Departamentul de Psihologie Clinica si Psihoterapie

Universitatea Babes-Bolyai

Prof. univ. dr. Anca DOBREAN

CURRICULUM VITAE

1. Nume:   Domuţa (căs. Dobrean)

2. Prenume:  Anca

3. Cetăţenie:  Română

4. Stare civilă:  Căsătorită, 2 copii

5. Studii:  

1993-1997 – Licenta psihologie, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie-Filosofie
1998-2005 – Doctor in psihologie,  Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

6. Titlul ştiinţific: Conferenţiar

7. Experienţa profesională: 

Perioada: 1997- 1999 1999-2002 2002-2006 2006-2007 2007-prezent 2009-prezent
Locul: Cluj-Napoca
Instituţia: Universitatea Babeş-Bolyai,Catedra de Psihologie. Universitatea Babeş-Bolyai, International Institute for the Advanced Studies of Psychotherapy and Applied Mental Health Universitatea Babeş-Bolyai, Catedra de Psihologie Clinică şi Psihoterapie
Funcţia: Preparator Asistent Lector Cercetător post-doctoral Lector Conferenţiar

8. Locul de muncă actual şi funcţia: Departamentul de Psihologie Clinică si Psihoterapie a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Conferenţiar dr. poz. 4.

Cursuri (titular): diagnostic şi intervenţie la copii, psihodiagnostic clinic.

9. Vechime la locul de muncă actual: 16 ani.

 

10. Lucrări elaborate şi / sau publicate

Teza de doctorat:

 

 1. Domuţa, A. (2005). Evaluarea sindromului ADHD la vârsta preşcolară. Lucrarea coordonată de Profesor univ. dr. Ioan Radu, Universitatea Babeş-Bolyai, România.

 

Articole ISI:

 

 1. Tulbure, B., Szentagotai, A., Dobrean, A., David, D. (2012). Evidence based clinical assessment of child and adolescent social phobia: A critical review of rating scales. Child Psychiatry and Human Development.

 

 1. Rescorla, LA , Achenbach, TM , Ivanova, MY , ; Bilenberg, N , ; Bjarnadottir, G , ; Denner, S  ; Dias, P ; Dobrean, A. ; Dopfner, M et al. (2012). Behavioral/emotional problems of preschoolers: Caregiver/teacher reports from 15 societies. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 20, 1-14.

 

 1. Rescorla LA, Ginzburg S, Achenbach TM, Ivanova MY, Almqvist F, Begovac I, Bilenberg N, Bird H, Chahed M, Dobrean A, Döpfner M. et al. (2012). Cross-Informant Agreement Between Parent-Reported and Adolescent Self-Reported Problems in 25 Societies, J Clin Child Adolesc Psychology.

 

 1. Rescorla, L.A., Achenbach, T.M., Ivanova M.Y., Harder, V.S, Otten L, Bilenberg, N., Bjarnadottir. G., Capron, C., De Pauw S.S., Dias, P., Dobrean A. et. al. (2011). International Comparisons of Behavioral and Emotional Problems in Preschool Children: Parents’ Reports From 24 Societies. Journal of Clinical Child And Adolescent Psychology. Volume: 40, 3, 456-467. (ISI, factor de impact 2.555).

 

 1. Ivanova, M., Achenbach, T.M., Rescorla, L., Harder, H., Ang, R., Bilenberg, N., Bjarnadottir, G., Capron, C., De Pauw, S., Dias, P., Dobrean, A., Döpfner, M., et al  (2010). Syndromes of Preschool Psychopathology Reported By Parents in 23 Societies, Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry,49, 12, 1215-1224 (ISI, factor de impact 4.983).

 

 1. Sucala, M; Stefan, S.; Macavei, .; Dobrean, A.; Bolno, J.; Mironiuc, I. A.; Mironiuc, C.; David, D. (2011) Residual limb pain and distress in amputated patients. A brief report. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 10 (2), pp. 211-218.

