Admitere – Doctorat

Noutăți admitere doctorat:

Admiterea la doctorat în Școala Doctorală Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific se face prin concurs. În anul 2023, concursul va fi organizat în lunile iulie și septembrie. Examenul constă din susţinerea unei probe scrise pe baza bibliografiei afişate pe site-ul Şcolii Doctorale şi din prezentarea unui proiect de cercetare în faţa comisiei de admitere.

TEMATICA OBLIGATORIE ȘI BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ

Tematica obligatorie

 • Atenția și Procesele senzoriale
 • Sisteme mnezice
 • Limbajul, Gândirea și Rezolvarea de probleme
 • Decizia
 • Creativitatea
 • Motivația și Procesele afectve
 • Prelucrările inconștiente de informație
 • Stadiile dezvoltării psihice la copii; Fundamente de psihologia dezvoltării
 • Personalitatea și tulburările de personalitate
 • Psihologie socială – cogniția socială, reprezentări și atitudini sociale
 • Paradigme ale psihologiei contemporane
 • Fundamente epistemologice ale cercetării științifice
 • Retorica și teoria argumentării
 • Paradigme de cercetare științifică
 • Principii de construcție și validare a instrumentelor de evaluare în psihologie
 • Design de cercetare si Testarea ipotezelor în psihologie
 • Planul experimental și variantele sale; scheme de eșantionare și analiză
 • Corelația, Regresia, Analiza de varianță, Analiza factorială și Metaanaliza
 • Studiul de caz și Experimentul cu un singur subiect
 • Studiul clinic controlat
 • Fundamente de psihodiagnostic clinic, psihopatologie și  intervenții psihologice validate științific

Bibliografie orientativă

 • David, D. (2007). Metodologla cercetării clinice. Fundamente. Editura Polirom, lași.
 • David, D. (2012/2006). Tratat de psihoterapii cognitive și comportamentale. Editura Polirom, lași.
 • David, D. (2013-2006). Psihologle clinică si psihoterapie. Fundamente. Editia a 2 a.Ed. Polirom, lași.
 • David, D. (2014). Prelucrările inconștiente de lnformație. Editura a 2-a. Editura Tritonic, București
 • Drozda Senkovska, E. (2000). Psihologie sociala experimentala. Editura Polirom, lasl.
 • Matthews,G., Deary,I. J., Whiteman, M.C. (2005). Psihologia personalității: trăsături, cauze, consecințe Editura Polirom, lasi.
 • Miclea, M. (1999) Psihologie cognitivă, Editura Polirom, lași
 • Sava, F. A. (2004). Analiza datelor în cercetarea psihologică. Metode statistice complementare. ASCR, Cluj-Napoca.
 • Smith, E.E., Fredrckson, B., Nolen-Hoeksema, S., Loftus, G. R. (2008). lntroducere In psihologie Atkinson & Hilgard. Editia a 14-a. Ed. Tehnica, București.
 • Szamoskozi, S. (1997). Evaluarea  potentialului intelectual prin metode de diagnostic formativ. Presa Universitara Clujeana. Cluj-Napoca.
 • Urbina, S. (2009). Testarea Psihologaca Editura Trei, Bucuresti.

Resurse suplimentare

 • Marga, A. (2002). lntroducere în filosofia contemporana. Editura Polirom, lași.
 • Marga, A. (1991). Raționalitate, comunicare, argumentare. Editura Dacia, Cluj Napoca.

*For foreign students who wish to pass their exam in English, an alternative bibliography list is provided.