Studenți – Licență

Informaţiile generale pentru studenţii de la specializarea psihologie (licenţă) se află pe website-ul Facultății de Psihologie și Științele Educației.

Membrii Departamentului de Psihologie Clinică şi Psihoterapie deservesc specializarea psihologie (licenţă) din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Babeş-Bolyai, alături de Departamentul de Psihologie şi Departamentul de Psihologie Aplicată în Educaţie, acoperind activităţile (cursuri, seminarii, lucrări, servicii, practică etc.) clinice şi asociate în cadrul specializării psihologie (nivel licenţă). Scurt spus, membrii Departamentului de Psihologie Clinică şi Psihoterapie deservesc materiile clinice şi/ sau asociate domeniului în cadrul specializării psihologie. Restul disciplinelor din cadrul specializării psihologie sunt deservite de celelalte Departamente de Psihologie. Aşadar, studenţii în psihologie (nivel licenţă) aparţin specializării psihologie, specializare deservită de Departamentele menţionate mai sus.

Planul de învăţământ al studenţilor de la specializarea “psihologie”, nivel Licenţă, este deservit de: (1) Departamentul de Psihologie (cursurile cu caracter general, educaţional, muncii-organizaţional) şi de (2) Departamentul de Psihologie Clinică şi Psihoterapie (cursurile cu caracter clinic).
Pe piaţa muncii nu mai există astăzi profesia de psiholog: nimeni nu mai este psiholog în general; legal, există doar psihologi cu specialitate în anumite domenii specifice ale psihologiei. Studenţilor care doresc să devina psihologi cu specializare în: (1) psihologie clinică; (2) consiliere psihologică; şi/ sau (3) psihoterapie, lucru realizabil prin continuarea pregătirii de la nivel de Licenţă prin Masteratele, Şcoala Doctorală şi/sau programul Postdoctoral al Departamentului de Psihologie Clinică şi Psihoterapie, le recomandăm în mod serios şi imperativ să aleagă la nivel de Licenţă următoarele cursuri opţionale: epistemologie, logică, psihiatrie, psihologie evoluţionistă, psihodiagnostic clinic şi intervenţii la copii, psihologia familiei).