Masters Studies

Delete this paragraph after translating the page

Programe de Master la Departamentul de Psihologie Clinică şi Psihoterapie

Masterul este un nivel minimal de pregătire pentru orice psiholog profesionist şi responsabil. Orientată asupra practicii validate ştiinţific, Departamentul de Psihologie Clinică şi Psihoterapie a Universităţii Babeş-Bolyai a dezvoltat trei programe de Master de tip “world class” (de excelenţă) care, derulându-se în paradigma “scientist-practitioner” şi “evidence-based”, asigură un set de competenţe atât pentru activitatea profesională performantă (Cf. normelor Colegiului Psihologilor din România) şi inserţia rapidă pe piaţa muncii a absolvenţilor cât şi pentru activitatea de cercetare avansată. Absolvenţii acestor programe de Master ale Departamentului pot lucra în ţară şi/sau străinătate şi/sau îşi pot continua studiile la nivel doctoral în ţară şi/sau străinătate, Masteratele Departamentului fiind recunoscute atât naţional (MEdC-ARACIS) cât şi internaţional.

Pentru a asigura o pregătire de înalt nivel, compatibilă cu setul de bune standarde internaţionale, am implementat o serie de mecanisme de asigurare a calităţii. Astfel, pe parcursul programului de Master cursurile/seminariile/lucrările sunt susţinute de profesori performanţi din ţară şi/sau din străinătate iar practica de specialitate se realizează în locaţii proprii (ex. Clinica Universitară de Psihologie “Babeş-Bolyai” – “PsyTech”) sau în unităţi agreate academic de Departament, cu supervizare adecvată. Masteranzii au oportunitatea, în funcţie de interesul şi disponibilitatea lor, să fie implicaţi în activităţi de cercetare şi/sau practice (unele remunerate) şi sunt susţinuţi pentru stagii în străinătate. De asemenea pot participa (la anumite niveluri) şi beneficia de “Meeting of the Minds Conference Series“, ca un cadru ştiinţific şi profesional formativ de elită (vezi secţiunea corespunzătoare din site). Programul de Master poate fi continuat, pentru cei interesaţi, de programul Doctoral şi apoi Postdoctoral (vezi secţiunile corespunzătoare din prezentul site).

În acest moment Departamentul de Psihologie Clinică şi Psihoterapie are următoarele programe de Master: