Stelian Florean – Cercetare

Interese de cercetare:

  • Evaluarea eficienței intervențiilor psihologice pentru tulburări mintale;
  • Identificarea factorilor de reziliență și de vulnerabilitate relevanți pentru psihopatologie;
  • Investigarea factorilor care influențează/ explică eficiența intervențiilor psihologice.

Proiecte & Granturi:

  • Investigarea eficienței relative a intervențiilor psihologice pentru psihoze;
  • Testarea eficienței relative a intervențiilor ACT și CBT pentru simptome depresive.