Drd. Psih. Ioana IUGA – clinica

Drd. Psih. Ioana IUGA

Ioana Iuga este psihoterapeut cognitiv-comportamental și psiholog clinician în cadrul Clinicii Universitare Babeș-Bolyai PsyTech, atestat de Colegiul Psihologilor din România (www.copsi.ro). De asemenea, este psiholog în cadrul DATA Lab (https://rethinkplatform.ro/)  și doctorand în cadrul Școlii Doctorale “Psihodiagnostic şi Intervenţii Psihologice Validate Ştiinţific”, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Cercetările ei se concentrează pe investigarea burnout-ului academic în rândul tinerilor, cu accent pe mecanisme relaționate cu reglarea emoțională și factorii parentali.


Servicii în cadrul Clinicii Universitare:

 • Psihoterapie
 • Evaluare clinică

Interese de cercetare:

 • Sănătatea mintală la studenți
 • Coaching cognitiv-comportamental

Comunitate:

CV

PROF. UNIV. DR. OANA DAVID – clinica

Prof. Univ. Dr. Oana David

Dr. Oana David este directorul Clinicii Universitare Babeș-Bolyai PsyTech, supervizor psihoterapeut cognitiv-comportamental și psiholog clinician atestat de Colegiul Psihologilor din România (www.copsi.ro), coach si trainer acreditat ANC. De asemenea, este Profesor universitar în cadrul Departamentului de Psihologie Clinică și Psihoterapie, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, directorul DATA Lab (https://rethinkplatform.ro/) și director al International Coaching Institute (https://www.international-coaching.org/). Cercetarea ei este centrată pe eficiența intervențiilor psihologice bazate pe tehnologie pentru prevenția tulburărilor emoționale și gestionarea stresului la în cazul copiilor și adulților.


Interese de cercetare:

 • Intervenții psihologice bazate pe tehnologie
 • Sănătate emoțională și gestionarea distresului la tineri
 • Intervenții parentale
 • Coaching cognitiv-comportamental

Comunitate:

CV

Drd. Psih. Cristina LORINȚ

Drd. Psih. Cristina Tomoiagă

Cristina Tomoiagă este psihoterapeut cognitiv-comportamental și coach în cadrul Clinicii Universitare Babeș-Bolyai PsyTech, atestat de Colegiul Psihologilor din România (www.copsi.ro). De asemenea, este asistent de cercetare în cadrul DATA Lab (https://rethinkplatform.ro/)  și doctorand în cadrul  Școlii Doctorale“Psihodiagnostic şi Intervenţii Psihologice Validate Ştiinţific” , Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Cercetările ei se centrează pe eficiența intervențiilor de promovare a sănătății mintale a studenților și de coaching cognitiv-comportamental.


Servicii în cadrul Clinicii Universitare:

 • Psihoterapie
 • Coaching

Interese de cercetare:

 • Sănătatea mintală la studenți
 • Coaching cognitiv-comportamental

Comunitate:

CV

Admitere Master Clinică

Informații admitere Master Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică şi Psihoterapie

I. Înscriere şi informații:

Înscrierile se fac exclusiv on-line, în perioada 15-18 iulie 2024. În 18 iulie se pot face înscrieri on line până la ora 16.00. Calendarul complet și detalii suplimentare privind admiterea poate fi accesate aici. Platforma de înscriere va fi deschisă începând cu data de 15 iulie.

Se ofera suport tehnic (listare, scanare, acces platforma de admitere) la sediul Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Cluj-Napoca, str. Sindicatelor nr. 7. Detaliile se pot afla de pe site-ul Facultății sau telefonic la numerele 0264-590.967 și 0264-405.337 (orar cu publicul 09:00 – 12:00).

Actele necesare la înscriere (vor fi scanate și încărcate în format PDF) : 

 1. Formularul semnat – anexa 1 generată automat din platformă
 2. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaia matricolă) sau diploma echivalentă, diploma de licență și suplimentul de diplomă, sau adeverința de licență (doar pentru absolvenții promoției curente, cărora nu le-a fost încă eliberată diploma de licență până la data înscrierii).  

Cetatenii străini UE și cetățenii britanici, vor încărca originalul însoțit de traducerea (în limba română) legalizată după actele de studii, însoțită de echivalarea studiilor emisă de Ministerul Educației

     3. Certificatul de naștere (față-verso, daca are cnp-ul pe verso)

     4. Cartea de identitate 


Cetățenii străini UE vor încărca pașaportul, dacă e cazul și viza de ședere 

     5. Adeverință medicală care să ateste că persoana în cauză este aptă să urmeze un ciclu de studii superioare 

     6. Certificat de competență lingvistică în una din limbile de circulație internațională (engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană), nivel minim B1, în termen de valabilitate, sau certificate sau atestate lingvistice acceptate conform listei https://psiedu.ubbcluj.ro/51-competenta-lingvistica.  

Cetățenii străini UE și cetățenii britanici care trebuie să dovedească cunoașterea limbii române la specializarea la care se înscriu o pot face prin: 

 • susținerea examenului de admitere ( scris sau oral) în limba română 
 • prezentarea unei diplome de studii gimnaziale sau licență  în limba română 
 • prezentarea unui eseu motivațional în limba română (dacă e probă de admitere)
 • prezentarea unui certificat lingvistic pentru limba română 

      7. Alte documente menționate la cazurile particulare (adeverința în baza căreia se solicită scutirea de taxă, cererea de loc de rrom, loc de protecție socială, adeverințe doveditoare a aparteneței la categoria de rrom sau protecție socială, etc.) 

Taxe de înscriere

50 RON taxa de procesare + 300 lei RON taxa de înscriere.

Detalii suplimentare privind admiterea pot fi accesate la secțiunea dedicată a site-ului Facultății.

II. Examen admitere

Va avea loc în perioada 22-24 iulie 2024, la sediul Departamentului de Psihologie Clinică şi Psihoterapie, str. Republicii nr. 37, 400015, Cluj-Napoca. Intervalul orar va fi anunțat în curând.

III. Criterii de admitere: 

 • 20% media examenului de licență
 • 80% interviu (cu prezență fizică) pe baza unui referat (proiect de cercetare sau o sinteză sistematică a literaturii de specialitate) de maximum 4 pagini, întocmit de candidat pe o temă relevantă pentru tematica masterului.

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc:

 1. Media de la interviu;
 2. Media examenului de bacalaureat

Bibliografie utila în intocmirea referatului:

 • David, D. (2004). Prelucrări inconştiente de informaţie. Editura Tritonic: Bucureşti.
 • David, D. (2006). Psihologie clinică şi psihoterapie. Editura Polirom. Iaşi (ediţia a doua: 2013).
 • David, D. (2006). Metodologia cercetarii clinice. Editura Polirom. Iasi.

IV. Alte informații

 • 61 locuri la buget si 13 locuri cu taxă
  • vor fi organizate mai multe grupe de seminarii şi lucrări astfel încât să nu se depăşească numărul optim de studenţi într-o grupă.
 • 4 semestre (2 ani)

Acreditări ale programului:

 1. Acreditare academică/profesională din partea ARACIS;
 2. Acreditare profesională/psihologică:
  1. Internațională (pentru psihoterapie) – de către Albert Ellis Institute, SUA (singurul program acreditat din România) și de către European Association for Behavioral and Cognitive Therapies (EABCT).
  2. Națională – de către Colegiul Psihologilor din Romania; pentru Psihologie Clinică și în colaborare cu APCCR pentru Consiliere Psihologică şi Psihoterapie Cognitiv Comportamentală.

Prezentare Generală Master Clinică

Program de Master de “Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică şi Psihoterapie”

Programul de Master este gândit a oferi o specializare avansată în domeniul clinic, după standarde şi norme de excelenţă internaţionale. El oferă atât posibilitatea formării ca psiholog clinician, consilier psihologic şi/sau psihoterapueut performant cât şi posibilitatea formării ca cercetător în domeniu. Absolvenţii pot continua pregătirea prin studii la nivel doctoral şi prin programele postdoctorale şi/sau se pot ancora în piaţa muncii în diverse domenii care le solicită competenţele.

Programul de Master se adresează celor care doresc să obţină specializări în: (1) psihologie clinică; (2) consiliere psihologică; şi (3) psihoterapie şi să-şi desfăşoare activitatea în principal în domenii clinice (ex. spitale, clinici, policlinici, centre de protecţia copilului, alte organizaţii, centre şi fundaţii care oferă servicii orientate pentru promovarea sănătăţii şi tratamentul bolilor, cabinete particulare individuale etc.). Programul este focalizat asupra (1) promovării sănătăţii şi (2) diagnosticului şi tratamentului tulburărilor care implică în etiopatogeneză factori psihologici (în cazul copiilor, adulţilor şi a vârstei a treia).

Curriculum

Semestrul I

 • Psihologie clinică şi psihoterapii individuale şi de grup
 • Metode avansate de cercetare I
 • Particularităţi de dezvoltare ale copilului şi adolescentului
 • Ştiinţe cognitive aplicate
 • Practică clinică

Semestrul II

 • Psihologie clinică şi psihoterapii individuale şi de grup II
 • Metode avansate de cercetare II
 • Noţiuni aprofundate de psihiatrie
 • Psihoterapie cognitiv-comportamentală I
 • Practică clinică

Semestrul III

 • Psihologia sănătăţii clinice
 • Personalitatea: Diagnoză şi intervenţie
 • Psihoterapie cognitiv-comportamentală II
 • Metode avansate de analiza datelor SAU Evaluarea psihologică a copilului preşcolar şi şcolar SAU Psihologie pozitivă (se va alege minim un opţional)
 • Practică clinică

Semestrul IV

 • Consiliere genetică
 • Etică în psihologia aplicată
 • Hipnoză şi hipnoterapie SAU Psihologia clinică judiciară SAU Neuropsihologie clinică (se va alege minim un opţional)
 • Practică clinică
 • Susţinerea lucrării de disertaţie

Master: practică

PRACTICĂ – MASTER CLINICĂ ŞI MASTER TEHNICI

Semestrul 1

 • Săptămânal: ABC cognitiv – autoanaliză
 • Minim 1 ABC comportamental – propria persoană (detaliere)
 • O înregistare ABC cognitiv (non-clinic)
 • Autocunoaştere şi dezvoltare personală

Semestrul 2 (prerechizite: psiholog clinician sub supervizare; pt. licenţiaţii în psihologie)

 • Săptămânal: ABC cognitiv – autoanaliză
 • Minim 1 ABC comportamental – altă persoană (nonclinic sau subclinic)
 • O înregistare ABC cognitiv (non-clinic sau subclinic)
 • Testare psihologică personală comprehensivă
 • Practică supervizată
 • Raport de screening (SCID plus scale) – minim 3 cazuri
  • Un caz înregistrat audio pentru imaginea de ansamblu şi screening din SCID
 • Raport de psihodiagnostic (SCID plus scale) – minim 1 caz

Notă pentru ultimele două puncte: Cei care nu au atestat (sau nu pot fi atestaţi) de la Colegiul Psihologilor din România înlocuiesc numărul de cazuri cu numărul corespunzător de analize nonclinice sau subclinice, prin modelele ABC cognitiv şi/sau comportamental

Semestrul 3 [prerechizite: psihoterapie (pt. cei eligibili cf. Colegiului Psihologilor din România)/consiliere (pt. licenţiaţii în psihologie) sub supervizare]

 • Săptămânal: ABC cognitiv – autoanaliză
 • Minim 1 ABC comportamental – altă persoană (nonclinic, subclinic, sau clinic)
 • O înregistare ABC cognitiv (nonclinic, subclinic, sau clinic)
 • Practică supervizată
 • Raport de screening (SCID plus scale) – minim 3 cazuri
 • Raport de psihodiagnostic (SCID plus scale) – minim 3 cazuri

Notă pentru ultimele două puncte: Cei care nu au atestat (sau nu pot fi atestaţi) de la Colegiul Psihologilor din România înlocuiesc numărul de cazuri cu numărul corespunzător de analize nonclinice sau subclinice, prin modelele ABC cognitiv şi/sau comportamental

 • Minim 4 cazuri consiliere şi/sau psihoterapie, fiecare şedinţă înregistrată audio (se aplică atestaţilor în consiliere şi/sau psihoterapie în cadrul Colegiului Psihologilor din România)
  • Raport după fiecare din primele 3 şedinţe (se completează modelul de conceptualizare)
  • Raport sumativ la fiecare 3 şedinţe
   • Raportul conţine:
    • Obiectivele/Diagnostic
    • Conceptualizarea
    • Tehnicile utilizate
    • Rezultate obţinute
    • Experienţa personală
    • Evaluarea relaţiei terapeutice

Semestrul 4 [prerechizite: psihoterapie (pt. cei eligibili cf. Colegiului Psihologilor din România)/consiliere (pt. licenţiaţii în psihologie) sub supervizare]

 • Săptămânal: ABC cognitiv – autoanaliză
 • Minim 1 ABC comportamental – altă persoană (nonclinic, subclinic, sau clinic)
 • O înregistare ABC cognitiv (nonclinic, subclinic, sau clinic)
 • Practică supervizată
 • Raport de screening (SCID plus scale) – minim 3 cazuri
 • Raport de psihodiagnostic (SCID plus scale) – minim 3 cazuri

Notă pentru ultimele două puncte: Cei care nu au atestat de la Colegiul Psihologilor din România înlocuiesc numărul de cazuri cu numărul corespunzător de analize nonclinice sau subclinice, prin modelele ABC cognitiv şi/sau comportamental

 • Minim 4 cazuri consiliere şi/sau psihoterapie, fiecare şedinţă înregistrată audio (se aplică atestaţilor în consiliere şi/sau psihoterapie în cadrul Colegiului Psihologilor din România)
  • Raport după fiecare din primele 3 şedinţe (se completează modelul de conceptualizare)
  • Raport sumativ la fiecare 3 şedinţe
   • Raportul conţine:
    • Obiectivele/Diagnostic
    • Conceptualizarea
    • Tehnicile utilizate
    • Rezultate obţinute
    • Experienţa personală
    • Evaluarea relaţiei terapeutice