Daniel David – Didactic

Cursuri:

  • Psihologie Clinică și Psihoterapii, nivel licență și master
  • Metode generale de cercetare și metodica elaborării de lucrări științifice, nivel doctorat

Orar Consultații:

Programare pe baza de e-mail: daniel.david@ubbcluj.ro