 

 1. Anton, R., Opris, D., Dobrean, A., David., D., Rizzo, A. (2009). Virtual reality in the rehabilitation of Attention Deficit – Hyperactivity Disorder. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, vol IX, no 2, 235-246.

 

 1. Anton, R.; Opris, D.; Dobrean, A; David, D; Rizzo, A. (2009). Virtual Reality in Rehabilitation of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder The Instrument Construction Principles. Virtual Rehabilitation International Conference Pages: 59-64

 

 1. Rescorla, L., Achenbach, T. M., Ivanova,M., Dumenci, L., A., Almqvist, F., Bilenberg, N.,  Bird, H.,  Broberg, A., Domuta, A., Döpfner, M., Erol, N., et al.,   (2007). Epidemiological Comparisons of  Problems and Positive Qualities Reported by Adolescents in 24 Cultures,  Journal of Consulting and Clinical Psychology, 75, 2, 351 – 358. (ISI, factor de impact 4.21).

 

 1. Ivanova MY, Achenbach TM, Rescorla LA, Dumenci L, Almqvist F, Bilenberg N, Bird H, Broberg AG, Dobrean A, Döpfner M, Erol N, Forns M, Hannesdottir H, Kanbayashi Y, Lambert MC, Leung P, Minaei A, Mulatu MS, et al.,   (2007). The generalizability of the Youth Self-Report syndrome structure in 23 societies. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 75 (5), 729 – 738 (ISI, factor de impact 4.21).

 

 1. Ivanova, M., Dobrean, A., Dopfner, M., Erol, et al.,  (2007). Testing the 8-syndrome structure of the child behavior checklist in 30 societies, Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 36 (3), 405 – 417. (ISI, factor de impact 2.555).
 2. Rescorla, L., Achenbach, Th., Ivanova, M., Dumenci, L., Almqvist, F., Bilenberg, N., Bird, H,. Chen, W., Dobrean, A., Döpfner, M., Erol, N., et al.,  (2007). Behavioral and Emotional Problems Reported by Parents of Children Ages 6 to 16 in 31 Societies. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 13 , 2007, 130 – 142. (ISI, factor de impact 1.143).

 

 1. Rescorla, L., Achenbach, T. M., Ginzburg, S.,  IvanovaM., Dumenci, L., A., Almqvist, F., Bathiche, M., Bilenberg, N.,  Bird, H.,  Domuta, A., Erol, N., et al.,  (2007). Consistency of Teachers-Reported Problem for Students in 21 Cultures , School Psychology Review, 36, 1 , 2007, 91 – 110. (ISI, factor de impact 0.805)

 

 1. Masha Y. Ivanova, Thomas M. Achenbach, Leslie A. Rescorla, Levent Dumenci, Fredrik Almqvist, Bathiche, M., Bilenberg, N., Bird, H., Domuta, A., Erol, N., Fombonne, N., Fonseca, A., Frigerio, A., et al (2007). Testing the Teacher’s Report Form Syndromes in 20 Countries. School Psychology Review, 36, 3, 468-483

 

 1. David, D., Moore, M., & Domuta, A. (2002). Romanian psychology on the international psychological scene: A preliminary critical and empirical approach. European Psychologist, 7, 153-160.

 

Articole baze de date internaţionale:

 

 1. Domuţa, A. (1997). Un instrument de evaluare a sugestibilităţii interogative: Scala de sugestibilitate interogativă Gudjonsson 2 (An instrument for the assessment of the interrogative suggestibility Gudjonsson 2). Cogniţie, Creier, Comportament, 3, 319-335

 

 1. Domuţa, A. (1998). Gudjonsson Suggestibilty Scale (Form 2); A Romanian study of reliability. Studia Universitatias Babes-Bolyai, Psychologia-Paedagogia, 1-2, 83-87

 

 1. Benga, O., Domuta, A. (2000). Assessment of executive functions in childhood psychopathology, Studia Universitatis, 1.

 

 1. Domuţa, A., Creţiu, M. (2002). Memoria implicită perceptuală şi conceptuală la copiii cu ADHD. In Cognitie, Creier, Comportament, vol. VI, nr. 1, martie

 

 1. Domuţa, A. (2004). Analiza deficitului de atenţie şi hiperactivitate la vârsta preşcolară pe baza metodei observaţiei. Cognitie, Creier, Comportament
 2. Mironiuc, A., Mironiuc, C., Dobrean, A., Stancu, B. (2008). Bioethical approach in vascular surgery. Studia Universitatias Babes-Bolyai, Psychologia-Paedagogia, 2, 75-87

 

 1. Anton, R., Opris, D., Dobrean, A., David., D., Rizzo, A. (2009). Virtual reality in the rehabilitation of Attention Deficit – Hyperactivity Disorder. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, vol IX, no 2, 235-246.

 

 1. Gavita, O. A., Dobrean, A., & David, D. (2010). Placement Stability & Quality of Life in Foster Parents of Children Presenting Aggressive Behavior: Efficacy of a Cognitive-Behavioral Parent Program. Revista de Asistenţă Socială, 2, 159-169

 

 1. Sucala, M; Stefan, S.; Macavei, Dobrean, A.; Bolno, J.; Mironiuc, I. A.; Mironiuc, C.; David, D. (2011). Residual limb pain and distress in amputated patients. A brief report. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 10 (2), pp. 211-218.

 

 1. Beldean-Galea, I. E., Ţigan, St. I., Stan, C., Dobrean, A. (2012). Efficacy Study of a PrimaryInterventionSchool Violence Program. Applied Medical Informatics. (31), 3, 47-54

 

 1. Coogan, A.N., Dobrean, A., Mateescu, L., Mueller, U., Thome, J., Voinescu, B.I. (2012) Adult Attention Deficit and Hyperactivity Disorder – Translating Research into Practice. ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders 4(1):41–51

 

Cărţi:

 

Cărţi de unic autor sau prim autor:

 

 1. Dobrean, A. (2009). Tulburarea de atenţie şi hiperactivitate la copii. Metode de evaluare şi diagnostic. Cluj Napoca. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă.

 

Coautor:

 

 1. David, D., Iftene, F., Dobrean A., (2008). ADHD- resurse pentru educatori. Cluj Napoca. Editura Sinapsis.

 

 1. Miclea, M., Domuţa, A. (Ed.) (2003) Bateria de teste psihologice de aptitudini cognitive. Manual de utilizare. ASCR Press, Cluj-Napoca.

 

 

Capitole de cărţi (CC):

  1. Dobrean, A., David, D., Sucală, M., Macavei, B. (2010). Elaborarea protocoalelor de psihodiagnostic şi evaluare clinică. În Mironiuc, A. (ed.) Ischemia citică aterosclerotică a mebrelor inferioare. Protocoale de evaluare. Casa Cărţii de Ştiinţă. Cluj-Napoca.

 

  1. Dobrean. A., Tătaru, L., Bernard, M., (2009). Educaţia socială şi emotională a preşcolarilor. Prezentarea unui program inovativ de intervenţie formativă. În Glava et. al., (eds). Educaţia timpurie. Ghid metodic pentru aplicarea curriculum-ului prescolar. Paralela 45, Bucureşti.

 

  1. Dobrean, A., Raven, J., Comşa, M., Rusu, C. (2008). The Romanian Standardisation of the SPM Plus: Sample and General Results. În Raven, J. & Raven, J. (eds). Uses and abuses of intelligence, Royal Fireworks Press, Unionville, New York, USA.

 

  1. Bian, A., David D., Dobrean A., Anton R., Cristea I., Sucala M. (2008). Rolul psihoterapiei in durerea postoperatorie a pacientilor amputati: implicatii pentru cresterea calitatii vietii, În Mironiuc I, (Ed), Ischemia Critica Aterosclerotica a membrelor Inferioare, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 153-164.

 

  1. Dobrean, A.,  Rusu, C., Comsa, M., & Balazsi, R.,   (2006). Standardizarea pe populatia României a testului Matrici Progresive Raven Color Forma Paralel. În J Raven, J.C. Raven, & J.H. Court (Ed): Manual Raven: Sectiunea 2, Matrici Progresive Color. Cluj-Napoca: Editura ASCR.

 

  1. Domuta, A., Comsa, M., Raven, J., Raven, J.C., Prieler, J., & Gerhard, F, (2004). The 2003 Romanian Standardisation and Item Analysis of the SPM Plus. În J Raven, J. C. Raven, and J. H. Court (Ed): SPM Manual, Section 3. OPP: London.

 

  1. Domuta, A., Comşa, M., Balazsi, R., Porumb, M., Rusu, C.  (2003). Standardizarea pe populatia Romaniei a testului Matrici Progresive Raven Standard Plus. În J Raven, J.C. Raven, & J.H. Court (Ed): Manual Raven: Sectiunea 3, Matrici Progresive Standard. Cluj-Napoca: Editura ASCR.

 

  1. Domuta, A., Lebeer, J., Hansen, A.,  Roth, M.,  Szamoskozi, I., Cretiu, M. (2004). Optimizarea disfuncţiilor cognitive. În Roth, M., (ed.)  Educatia cognitiva, Cluj Napoca. Editura Presa Universitara Clujeană.

 

  1. Domuta, A., Roth, M., Janos, R., Cretu, M. (2004). ). Tehnici de optimizare comportamentală. În Roth, M., (ed.) Rezolvarea  problemelor sociale ale copiilor. Cluj Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană.

 

  1. Dobrean, A. (2001). Considerations on children’s psychological assessment process, În Benga, O., Miclea, M. (Eds.), Development and Cognition. Cluj-Napoca:University Press.

 

  1. Domuţa, A. (1998). Învăţarea mediată. În David, D., Szamoskozi S., Holdevici, I., Băban, A. (Ed). Psihoterapie şi hipnoterapie cognitiv-comportamentală. Cluj-Napoca: Editura Risoprint.

Articole publicate în alte reviste recunoscute :

 1. Dobrean, A., Balazsi, R., Călbează S., Kirschner, F. (2009). Relaţia dintre nivelul dezvoltării limbajului, memoria de lucru, vocabular şi variabilele socio-demografice la copiii cu vârste între 4 şi 6 ani. Revista de psihologie şcolară, vol 2, nr. 1.
 2. Domuţa, A., Balazsi, R., Comsa, M., & Rusu, C. (2004). Standardizarea pe populaţia României a testului Matrici Progresive Raven Standard Plus. Psihologia resurselor umane, 2, 50-57.
 3. Dobrean, A., Raven, J., Comsa, M., Rusu, C., & Balazsi, R. (2005, October 10). Romanian Standardization Of Raven’s Standard Progressive Matrices Plus. WebPsychEmpiricist. Retrieved October 10, 2005, from http://wpe.info/papers_table.html

 

Manuale:

Manuale litografiate şi/sau în format electronic (destinate Învăţământului deschis la distanţă şi programelor postuniversitare de formare continuă): fără ISBN

 

 1. Dobrean, A. (2004-2012). Psihodiagnostic. Cluj-Napoca. Departamentul de Psihologie, UBB.
 2. Dobrean, A. (2004-2008). Profile atipice de dezvoltare. Cluj Napoca: Catedra de Psihologie, UBB.
 3. Dobrean, A. (2008-2012). Diagnostic şi intervenţie la copii. Cluj-Napoca: Catedra de Psihologie, UBB.

 

 

Studii prezentate la manifestări internaţionale recunoscute (selecţie):

 

 

 1. Ioana Cristea, Mădălina Sucală, Daniel David, Anca Dobrean, Felicia Iftene The efficiency of cognitive-behavioral psychotherapy versus non-stimulant medication in ADHD- a randomized controlled trial. Congresul Anual al Asociaţiei Europene de Terapie Cognitiv-Comportamentală EABCT 2008, 10-13 septembrie 2008, Helsinki.

 

 1. Adela Moldovan, Raluca Anton, Anca Dobrean Parenting style in parents of children with ADHD. Congresul Anual al Asociaţiei Europene de Terapie Cognitiv-Comportamentală EABCT2008, 10-13 septembrie 2008, Helsinki.

 

 1. Dobrean, A. et. al., (2007). Special education & educational assessment in Romania. Fifth International congress on Romanian studies,Constanta, Romania, Iunie, 25-28.

 

 1. Dobrean, A., Raven, J., Comşa, M., Rusu, C. (2007). Sample and General Results from the Standardisation of the Raven Standard Progressive Matrices in Romania. ITC Congress, Brussels,
 2. 6-8 Iulie.

 

 1. Balazsi, R., Dobrean A., & Vonaş G., (2006). Comparing the role of working memory in online and off-line measures of reading comprehension. Centenarul Psihologiei la Universitatea din Bucuresti. Conferinta Internationala de Psihologie Centenarul, 26-29 Octombrie, 2006 Bucureşti.

 

 1. Dobrean, A. (2009). Emotional And behavioral problems in preschool children. Vermont, SUA.

 

 1. Anton, R., Opriş, D., Dobrean, A., David, D.  & Rizzo., A. (2009). Virtual reality in rehabilitation of attention deficit/hyperactivity disorder. The instrument construction principles. International Rehabilitation 2009 International Conference, Haifa, Israel.

 

 1. Gavita, O. A., David, D., & Dobrean, A. (2010, Sept.). Evidence-based parent programs for the treatment of child disruptive behavior: Comparative effectiveness of standard and enhanced group-based cognitive-behavioral parent programs. Poster prezentat la European Health Psychology Conference, Cluj-Napoca, Romania.

 

 1. Gavita, O. A., Sucala, M., David, D., & Dobrean, A. (2010, Sept.). Self-control impairments and time perception in children with disruptive behavior. Poster prezentat la European Health Psychology Conference, Cluj-Napoca, Romania.

 

 1. Gavita, O. A., Szasz, P., & Dobrean, A. (2010, Sept.). Cognitive bases of emotion regulation in parents: The case of parental distress and anger. Poster prezentat la European Health Psychology Conference, Cluj-Napoca, Romania.

 

 1. Apopi, D.M, Gavita, O.A, & Dobrean, A. (2010, Sept.). The efficacy of cognitive-behavioral parenting programs in improving quality of life for parents of children with conduct problems. Poster prezentat la European Health Psychology Conference, Cluj-napoca, Romania.

 

 1. Gavita, O. A., David, D., & Dobrean, A. (2010, Mai). Intervenţii parentale validate ştiinţific pentru spirjinirea succesului şcolar în cazul copiilor aflaţi în plasament cu comportament disruptiv. Lucrare prezentată la Conferinţa internaţională Social Ecology of School Success. Implications for policy and practice, Cluj-Napoca.

 

 1. Gavita, O. A., David, D., & Dobrean, A. (2010, Sept.). Evidence-based parent programs for the treatment of child disruptive behavior: Comparative effectiveness of standard and enhanced group-based cognitive-behavioral parent programs. Poster prezentat la European Health Psychology Conference, Cluj-Napoca, Romania.

 

 1. Gavita, O. A., Sucala, M., David, D., & Dobrean, A. (2010, Sept.). Self-control impairments and time perception in children with disruptive behavior. Poster prezentat la European Health Psychology Conference, Cluj-Napoca, Romania.

 

 1. Gavita, O. A., Szasz, P., & Dobrean, A. (2010, Sept.). Cognitive bases of emotion regulation in parents: The case of parental distress and anger. Poster prezentat la European Health Psychology Conference, Cluj-Napoca, Romania.

 

 1. Apopi, D.M, Gavita, O.A, & Dobrean, A. (2010, Sept.). The efficacy of cognitive-behavioral parenting programs in improving quality of life for parents of children with conduct problems. Poster prezentat la European Health Psychology Conference, Cluj-napoca, Romania.

