Admissions – Masters

Updates about admission into the master programmes:

  Informații admitere Master Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică şi Psihoterapie

  I. Înscriere şi informații:

  Înscrierile se fac exclusiv on-line, în perioada 10-13 iulie 2023. În 13 iulie se pot face înscrieri on line până la ora 13.00. Calendarul complet și detalii suplimentare privind admiterea poate fi accesate aici. Platforma de înscriere va fi deschisă începând cu data de 10 iulie.

  Se ofera suport tehnic (listare, scanare, acces platforma de admitere) la sediul Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Cluj-Napoca, str. Sindicatelor nr. 7. Detaliile se pot afla de pe site-ul Facultății sau telefonic la numerele 0264-590.967 și 0264-405.337 (orar cu publicul 09:00 – 12:00).

  Acte necesare pentru alcătuirea dosarului de inscriere:

  Actele vor fi scanate și încărcate în format PDF.

  • Fișa tip de înscriere, semnată (generată de platforma de admitere).
  • Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaia matricolă) sau diploma echivalentă, diploma de licență și suplimentul de diplomă, sau adeverința de licență (doar pentru absolvenții promoției curente, cărora nu le-a fost încă eliberată diploma de licență până la data înscrierii). 
   • Cetățenii străini vor încărca originalul însoțit de traducerea (în limba română) legalizată după actele de studii, însoțită de echivalarea studiilor.
  • Certificatul de naștere (față-verso, daca are cnp-ul pe verso).
  • Cartea de identitate.
   • Cetățenii străini vor încărca pașaportul, dacă e cazul și viza de ședere.
  • Adeverință medicală care să ateste că persoana în cauză este aptă să urmeze un ciclu de studii superioare.
  • Certificat de competență lingvistică în una din limbile de circulație internațională (engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană), nivel minim B1, în termen de valabilitate, sau certificate sau atestate lingvistice acceptate conform listei.
   • Cetățenii străini care trebuie să dovedească cunoașterea limbii române la specializarea la care se înscriu prin o pot face prin:
    • susținerea examenului de admitere ( scris sau oral) în limba română;
    • prezentarea unei diplome de studii gimnaziale sau licență în limba română;
    • prezentarea unui eseu motivațional în limba română;
    • prezentarea unui certificat lingvistic pentru limba română.
  • Alte documente menționate la cazurile particulare (adeverința în baza căreia se solicită scutirea de taxă, cererea de loc de rrom, loc de protecție socială, adeverințe doveditoare a aparteneței la categoria de rrom sau protecție socială, etc.).

  Taxe de înscriere

  50 RON taxa de procesare + 250 RON taxa de înscriere.

  Detalii suplimentare privind admiterea pot fi accesate la secțiunea dedicată a site-ului Facultății.

  II. Examen admitere

  Va avea loc în perioada 18-19 iulie, la sediul Departamentului de Psihologie Clinică şi Psihoterapie, str. Republicii nr. 37, 400015, Cluj-Napoca. Intervalul orar va fi anunțat în curând.

  III. Criterii de admitere: 

  Media de licenţă (20%) si interviu pe baza unui referat (sinteza teoretica sau proiect de cercetare) de maximum 4 pagini plus bibliografie, pe o temă relevantă pentru tematica masterului (80%). Referatul va fi încărcat pe un link special trimis de către Comisia de admitere, înainte de susținere.

  Criterii de departajare:

  • Media examenului de bacalaureat.
  • Media examenului de licenţă.

  Bibliografie utila în intocmirea referatului:

  • David, D. (2004). Prelucrări inconştiente de informaţie. Editura Tritonic: Bucureşti.
  • David, D. (2006). Psihologie clinică şi psihoterapie. Editura Polirom. Iaşi (ediţia a doua: 2013).
  • David, D. (2006). Metodologia cercetarii clinice. Editura Polirom. Iasi.

  IV. Alte informații

  • 61 locuri la buget si 14 locuri cu taxă
   • vor fi organizate mai multe grupe de seminarii şi lucrări astfel încât să nu se depăşească numărul optim de studenţi într-o grupă.
  • 4 semestre (2 ani)

  Acreditări ale programului:

  1. Acreditare academică/profesională din partea ARACIS;
  2. Acreditare profesională/psihologică:
   1. Internațională (pentru psihoterapie) – de către Albert Ellis Institute, SUA (singurul program acreditat din România) și de către European Association for Behavioral and Cognitive Therapies (EABCT).
   2. Națională – de către Colegiul Psihologilor din Romania; pentru Psihologie Clinică și în colaborare cu APCCR pentru Consiliere Psihologică şi Psihoterapie Cognitiv Comportamentală.


  Informații admitere Master Tehnici Psihologice de Control al Comportamentului şi Dezvoltarea Potenţialului Uman

  I. Înscriere şi informații:

  Înscrierile se fac exclusiv on-line, în perioada 10-13 iulie 2023. În 13 iulie se pot face înscrieri on line până la ora 13.00. Calendarul complet și detalii suplimentare privind admiterea poate fi accesate aici. Platforma de înscriere va fi deschisă începând cu data de 10 iulie.

  Se ofera suport tehnic (listare, scanare, acces platforma de admitere) la sediul Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Cluj-Napoca, str. Sindicatelor nr. 7. Detaliile se pot afla de pe site-ul Facultății sau telefonic la numerele 0264-590.967 și 0264-405.337 (orar cu publicul 09:00 – 12:00).

  Acte necesare pentru alcătuirea dosarului de inscriere:

  Actele vor fi scanate și încărcate în format PDF.

  • Fișa tip de înscriere, semnată (generată de platforma de admitere).
  • Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaia matricolă) sau diploma echivalentă, diploma de licență și suplimentul de diplomă, sau adeverința de licență (doar pentru absolvenții promoției curente, cărora nu le-a fost încă eliberată diploma de licență până la data înscrierii). 
   • Cetățenii străini vor încărca originalul însoțit de traducerea (în limba română) legalizată după actele de studii, însoțită de echivalarea studiilor.
  • Certificatul de naștere (față-verso, daca are cnp-ul pe verso).
  • Cartea de identitate.
   • Cetățenii străini vor încărca pașaportul, dacă e cazul și viza de ședere.
  • Adeverință medicală care să ateste că persoana în cauză este aptă să urmeze un ciclu de studii superioare.
  • Certificat de competență lingvistică în una din limbile de circulație internațională (engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană), nivel minim B1, în termen de valabilitate, sau certificate sau atestate lingvistice acceptate conform listei.
   • Cetățenii străini care trebuie să dovedească cunoașterea limbii române la specializarea la care se înscriu prin o pot face prin:
    • susținerea examenului de admitere ( scris sau oral) în limba română;
    • prezentarea unei diplome de studii gimnaziale sau licență în limba română;
    • prezentarea unui eseu motivațional în limba română;
    • prezentarea unui certificat lingvistic pentru limba română.
  • Alte documente menționate la cazurile particulare (adeverința în baza căreia se solicită scutirea de taxă, cererea de loc de rrom, loc de protecție socială, adeverințe doveditoare a aparteneței la categoria de rrom sau protecție socială, etc.).

  Taxe de înscriere

  50 RON taxa de procesare + 250 RON taxa de înscriere.

  Detalii suplimentare privind admiterea pot fi accesate la secțiunea dedicată a site-ului Facultății.

  II. Examen admitere

  Va avea loc în perioada 18-19 iulie, la sediul Departamentului de Psihologie Clinică şi Psihoterapie, str. Republicii nr. 37, 400015, Cluj-Napoca. Intervalul orar va fi anunțat în curând.

  III. Criterii de admitere: 

  Media de licenţă (20%) si interviu pe baza unui referat (sinteza teoretica sau proiect de cercetare) de maximum 4 pagini plus bibliografie, pe o temă relevantă pentru tematica masterului (80%). Referatul va fi încărcat pe un link special trimis de către Comisia de admitere, înainte de susținere.

  Criterii de departajare:

  • Media examenului de bacalaureat.
  • Media examenului de licenţă.

  Bibliografie utila în intocmirea referatului:

  • David, D. (2004). Prelucrări inconştiente de informaţie. Editura Tritonic: Bucureşti.
  • David, D. (2006). Psihologie clinică şi psihoterapie. Editura Polirom. Iaşi (ediţia a doua: 2013).
  • David, D. (2006). Metodologia cercetarii clinice. Editura Polirom. Iasi.

  IV. Alte informații

  • 51 locuri la buget si 24 locuri cu taxă
   • vor fi organizate mai multe grupe de seminarii şi lucrări astfel încât să nu se depăşească numărul optim de studenţi într-o grupă.
  • 4 semestre (2 ani)

  Acreditări ale programului:

  1. Acreditare academică/profesională din partea ARACIS;
  2. Acreditare profesională/psihologică:
   1. Internațională (pentru psihoterapie) – de către Albert Ellis Institute, SUA (singurul program acreditat din România) și de către European Association for Behavioral and Cognitive Therapies (EABCT).
   2. Națională – de către Colegiul Psihologilor din Romania; pentru Psihologie Clinică și în colaborare cu APCCR pentru Consiliere Psihologică şi Psihoterapie Cognitiv Comportamentală.