusion MRI data, Babeș – Bolyai University Grant, GTC 35277/18.11.2020, 2020 – 2022
 • Advanced MRI and fMRI at STAR – UBB, Advanced Fellowship Inter UBB, Oct – Nov. 2020.
 • The neurobiological effects in terms of brain activity and network connectivity of rational versus irrational belief explored through fMRI, Babeș – Bolyai University Grant, 2019 – 2021  
 • Social jetlag, sleep deprivation and their correlates in relation with brain structure and brain activity assessed through resting – state fMRI, Babeș – Bolyai University in partnership with Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy, Cluj – Napoca, România, 2019 – 2021

Razvan Predatu – Cercetare

Interese de cercetare:

 • Dificultăţile de reglare a emoţiilor și rolul lor în diferite tulburări psihologice (tulburările depresive și de anxietate, tulburări ale somnului). 
 • Convingerile negative despre emoţii și rolul lor în funcționarea (meta)emoțională.
 • Intervenţiile cognitiv-comportamentale pentru optimizarea performanţei (coaching cognitiv-comportamental) şi intervenţiile pe baza tehnologiei.

Proiecte & Granturi:

Director de proiect:

 • Reglarea emoțiilor ca factor transdiagnostic implicat în funcționarea emoțională, cod PN-III-P1-1.1-PD-2021-0808.

Membru al echipei de proiect:

Radu Șoflău – Cercetare

Interese de cercetare:

 • Evaluarea eficienței intervențiilor psihologice pentru tulburări mintale;
 • Identificarea factorilor de reziliență și de vulnerabilitate relevanți pentru psihopatologie;
 • Investigarea factorilor care influențează/ explică eficiența intervențiilor psihologice.

Proiecte & Granturi:

 • Investigarea eficienței relative a intervențiilor psihologice pentru psihoze;
 • Testarea eficienței relative a intervențiilor ACT și CBT pentru simptome depresive.

Costina Pasarelu – Cercetare

Interese de cercetare:

 • Intervenții psihologice livrate prin intermediul tehnologiei
 • Intervenții transdiagnostic

Proiecte & Granturi:

 • Director de proiect:
 • – AI-Enhanced Internet-delivered intervention for preschool ADHD, UBB Starting Research Grants (07/2023 – prezent)
 • – A virtual clinic for parents of children with ADHD – an individually-tailored approach to reduce parental distress (2020 – 2022)
 • – ParentKIT: efficacy of a transdiagnostic internet intervention enhanced with a parental component for children with internalizing problems (2020 – 2021)
 • Membru în echipa de proiect:
 • – Expert științific: Empowering Widening universities in EUTOPIA_HEALTH consortium to foster academic excellence in Health, funded by the Horizon Europe program of the European Union, through the European Excellence Initiative call (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-03-01) (01/2024 – prezent)
 • – Cercetător postdoctoral: Enhancing cognitive-behavioral therapy by neuroscience: novel approaches to understand treatment response for anxiety and depressive disorders in adolescents (08/2023 – prezent)
 • – Cercetător postdoctoral: Mechanisms of childhood bullying victimization: profiles and tailored approach to online intervention (2021-2023)
 • – Cercetător postdoctoral: Efficacy of a transdiagnostic online REBT program to reduce adolescents internalizing problems (2017-2019)
 • – Asistent de cercetare: Effectiveness of an empirically based web platform for anxiety in youths: iDARE (2014-2016)

Diana Nechita – Cercetare

Interese de cercetare:

 • Emoții auto-referențiale și relația cu psihopatologia
 • Intervenții ecologice în contextul tulburărilor alimentare
 • Auto-compasiunea ca factor protectiv în psihopatologie
 • Intervenții psihologice validate științific

Proiecte & Granturi:

Silviu Matu – Cercetare

Interese de cercetare:

 • Interes 1
 • etc.

Proiecte & Granturi: