Admitere Master Tehnici

Informații admitere Master Tehnici Psihologice de Control al Comportamentului şi Dezvoltarea Potenţialului Uman

I. Înscriere şi informații:

Înscrierile se fac exclusiv on-line, în perioada 15-18 iulie 2024. În 18 iulie se pot face înscrieri on line până la ora 16.00. Calendarul complet și detalii suplimentare privind admiterea poate fi accesate aici. Platforma de înscriere va fi deschisă începând cu data de 15 iulie.

Se ofera suport tehnic (listare, scanare, acces platforma de admitere) la sediul Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Cluj-Napoca, str. Sindicatelor nr. 7. Detaliile se pot afla de pe site-ul Facultății sau telefonic la numerele 0264-590.967 și 0264-405.337 (orar cu publicul 09:00 – 12:00).

Actele necesare la înscriere (vor fi scanate și încărcate în format PDF) : 

 1. Formularul semnat – anexa 1 generată automat din platformă
 2. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaia matricolă) sau diploma echivalentă, diploma de licență și suplimentul de diplomă, sau adeverința de licență (doar pentru absolvenții promoției curente, cărora nu le-a fost încă eliberată diploma de licență până la data înscrierii). 

Cetatenii străini UE și cetățenii britanici, vor încărca originalul însoțit de traducerea (în limba română) legalizată după actele de studii, însoțită de echivalarea studiilor emisă de Ministerul Educației

     3. Certificatul de naștere (față-verso, daca are cnp-ul pe verso)

     4. Cartea de identitate 


Cetățenii străini UE vor încărca pașaportul, dacă e cazul și viza de ședere 

     5. Adeverință medicală care să ateste că persoana în cauză este aptă să urmeze un ciclu de studii superioare 

     6. Certificat de competență lingvistică în una din limbile de circulație internațională (engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană), nivel minim B1, în termen de valabilitate, sau certificate sau atestate lingvistice acceptate conform listei https://psiedu.ubbcluj.ro/51-competenta-lingvistica.  

Cetățenii străini UE și cetățenii britanici care trebuie să dovedească cunoașterea limbii române la specializarea la care se înscriu o pot face prin: 

 • susținerea examenului de admitere ( scris sau oral) în limba română 
 • prezentarea unei diplome de studii gimnaziale sau licență  în limba română 
 • prezentarea unui eseu motivațional în limba română (dacă e probă de admitere)
 • prezentarea unui certificat lingvistic pentru limba română 

      7.    Alte documente menționate la cazurile particulare (adeverința în baza căreia se solicită scutirea de taxă, cererea de loc de rrom, loc de protecție socială, adeverințe doveditoare a aparteneței la categoria de rrom sau protecție socială, etc.) 

Taxe de înscriere

50 RON taxa de procesare + 300 lei RON taxa de înscriere.

Detalii suplimentare privind admiterea pot fi accesate la secțiunea dedicată a site-ului Facultății.

II. Examen admitere

Va avea loc în perioada 22-24 iulie 2024, la sediul Departamentului de Psihologie Clinică şi Psihoterapie, str. Republicii nr. 37, 400015, Cluj-Napoca. Intervalul orar va fi anunțat în curând.

III. Criterii de admitere: 

 • 20% media examenului de licență
 • 80% interviu (cu prezență fizică) pe baza unui referat (proiect de cercetare sau o sinteză sistematică a literaturii de specialitate) de maximum 4 pagini, întocmit de candidat pe o temă relevantă pentru tematica masterului.

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc:

 1. Media de la interviu;
 2. Media examenului de bacalaureat

Bibliografie utila în intocmirea referatului:

 • David, D. (2004). Prelucrări inconştiente de informaţie. Editura Tritonic: Bucureşti.
 • David, D. (2006). Psihologie clinică şi psihoterapie. Editura Polirom. Iaşi (ediţia a doua: 2013).
 • David, D. (2006). Metodologia cercetarii clinice. Editura Polirom. Iasi.

IV. Alte informații

 • 51 locuri la buget si 24 locuri cu taxă
  • vor fi organizate mai multe grupe de seminarii şi lucrări astfel încât să nu se depăşească numărul optim de studenţi într-o grupă.
 • 4 semestre (2 ani)

Acreditări ale programului:

 1. Acreditare academică/profesională din partea ARACIS;
 2. Acreditare profesională/psihologică:
  1. Internațională (pentru psihoterapie) – de către Albert Ellis Institute, SUA (singurul program acreditat din România) și de către European Association for Behavioral and Cognitive Therapies (EABCT).
  2. Națională – de către Colegiul Psihologilor din Romania; pentru Psihologie Clinică și în colaborare cu APCCR pentru Consiliere Psihologică şi Psihoterapie Cognitiv Comportamentală.

Prezentare Generală Master Tehnici

Director: Prof. univ. dr. Oana David

Introducere
Programul de Master se adresează celor care doresc să obţină specializări în: (1) psihologie clinică, consiliere psihologică, şi inclusiv psihoterapie şi (2) managementul comportamentului uman, şi să-şi desfăşoare activitatea în principal în (1) domenii clinice conexe celorlalte domenii ale psihologiei (ex. muncii-organizaţional, educaţional, apărare şi securitate naţională etc.) în care serviciile psihologice orientate asupra promovării sănătăţii (ex. coaching cognitiv-comportamental) şi tratamentului bolilor sunt relevante şi/sau (2) în alte domenii (ex. medicină, drept, ştiinţe economice, business, teologie etc.) în care cunoştinţele de management al comportamentului uman sunt relevante.
Programul va fi riguros, cursurile având loc de luni până vineri.

Programul de Master este gândit a oferi o specializare avansată în domeniul clinic, după standarde şi norme de excelenţă internaţionale, mai ales celor care nu lucrează în unităţi clinice (ex. coaching cognitiv-comportamental) şi/sau sunt deja angajaţi; de asemenea, se adresează nepsihologilor care pot beneficia în activităţile proprii de cunoştinţe avansate de psihologie. El oferă atât posibilitatea formării ca psiholog clinician, consilier psihologic şi/sau psihoterapueut performant cât şi posibilitatea formării ca cercetător în domeniu. Absolvenţii pot continua pregătirea prin studii la nivel doctoral şi prin programele postdoctorale şi/sau se pot ancora în piaţa muncii în diverse domenii care le solicită competenţele.

Curriculum

Semestrul I

Psihologie clinică şi psihoterapii individuale şi de grup
• Metode avansate de cercetare
• Particularităţi de dezvoltare ale copilului, adolescentului şi adultului
• Psihologie cognitivă aplicată
• Practică

Semestrul II
 • Psihodiagnostic şi evaluare psihologică
 • Autocunoaştere şi dezvoltare personală
 • Noţiuni aprofundate de psihiatrie
 • Tehnici de intervenţie cognitiv-comportamentală
 • Practică
Semestrul III
 • Tehnici de luare a deciziilor şi rezolvare de probleme SAU Tehnici de negociere şi management al conflictului SAU Psihologie pozitivă (se alege minim un opţional)
 • Intervenţii cognitiv-comportamentale în domeniul muncii-organizaţional
 • Intervenţii cognitiv-comportamentale în domeniul apărării şi judiciar
 • Intervenţii cognitiv-comportamentale în domeniul educaţional
 • Practică
Semestrul IV
 • Consiliere genetică
 • Etică în psihologia aplicată
 • Programe de parenting SAU Retorică şi teoria argumentării SAU Consiliere pastorală (se alege minim un opţional)
 • Practică
 • Susţinerea lucrării de disertaţie