 

 1. Gavita, O. A., David, D., & Dobrean, A. (2010, Mai). Intervenţii parentale validate ştiinţific pentru spirjinirea succesului şcolar în cazul copiilor aflaţi în plasament cu comportament disruptiv. Lucrare prezentată la Conferinţa internaţională Social Ecology of School Success. Implications for policy and practice, Cluj-Napoca.
 2. Dobrean, A. (2012). Computer based psychological interventions in anxiety for children Conferinta “Diaspora in Cercetarea Stiintifica si Invatamantul Superior din Romania” Bucuresti, 25-28 Septembrie 2012.

 

 1. Beldean-Galea, I.E., Dobrean, A.,& Stan, NC. (2012, Aprilie). Forme ale comportamentului de  tip „bullying”  în  scoli gimnaziale din municipiul Cluj-Napoca. Prezentare orală  la ConferinŃa  Internatională  “Drepturile  Copiilor,  Bunăstarea  si  Protectia  lor”,  Cluj-Napoca.

 

 

 

Studii prezentate la manifestări ştiinţifice naţionale (selecţie):

 1. Dobrean, A., Rusu C., Balazsi R., Comsa, M., (2006). Adaptarea naţională a testelor Matrici Progresive Raven. Conferinta Nationala de Psihologie, 18-21 Mai, 2006, Cluj-Napoca.
 2. Rusu C., Dobrean A., Balazsi R. (2006). Construirea scalei de vocabular Mill Hill – probleme de măsurare şi alegerea modelului de analiză a datelor. Conferinta Nationala de Psihologie, 18-21 Mai, 2006, Cluj-Napoca.
 3. Dobrean, A. (2006) Evaluarea validată ştiinţific în ADHD. Simpozion: ADHD. Aspecte medico-psiho-pedagogice. 1 Decembrie 2006.
 4. Cristea, I., Moldovan, A., Sucală, M., Anton, R., Dobrean, A., Oneş, M., (2007) Dimensiuni psihologice implicate în durerea postoperatorie la paciennţii amputaţi. Zilele Universităłii  de Medicină şi Farmacie  “Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca, 3-7decembrie 2007.
 5. Daniel David, Anca Dobrean, Felicia Iftene, Ioana Cristea, Madalina Sucala, Manfred Doepfner The efficiency of psychotherapy versus non-stimulant medication in the treatment of ADHD; a multisite randomized clinical trial Al IX-lea Congres SNPCAR (Societatea de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România) 11-14 septembrie 2008, Băile Felix.
 1. David, D., Opris, D., Macavei, B., Dobrean A. (2008). Diagnostic si psihoterapie prin realitate virtuală. Al Treilea Congres Naţional de Psihiatrie cu participare internaţională, 1-4 octombrie 2008, Bucureşti.
 2. Moldovan, A., Anton, R., Dobrean, A., David, D., et al., (2008).  Eficienţa psihoterapiei versus medicaţiei non-stimulante în ADHD:  un studiu clinic controlat. Al Treilea Congres Naţional de Psihiatrie cu participare internaţională, 1-4 octombrie 2008, Bucureşti.

 

 1. Moldovan, A., Anton, R., Dobrean, A., David, D., et al., (2008).  Evaluarea psihologică validată ştiinţific în ADHD. Al Treilea Congres Naţional de Psihiatrie cu participare internaţională, 1-4 octombrie 2008, Bucureşti.

 

 1. Gavița, O. A., Dobrean, A., David, D. (2010, Sept.). Eficienţa comparative a programelor parentale în reducerea comportamentului disruptive al copiilor: impactul adresării stresului parental. Conferinţa Naţională de Psihologie, Iași, Romania.

 

 1. Gavița, O. A., Dobrean, A., David, D. (2010, Sept.). Mecanismele cognitive implicate în reglarea emoţională parentală. Conferinţa Naţională de Psihologie, Iași, Romania.

 

 1. Predescu, E., Şipoş, R., Dobrean, A., David , D. (2012) Evaluarea strategiilor de reglare emoţională la copiii cu tulburări anxioase. A IX-A Conferinţă Naţională de Sănătate Mintală a  Copilului şi Adolescentului, Bucuresti,  19-20 Octombrie 2012.

