Admissions – Genetic Counseling Masters

Delete this paragraph after translating the page

Master Consiliere Genetică. Înscriere şi info. (pentru sesiunea iulie 2019)

În iulie 2019, nu se organizează concurs de admitere pentru acest masterat.

II. Condiţii de eligibilitate

Absolvenţi cu diplomă de licenţă în psihologie, alte ştiinţe socio-umane şi medicină.

III. Criterii de admitere: Media de licenţă (20%) si interviu pe baza unui referat (sinteza teoretica sau proiect de cercetare) de maximum 4 pagini, pe o temă relevantă pentru tematica masterului (80%).

Criterii de departajare:
– 
Media examenului de bacalaureat.
– Media examenului de licenţă.

Bibliografie utila in intocmirea referatului:• David, D. (2006). Psihologie clinică şi psihoterapie. Editura Polirom. Iaşi (ediţia a doua: 2013).
• David, D. (2006). Metodologia cercetarii clinice. Editura Polirom. Iasi.
• David D., Benga O., Rusu A.S. (2007). Fundamente de psihologie evoluţionistă şi consiliere genetică. Integrări ale psihologiei şi biologiei. Editura Polirom. Iaşi.
• www.eurogenetest.org

IV. Alte info.

  • 4 semestre (2 ani)

Absolvenţii psihologi vor fi certificaţi în consiliere psihologică cognitiv-comportamentală și psihoterapie cognitiv-comportamentală (prin completarea unor cursuri), în colaborare cu Asociaţia de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale

Acreditări ale programului:

(1) Acreditare academică/profesională din partea ARACIS;
(2) Acreditare profesională/psihologică:

a. Internațională (pentru psihoterapie) – de către Albert Ellis Institute, SUA (singurul program acreditat din România) și de către European Association for Behavioral and Cognitive Therapies (EABCT).
b. Națională – de către Colegiul Psihologilor din Romania; pentru Psihologie Clinică și în colaborare cu APCCR pentru Consiliere Psihologică şi Psihoterapie Cognitiv Comportamentală.