Departamentul de Psihologie Clinica si Psihoterapie

Universitatea Babes-Bolyai

Profesor univ. dr. Octavian POPESCU

Date Personale

                        Născut în Curtişoara-Olt, Romania, 23 septembrie 1951; Cetăţenie: Română; căsătorit; un fiu.

                        Adresă: Cluj-Napoca, str. Anatole France 22, apt. 1, cod poştal 400463; telefon/fax: 0264-598355;

                        e-mail: opopescu.ubbcluj@gmail.com

Educaţie

1972-1976       Univ. Belgrad (Iugoslavia), Facultatea de Ştiinţe, Secţia de Biologie Moleculară şi Fiziologie.

1981-1985       Doctorat în Biologie (Biochimie), Univ. “Al. I. Cuza” Iaşi (cond. ştiinţific: prof. dr. Vlad ARTENIE).

Evoluţie profesională

1977-1981       Biolog – Laboratorul de Genetică Umană, Spitalul Clinic Judeţean Cluj.

1981-1990       Asistent universitar – Disciplina de Biologie Celulară, Institutul de Medicină şi Farmacie Cluj-Napoca.

1990                Şef de lucrări – Disciplina de Biologie Celulară, Universitatea de Medicină şi Farmacie (U.M.F.) “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca.

1990-1997       Cercetător ştiinţific principal (III şi II) – Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca.

1997-prezent   Profesor universitar – Catedra de Biologie experimentală, (1997-2009), Catedra de Psihologie clinică şi Psihoterapie (2009-prezent), Universitatea “Babes-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca; telefon: 0264 434141.

Experienţă didactică

1981-1990      Cursuri şi lucrări practice de Biologie Celulară, U.M.F. “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca.

1997-prezent  Cursuri de Genetică (licenţă), Bionanotehnologie, Tehnologia ADN-ului Recombinat şi Genetică şi Biotehnologie Moleculară (master), Genomică structurală şi funcţională, Noţiuni avansate de genetică  (doctorat), UBB Cluj-Napoca.

Activităţi de cercetare în laboratoare străine

1990-1992       Stagiar post-doctorat – Departamentul de Biotehnologii, Institutul Pasteur din Paris, Franţa.

1993-1996       Cercetător ştiinţific asociat – Departamentul de Cercetare, Spitalul Universitar Basel, Elveţia.

1996                “Visiting Professor” (6 luni) – Biozentrum, Universitatea din Basel, Elveţia.

1998                “Visiting Scientist” (9 luni) – INSERM U42, Villneuve d’Ascq, Franţa.

Domenii de cercetare

       Proteinele membranei eritrocitare umane. Sinteza de proteine hibride în E. coli. Adeziunea celulară şi recunoaşterea celulară mediate de proteoglicani. Identificarea şi caracterizarea unei clase noi de molecule noi de adeziune celulară, gliconectine. Microscopia de forţă atomică şi adeziunea celulară. Clonarea şi exprimarea unor gene de la microorganisme eucariote (genele pentru enolază şi G6P-izomerază de la T. gondii) sau procariote (gene pentru dehidrogenaze de la E. coli, B. subtilis, B. stearothermophilus, Synechocystis sp., genele pentru fosfocetolază de la Pseudomonas aeruginosa şi Synechocystis sp.). Genotipare umană. Taxonomie şi Filogenie moleculară.

Publicaţii ştiinţifice

85 de lucrări ştiinţifice în reviste “peer-reviewed” (49 în reviste cotate de ISI Thomson-Reuters, de exemplu: Nature, Science, J Biol Chem, J Mol Biol, Eur J Immunol, BiochemistryUSA, J Membrane Biol, Electrophoresis, J Cell Biochem, Mol Pharmacol, Biochimie, FEBS Lett etc); peste 1100 citări în literatura de specialitate cotată de ISI (septembrie 2009). Indice Hirsch: 17.

24 de lucrări ştiinţifice “in extenso” şi 101 de rezumate în volumele unor manifestări naţionale şi internaţionale;

  4 capitole în cărţi;

  2 cărţi: Electroforeza, Editura Tehnică, Bucureşti, 184pp., 1988, şi Electroforeza proteinelor în geluri de poliacrilamidă, Editura Tehnică, Bucureşti, 268pp., 1990.

