Training-uri profesionale şi paraprofesionale

Consorţiul format din Catedra de Psihologie Clinică şi Psihoterapie (cu structurile aferente: Institut şi Clinică) şi Asociaţia de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România (în condiţiile legii, doar asociaţiile profesionale au drept de formare continuă în consiliere/psihoterapie) vă propune o serie de cursuri aplicative de formare continuă în domeniul clinic (pentru profesionişti), cu aplicaţii în domenii şi la populaţii variate (vezi mai jos) şi de formare a adulţilor (long life learning; pentru oricine este interesat să se dezvolte personal şi profesional). Taxa pentru fiecare curs este de 400 RON. Perioadele de desfăşurare a cursurilor în Cluj-Napoca vor fi afişate în luna septembrie a fiecărui an pe o perioadă de 1 an. Perioada pentru cursurile cu locaţii în alte judeţe se stabileşte în funcţie de solicitanţi (ex. un grup de minimum 20 de cursanţi; minimum 25 în Bucureşti). Persoana de contact: Asist. cercetare, MA, Raluca Anton (Tel. 0264 434141; Email: clinica@psychology.ro).

I. Cursuri cu caracter fundamental (formare continuă; pentru profesionişti)

II. Cursuri pe probleme şi/sau teme specifice (formare continuă şi a adulţilor)

1. Program de intervenţie cognitiv–comportamentală pentru copii agresivi (formare continuă şi a adulţilor)

Se prezintă într-o manieră pragmatică procedurile de realizare a diagnosticului în cazul copiilor agresivi, modul de intervievare a părinţilor, modul în care se realizează discuţiile cu copilul, factorii implicaţi în apariţia şi dezvoltarea comportamentului agresiv. Sunt abordate tehnici specifice de construire a relaţiei cu copilul, motivarea copiilor, consiliere a părinţilor şi a familiei, metode de monitorizare a efectelor intervenţiei, etc.

2. Intervenţii cognitiv–comportamentale în terapia de cuplu şi a familiei (formare continuă)

Se prezintă într-o manieră pragmatică fundamentele ştiinţifice ale terapiei cognitiv-comportamentale a cuplului şi familiei, o serie de tehnici cognitiv-comportamentale specific adaptate terapiei de cuplu, tehnici de negociere şi mediere a situaţiilor de criză şi, de asemenea, strategii pentru abordarea problemelor de dinamică sexuală.

3. Dezvoltarea abilităţilor parentale. Curs pentru părinţi (formarea adulţilor)

Se prezintă într-o manieră pragmatică principiile psihologice eficiente în practica cu copiii în promovarea sănătăţii, precum şi optimizarea şi dezvoltarea eficientă din punct de vedere social, emoţional, cognitiv şi comportamental având ca şi scop prevenţia apariţiei unor probleme psihice atât în ceea ce îi priveşte pe copii, cât şi pe părinţi.

4. Psihodiagnostic şi evaluare clinică; aplicaţii la copii cu vârste între 0 şi 12 ani (formare continuă)

Se prezintă într-o manieră pragmatică demersul evaluării clinice şi principalele instrumente folosite, care să ofere un sistem de practică psihologică validată ştiinţific în ceea ce priveşte psihodiagnosticul şi evaluarea clinică, adică evaluarea cu relevanţă pentru mecanisme psihologice implicate în sănătate şi boală în cazul acestor categorii de vârstă.

III. Alte Cursuri/Workshop-uri

Se pot elabora şi implementa programe specifice noi, de formare continuă şi/sau a adulţilor, în funcţie de solicitant, în condiţiile de expertiză a membrilor Catedrei şi colaboratorilor acesteia. Persoana de contact: Asist. cercetare, M.A., Raluca Anton (Tel. 0264 434141; Email: clinica@psychology.ro).