Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies (RO)

Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies

Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, revistă fondată de Prof. univ. dr. Daniel DAVID în anul 2001, este cea mai vizibilă şi de impact revistă de psihologie din România la nivel naţional şi internaţional, fiind singura din ţară din domeniul psihologiei indexată de Thomson ISI/Web of Science. De asemenea, revista este inclusă în alte baze de date internaţionale de prestigiu: (a) scientometrice (ex. SCOPUS), (2) “full” text (ex. EBSCO, ProQuest), (3) de rezumate (ex. PsycInfo, IBSS), publicând text de autoritate în domeniu, cu relevanţă naţională şi internaţională.

Pentru modalitate de publicare în revistă şi/sau procurare şi abonamente vezi link, iar pentru informaţii scientometrice recente despre revistă vezi link.