Admitere Doctorat 2024 (Date importante)

Admitere Doctorat 2024

Date admitere pentru candidații înscriși în perioada 15 – 19 iulie, până la ora 14:00, pentru Sesiunea din IULIE 2024:

Proba scrisă: 25 iulie 2024, ora 09:00, Str. Republicii 37, Cluj-Napoca

Interviu* (prezentare proiect de cercetare): 25 iulie 2024, începând cu ora 10:30, Str. Republicii 37, Cluj-Napoca


Date admitere pentru candidații înscriși înscriși în perioada 4 – 9 septembrie, până la ora 14:00, pentru Sesiunea din SEPTEMBRIE 2024:

Proba scrisă: 13 septembrie 2024, ora 09:00, Sala 4 (Amfiteatrul Zorgo), Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Str. Sindicatelor, nr. 7, Cluj-Napoca

Interviu* (prezentare proiect de cercetare): 13 septembrie 2024, începând cu ora  10:30, Sala 4 (Amfiteatrul Zorgo), Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Str. Sindicatelor, nr. 7, Cluj-Napoca


*Candidații care se înscriu fără certificat de competență lingvistică, vor susține interviul în limba engleză.

Detalii cu privire la tematica de examen și bibliografia orientativă găsiți aici.


Informații privind dosarul și procedura de admitere găsiți aici.

Adresa de contact pentru contestații: doctoratclinica@psychology.ro.

Adresa Secretariatului Școlii Doctorale (pentru confirmarea locului): Cluj-Napoca, Str. Moților, Nr. 11, sala 203 (etaj 2), Tel. 0264 594 408.

Rezultate Admitere Doctorat Iulie-Septembrie 2023

Școala doctorală PSIHODIAGNOSTIC ȘI INTERVENȚII PSIHOLOGICE VALIDATE ȘTIINȚIFIC

Facultatea Psihologie și Științe ale Educației

Centralizator rezultate admitere la doctoratsesiunea septembrie 2023

La admiterea la doctorat, sesiunea septembrie 2023, au fost obținute următoarele rezultate:

Lista candidaților ADMIȘI

Nr crtNumeConducător de doctoratDomeniul de doctoratCodul candidatuluiLocul ocupat
1Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științificprof.univ.dr. Anca DobreanPsihologie144044Buget, cu frecvență si bursă
2Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științificprof.univ.dr.  Aurora Szentagotai-TatarPsihologie162419Buget, cu frecvență si bursă
3Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științificprof.univ.dr. Stefan SzamoskoziPsihologie162721Buget, cu frecvență si bursă
4Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științificprof.univ.dr. Anca Dobrean  Psihologie162834Buget, cu frecvență si bursă
5Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științificprof.univ.dr. Anca Dobrean  Psihologie160965Buget, cu frecvență si bursă
6Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științificprof.univ.dr. Oana DavidPsihologie154293Buget, cu frecvență si bursă
7Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științificprof.univ.dr.  Aurora Szentagotai-TatarPsihologie162433Buget, cu frecvență redusă, fără bursă
8Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științificprof.univ.dr. Stefan SzamoskoziPsihologie161836Buget, cu frecvență redusă, fără bursă

Centralizator rezultate admitere la doctoratsesiunea iulie 2023

La admiterea la doctorat, sesiunea iulie 2023, au fost obținute următoarele rezultate:

Lista candidaților ADMIȘI

Nr crtȘcoala doctoralăConducător de doctoratDomeniul de doctoratCodul candidatuluiLocul ocupat*
1Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate ȘtiințificProf. univ. dr. David OanaPsihologie147296Buget, cu bursă, cu frecvență
2Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate ȘtiințificProf. univ. dr. Dobrean AncaPsihologie130847Buget, cu bursă, cu frecvență (EUTOPIA)
3Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate ȘtiințificProf. univ. dr. David DanielPsihologie148647Buget, fără bursă, cu frecvență redusă
4Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate ȘtiințificProf. univ. dr. David DanielPsihologie155927Buget, cu bursă, cu frecvență
5Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate ȘtiințificProf. univ. dr. Szamoskozi StefanPsihologie143618Buget, fără bursă, cu frecvență redusă
6Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate ȘtiințificProf. univ. dr. David OanaPsihologie154293Taxă, cu frecvență

Anunț privind redeschiderea platformei de admitere la doctorat

„Important! Din cauza unor probleme tehnice, platforma de admitere va fi redeschisă vineri (16 septembrie 2022), în intervalul orar 9:00 – 14:00.
Invităm candidaţii care nu au reuşit să se înscrie în perioada 5-9 septembrie, să se înscrie vineri pe platforma de admitere: https://admitere2022.ubbcluj.ro
Examenul de admitere la doctorat urmează să aibă loc luni, 19 septembrie 2022.”

Admitere Doctorat 2022 (Date importante)

Admitere Doctorat 2022

Date admitere pentru candidații înscriși în 16.09.2022

Proba scrisă: 19 septembrie 2022, ora 15, Str. Republicii 37, Cluj-Napoca

Interviu* (prezentare proiect de cercetare): 19 septembrie 2022, începând cu ora 16.30, Str. Republicii 37, Cluj-Napoca


Date admitere pentru candidații înscriși până în 09.09.2022

Perioada de înscriere la doctorat se încheie în data de 9 Septembrie (Vineri), ora 14:00.

Proba scrisă: 13 septembrie 2022, ora 8.30, Str. Republicii 37, Cluj-Napoca

Interviu* (prezentare proiect de cercetare): 13 septembrie 2022, începând cu ora 10, Str. Republicii 37, Cluj-Napoca


*Candidații care se înscriu fără certificat de competență lingvistică, vor susține interviul în limba engleză.

Detalii cu privire la tematica de examen și bibliografia orientativă găsiți aici.

Admitere – Doctorat

Noutăți admitere doctorat:

Admiterea la doctorat în Școala Doctorală Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific se face prin concurs. În anul 2023, concursul va fi organizat în lunile iulie și septembrie. Examenul constă din susţinerea unei probe scrise pe baza bibliografiei afişate pe site-ul Şcolii Doctorale şi din prezentarea unui proiect de cercetare în faţa comisiei de admitere.

TEMATICA OBLIGATORIE ȘI BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ

Tematica obligatorie

 • Atenția și Procesele senzoriale
 • Sisteme mnezice
 • Limbajul, Gândirea și Rezolvarea de probleme
 • Decizia
 • Creativitatea
 • Motivația și Procesele afectve
 • Prelucrările inconștiente de informație
 • Stadiile dezvoltării psihice la copii; Fundamente de psihologia dezvoltării
 • Personalitatea și tulburările de personalitate
 • Psihologie socială – cogniția socială, reprezentări și atitudini sociale
 • Paradigme ale psihologiei contemporane
 • Fundamente epistemologice ale cercetării științifice
 • Retorica și teoria argumentării
 • Paradigme de cercetare științifică
 • Principii de construcție și validare a instrumentelor de evaluare în psihologie
 • Design de cercetare si Testarea ipotezelor în psihologie
 • Planul experimental și variantele sale; scheme de eșantionare și analiză
 • Corelația, Regresia, Analiza de varianță, Analiza factorială și Metaanaliza
 • Studiul de caz și Experimentul cu un singur subiect
 • Studiul clinic controlat
 • Fundamente de psihodiagnostic clinic, psihopatologie și  intervenții psihologice validate științific

Bibliografie orientativă

 • David, D. (2007). Metodologla cercetării clinice. Fundamente. Editura Polirom, lași.
 • David, D. (2012/2006). Tratat de psihoterapii cognitive și comportamentale. Editura Polirom, lași.
 • David, D. (2013-2006). Psihologle clinică si psihoterapie. Fundamente. Editia a 2 a.Ed. Polirom, lași.
 • David, D. (2014). Prelucrările inconștiente de lnformație. Editura a 2-a. Editura Tritonic, București
 • Drozda Senkovska, E. (2000). Psihologie sociala experimentala. Editura Polirom, lasl.
 • Matthews,G., Deary,I. J., Whiteman, M.C. (2005). Psihologia personalității: trăsături, cauze, consecințe Editura Polirom, lasi.
 • Miclea, M. (1999) Psihologie cognitivă, Editura Polirom, lași
 • Sava, F. A. (2004). Analiza datelor în cercetarea psihologică. Metode statistice complementare. ASCR, Cluj-Napoca.
 • Smith, E.E., Fredrckson, B., Nolen-Hoeksema, S., Loftus, G. R. (2008). lntroducere In psihologie Atkinson & Hilgard. Editia a 14-a. Ed. Tehnica, București.
 • Szamoskozi, S. (1997). Evaluarea  potentialului intelectual prin metode de diagnostic formativ. Presa Universitara Clujeana. Cluj-Napoca.
 • Urbina, S. (2009). Testarea Psihologaca Editura Trei, Bucuresti.

Resurse suplimentare

 • Marga, A. (2002). lntroducere în filosofia contemporana. Editura Polirom, lași.
 • Marga, A. (1991). Raționalitate, comunicare, argumentare. Editura Dacia, Cluj Napoca.

*For foreign students who wish to pass their exam in English, an alternative bibliography list is provided.