Nivel Doctorat

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

ŞCOALA DOCTORALĂ: PSIHODIAGNOSTIC ŞI INTERVENŢII PSIHOLOGICE VALIDATE ŞTIINŢIFIC (Evidence-based assessment and psychological interventions)
DOMENIUL DE STUDII DOCTORALE: PSIHOLOGIE
SPECIALIZAREA: PSIHOLOGIE

PREZENTARE GENERALĂ

Orientată asupra practicii validate ştiinţific, Catedra de Psihologie Clinică şi Psihoterapie a Universităţii Babeş-Bolyai, în colaborare cu Catedra de Psihologie Aplicată în Educaţie a Universităţii Babeş-Bolyai au dezvoltat un program de studii universitare de doctorat care derulându-se în paradigma “scientist-practitioner”, şi “evidence-based” asigură un set de competenţe atât pentru activitatea profesională (Cf. normelor Colegiului Psihologilor din România) şi inserţia rapidă pe piaţa muncii a absolvenţilor cât şi pentru activităţi didactice şi de cercetare performante.

Focalizarea asupra psihodiagnosticului şi a intervenţiilor psihologice validate ştiinţific permite absolvenţilor inserţia profesională în domenii diverse de activitate (ex. clinic, educaţional, organizaţional, apărare etc.), domenii care presupun cunoştinţe şi abilităţi avansate de psihologie, şi o racordare performantă la practica, educaţia şi cercetarea internaţională din domeniu.

Temele abordate trebuie să se înscrie în general în domeniile psihodiagnosticului, psihologiei clinice, psihoterapiei şi consilierii psihologice, ştiinţelor cognitive, consilierii genetice şi psihologiei evoluţioniste.

Absolvenţii îşi pot continua studiile în programe postdoctorale din ţară (inclusiv cel al Catedrei) şi/sau străinătate şi/sau se pot angaja pe piaţa muncii în ţară şi/sau străinătate, Şcoala Doctorală fiind una de tip “world-class” (excelenţă), integrată în reţele de prestigiu la nivel internaţional.

International Institute for the Advanced Studies of Psychotherapy and Applied Mental Health este platforma/infrastructura de cercetare a Școlii doctorale.

Regulamentul Școlii doctorale este disponibil AICI. Pentru alte detalii administrative vezi Institutul de Studii Doctorale al UBB.

Structura Școlii Doctorale de Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific

Director: Prof. univ. dr. Aurora Szentagotai-Tătar

Consiliul Şcolii Doctorale: Prof. univ. dr. Aurora Szentagotai-Tătar – director, Prof. univ. dr. Daniel David, Prof. univ. dr. Anca Dobrean, Prof. univ. dr. Zoltan Neda , Dr. Răzvan Predatu

Coordonatori doctorat
Prof. Univ. Dr. Daniel David
Prof. Univ. Dr. Anca Dobrean
Prof. Univ. Dr. Ștefan Szamoskozi
Prof. Univ. Dr. Aurora Szentagotai-Tătar
Prof. Univ. Dr. Oana David

Secretar ștințific
Dr. Lia-Ecaterina Oltean