Prezentare Generală Master Consiliere Genetică

Program Masterat Consiliere Genetică

Masterul se adresează psihologilor, medicilor, biologilor, asistenţilor sociali şi asistentelor medicale, dar şi altor profesionişti, interesaţi de optimizarea stării de sănătate şi managementul patologiei pentru tulburări care implică mecanisme genetice şi/sau ereditare. De asemenea, pot beneficia de acest Master psihologii clinicieni, consilierii psihologici şi psihoterapeuţii deja atestaţi de Colegiul Psihologilor din România, care, prin acest Masterat, pot dobândi competenţe în consiliere genetică care să le optimizeze şi să le dezvolte practica psihologică clinică (ex. accesul la o nouă populaţie clinică, servicii mai complexe şi integrative pentru clienţi/pacienţi etc.).

Programul va fi riguros dar flexibil pentru a ne adapta celor care deja lucrează şi/sau celor care nu sunt din Cluj-Napoca.

Curriculum

Semestrul I
 • Psihologie clinică şi psihoterapii individuale şi de grup
 • Metode avansate de cercetare
 • Genetica fundamentala
 • Genetica populatiilor umane
 • Practică
Semestrul II
 • Consiliere in tulburarile genetice I
 • Noţiuni aprofundate de psihiatrie
 • Citogenetica si patologie cromozomiala
 • Genetica moleculara si bolile ereditare
 • Practică II
Semestrul III
 • Consiliere in tulburarile genetice II
 • Psihologie evolutionista
 • Patologie genetica multifactoriala
 • Testarea genetica si evaluarea riscului genetic
 • Practică III
Semestrul IV
 • Etica in consilierea genetica
 • Curs optional I
 • Curs optional II
 • Practică IV
 • Susţinerea lucrării de disertaţie

Nota: Practica va implica activităţi de consiliere genetică derulându-se atât în unităţile psihologice (pentru a se asimila principiile consilierii şi patologia multifactorială psihologică) cât şi medicale (pentru a familiariza studenţii cu activităţile medicale relevante pentru consilierea genetică (ex. testarea genetică) şi cu patologia medicală cu care se vor întâlni în activităţile de consiliere)