Daniel David – Research

Research Interests:

 • The role of cognitive mechanisms, both explicit (e.g., autobiographical
  memory) and implicit (e.g., implicit memory/learning; priming) in generating subjective/emotional (cognition-emotion relation), behavioral, and psycho-physiological human responses
 • Evidence based psychotherapy, with a focus on clinical trials, with multilevel analyses, concerning (1) outcomes (i.e., efficacy and/or effectiveness); (2) theory/mechanisms of change (both psychological and neurobiological); and (3) economical aspects (e.g., cost-effectiveness, cost-utility)
 • The use of technological developments in clinical psychology/ psychotherapy (i.e., virtual/augmented reality therapy; robotherapy)

Projects & Grants: (selection):

 • European Commission II: DREAM Development of Robot-Enhanced therapy for children with AutisM spectrum disorders (2014 – 2018) (coord. partener)
 • Education for Care – EDUCARE, 527360-LLP-2012-IT-GRUNDVIG-GMP, Leonardo da Vinci (coord. partener)
 • CNFIS, Fond de dezvoltare instituțională:  CNFIS-FDI-2019-0351 Susţinerea cercetării de excelenţă la Universitatea Babes-Bolyai la centenar 1919-2019 (director)
 • SEE Fonduri Structurale: 4NORM-ality Îmbunătățirea Serviciilor Corecționale în România prin Implementarea Principiului Normalității 2019 – 2022 (coordonator partener)
 • MCI, PNIII-1.2PDI-PFC-C1-PFE-404 – Infrastructura strategică la Universitatea Babeș-Bolyai în contextul dezvoltării de tehnologii noi și emergente 2018-2020 (director)
 • UEFISCDI, PNIII – P4 – Cercetare fundamentală și de frontieră, PN-III-P4-ID-PCCF-2016 -Înţelegerea şi modelarea structurilor spaţio-temporale ale inegalităţilor şi polarizării în relaţie cu caracteristicile psihologice – STIP, 2018-2022 (director)
 • UEFISCDI Parteneriate SWARA: Mobile System for Rehabilitative Vocal Assistance of Surgical Aphonia, 2014 – 2016 (coord. partener)
 • CNCSIS Grant PNCDI-MEdC: Rolul psihoterapiei cognitiv-comportamentale în tratamentul chirurgical parodontal: un studiu clinic controlat, 2009-2011, (director)
 • CNCSIS Grant CEEX-MEdC (Capacităţi): O Platformă de Psihoterapie Prin Realitate Virtuală., 2007-2009 (director)
 • CNCSIS Grant CEEX-MEdC (Proiecte complexe): Eficacitatea psihoterapiei versus medicaţiei non-stimulante în ADHD la copiii cu vârsta între 6 şi 11 ani; Un studiu clinic controlat multicentric, 2006-2009 (director)
 • CNCSIS Grant CEEX-MEdC (Grant postdoctoral): Psihoterapii validate ştiinţific, 2006-2008 (director)
 • CNCSIS Grant tip A: Psihoterapie versus medicaţie în tratamentul tulburării depresive majore; Un studiu clinic randomizat, 2004-2007 (director)