 

 1. Dobrean, A. (2012). Psihoterapii validate ştiinţific în tulburãrile anxioase la copii şi adolescenţi. Simpozionul „Tratamente bazate pe dovezi ştiinţifice în Psihiatria copilului şi adolescentului”, Cluj-Napoca, 6 Decembrie 2012.

 

 

 

Proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant, naţionale şi internaţionale:

 

Naţionale:

Granturi naţionale (director):

 

 1. PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1500, 81/2012, Eficienţa unei platforme web in tratamentul anxietatii la copii (iDARE). 2012-2015. 450.000 EUR

 

 1. CEEX-MEdC (ET) Predictori familiali ai achizitiei limbajului si a problemelor emotional  comportamentale intre 18 luni si 6 ani, 2006-2008.

 

 1. UBB. Grant intern. Stres şi solicitări de exprimare a emoţiilor în context organizaţional. Adaptarea unei baterii de teste la nivelul instituţiilor de învăţământ superior, 2007-2009.

 

 1. Phare. Training parental pentru probleme comportamentale hipekinetice şi opozant – agresive ale copiilor. 73.888 EUR.

 

 

Granturi naţionale (membru):

 1. PNCDI MedC. Rolul psihoterapiei cognitiv-comportamentale în tratamentul chirurgical parodontal: un studiu clinic controlat. Director: Prof. univ. dr. Daniel David. 2008-2011.

 

 1. Capacităţi MedC. O Platformă de Psihoterapie Prin Realitate Virtuală. Director: Prof. univ. dr. Daniel David. 2007-2009.

 

 1. Parteneriate MedC. Elaborarea unor noi metode de prevenţie şi intervenţionale pentru ischemia critică din ateroscleroza membrelor inferioare. Director: Prof. univ. dr. Aurel Mironiuc. 2007-2010.

 

 1. Parteneriate MedC. Implementarea de noi metode diagnostice neinvazive în scopul optimizării perioperatorii a funcţiei cognitive la vârstnici, implicaţii asupra calităţii vieţii şi performanţei psihosociale. Director: Şef lucrări dr. Bodolea Constantin. 2007-2010.

 

 1. Parteneriate MedC. Diagnosticul social al performanţei şcolare prin scala socială a succesului şcolar şi proiectarea unor metode de intervenţie validate prin cercetare, Director: Prof. univ. dr. Maria Roth 2007-2010.

 

 1. CNCSIS. Facilitarea educatiei incluzive prin validarea programului de edezvoltare cognitiva si comportamentala a elevilor cu CES. Director: Lect. univ. dr. Kiss Szidonia 2007-2010.

 

 1. CNCSIS. Platformă Multifuncţională de Psihoterapie prin Realitate Virtuală PsyHighTech. Director: Prof. univ. dr. Daniel David 2007-2009.

 

 1. CEEX-MedC. Psihoterapie versus medicaţie în tratamentul ADHD (2006-2008). Director: Prof. univ. dr Daniel David. 2006-2008.

 

 1. CEEX-MedC. Corelaţii între markeri biologici, particularităţi clinice si terapie in depresia copilului si adolescentului. Director: Prof. univ. dr Felicia Iftene. 2006-2008.

 

 1. UBB (Grant intern) Contribuţii în domeniul sistemelor multiagent folosind metode ale psihologiei cognitive, agenţi de interfaţă şi paradigma de programare orientată pe aspecte. Director: Lect. univ. dr. Şerban Gabriela. 2006-2008.

 

 1. CNCSIS. Evaluarea psihologica la vârste timpurii. Director: Conf. univ. dr. Oana Benga. 2002-2004.

 

Granturi internaţionale (membru):

 1. Institutul Albert Ellis, New York Rational emotive and cogntive-behavior therapy versus Cognitive therapy versus Acceptance and committment therapy in the treatment of generalized anxiety disorder. Director: prof. univ. dr Daniel David. 2008-2010.

 

Traduceri:

 1. Skuy, M. (2002). Experienţa învăţării mediate în clasă şi în afara acesteia. Editura ASCR, Cluj-Napoca
 2. Bernard, M. (2012). Programul educational Da, Poti!. Curriculum.
 3. 3.      Bernard, M. (2012). Programul educational Da, Poti!. Manual parinti

 

Adaptări de teste psihologice:

 

 1. Adaptarea naţională a testului Matrici Progresive Raven Standard Plus
 2. Adaptarea naţională a testului Matrici Progresive Raven Color
 3. Adaptarea naţională a testului Matrici Progresive Raven Avansat
 4. Adaptarea naţională a scalelor de comportament ASEBA 6-18 ani
 5. Adaptarea naţională a scalelor de comportament ASEBA 1,5-5 ani
 6. Adaptarea naţională a scalelor ADHD-IV (DuPaul)
 7. Adaptarea naţională a testului WISC-IV (Wechsler Intelligence Scale For Children-IV)
 8. Adaptarea în limba română a Inventarului de depresie Beck (BDI-II)
 9. Adaptarea în limba română a testului de atenţie d2

 

Experienţă redacţională

 

Redactor la revista: Cogniţie Creier Comportament

Redactor la Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies;

 

11. Membru comisii şi afilieri profesionale:  

1995: Secretar-trezorier  al Asociaţiei de Ştiinţe Cognitive din Romania

1998: Membru fondator al “Asociaţiei Române Nicolae Bălcescu: Supradotare, Talent, Creativitate”

1999: prezent – Membru Asociaţia Europeană de Psihologia Sănătăţii ()

2000: prezent – Membru fondator al Asociaţiei Române de Psihoterapie Cognitiv Comportamentală.

2003: prezent – Membru Asociaţia Psihologilor din România ().

2005: Membru al Consiliului Director al Colegiului Psihologilor din România – Filiala Cluj

2005: prezent Membru Asociatia de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din Romania

2010: Membru Association for Psychological Science

2011: Membru în Comisia de Psihologie a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU)

2012 – Preşedintele Asociaţiei de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România

2012:  Membru SenatulUniversității Babeş-Bolyai

12. Limbi straine cunoscute: Engleza, Franceza.

13. Alte competenţe: (1) testare si evaluare psihologică; (2) intervenţie cognitiv-comportamentală.

14 Specializări şi calificări: (1) psihodiagnostic şi evaluare clinică; (2) psihoterapii cognitive şi comportamentale. 

Iunie 2007 – „Realitatea virtuală în controlul durerii”, Howard Rose, ImprintIT & Hunter Hoffman, HITLab, University of Washington

 

Mai 2007 – training „Utilizarea tehnologiilor de realitate virtuală în psihologie clinică şi reabilitare”, Albert Rizzo, Institute for Creative Technologies, University of Southern Carolina.

 

13-15 ianuarie 2006 – nivelul 3 de formare in terapie rational-emotiva, The International Institute for the Advanced Studies of Psychotherapy and Applied Mental Health and Albert Ellis Institute

 

24 august – 24 nov. 2000 – SpringfieldMissouri, SoutwestMissouriStateUniversity.

 

5 – 22 iulie 1998 – cursul “La modifiabillite Cognitive Structurelle”, organizat în Israel de prof. Feuerstein.

 

21 – 28 aprilie 1997, Yurmala, Letonia – Congresul Federaţiei Europene  Studenţilor Psihologi din Europa

 

1995 –1996 Colegiul Invizibil “Next Generation” (program de pregătire intensivă în psihologie cognitivă susţinut de McDonnell Program din New York –  1994-1996).

 

19 – 26 august 1996, Cinciş – Şcoala Internaţională de Vară cu tema  “Terapii cognitiv-comportamentale”;

15. Distincţii / Premii:

Premiu pentru excelenţă ştiinţifică, Universitatea „Babeş- Bolyai“, 2007.

Premiu Comenius, Universitatea „Babeş- Bolyai“, 2010.

Premiu Comenius, Universitatea „Babeş- Bolyai“, 2011.

 

Metal Music Videos psychotherapy directory resources wordpress consulting travel blog