Titluri

2000                Membru corespondent al Academiei Române.

 

LISTĂ de PUBLICAŢII

(14 lucrări reprezentative)

Dr. Octavian POPESCU

(octombrie 2009)

 

  1. Chiriac, M., Lupan, I., Bucurenci, N., Popescu, O., Palibroda, N., Stereoselective synthesis of L-[15N] amino acids with glucose dehydrogenase and galactose mutarotase as NADH regenerating system, J. Label Compd. Radiopharm., 51, 171-174, 2008

  2. Marian, C., Anghel, A., Bel, S.M., Ferencz, B.K., Ursoniu, S., Dressler, M., Popescu, O., Budowle, B., STR data for the 15 AmpFlSTR identifiler loci in the Western Romanian population, Forensic Sci Int., 170, 73-75, 2007. (doi:10.1016/j.forsciint.2006.04.011)                                                                                       1 citare ISI

  3. Guerardel, Y., Czeszak, X., Sumanovski, L., Karamanos, Y., Popescu, O., Strecker, G., Misevic, G.N., Molecular fingerprinting of carbohydrate structures phenotypes of three porifera proteoglycan-like glyconectins, J. Biol. Chem. 279, 15591-15603, 2004.                                                                                                                    9 citări ISI

  4. Misevic, G.N., Guerardel, Y., Sumanovski, L., Slomianny, M.C., Demarty, M., Ripoll, C., Karamanos, Y, Maes, E, Popescu, O., Strecker, G., Molecular recognition between glyconectins as an adhesion self-assembly pathway to multicellularity, J. Biol. Chem. 279, 15579-15590, 2004.                                                                     9 citări ISI

  5. Popescu, O., Checiu, I., Gherghel, P., Simon, Z., Misevic, G. N., Quantitative and qualitative approach of glycan-glycan interactions in marine sponges, Biochimie, 85, 181-188, 2003.                                                 11 citări ISI

  6. Dzierszinski, F., Mortuaire M., Dendouga, N., Popescu, O., Tomavo, S., Differential expression of two plant-like enolases with distinct enzymatic and antigenic properties during stage conversion of the protozoan parasite Toxoplasma gondii, J. Mol. Biol., 309, 1017-1027, 2001.                                                                                     35 citări ISI

  7. Dzierszinski, F., Popescu, O., Toursel, C., Slomianny, C., Yahiaoui, B., Tomavo, S., The protozoan parasite Toxoplasma gondii expresses two functional plant-like glycolytic enzymes. Implications for evolutionary origin of apicomplexans, J. Biol. Chem., 274, 24888-24895, 1999.                                                                 58 citări ISI

  8. Popescu, O., Misevic, G.N., Self-recognition by proteoglycans, Nature, 386, 231-232, 1997.           28 citări ISI

  9. Clément, J.-M., Jehanno, M., Popescu, O., Saurin, W., Hofnung, M., Expression and biological activity of genetic fusions between MalE, the maltose binding protein from Escherichia coli, and portions of CD4, the T-cell receptor of the AIDS virus, Protein Expression and Purification, 8, 319-331, 1996.                                                              2 citări ISI

  10. *Dammer, U., *Popescu, O., Wagner, P., Anselmetti, D., Güntherodt, H.-J., Misevic, G.N., Binding strength between cell adhesion proteoglycans measured by atomic force microscopy, Science, 267, 1173-1175, 1995.

*These authors contributed equally to this study                                                                                             271 citări ISI

  11. Kuhns, W.J., Popescu, O., Burger, M.M., Misevic, G., Sulfate restriction induces hyposecretion of the adhesion proteoglycan and cell hypomotility associated with increased 35SO42- uptake and expression of a band 3 like protein in the marine sponge, Microciona prolifera, J.Cell.Biochem., 57, 71-89, 1995.                                                 10 citări ISI

  12. Misevic, G.N., Popescu, O., A novel class of embryonic cell adhesion glycan epitopes is expressed in human colon carcinomas, J.Mol.Recognition, 8, 100-105, 1995.                                                                    5 citări ISI

  13. Durieux, J.-J., Vita, N., Popescu, O., Guette, F., Calzada-Wack, J., Munker, R., Schmidt, R.E., Lupker, J., Ferrara, P., Ziegler-Heitbrock, H.W.L., Labeta, M.O., The two soluble forms of the lipopolysaccharide receptor, CD 14: characterization and release by normal human monocytes, Eur.J.Immunol., 24, 2006-2012, 1994.                  90 citări ISI

  14. Clément, J.-M., Popescu, O., MalE as a tool for the production of the heterologous proteins in Escherichia coli, Bull.Inst.Pasteur, 89, 243-253, 1991.                                                                                               16 citări ISI

Metal Music Videos psychotherapy directory resources wordpress consulting travel blog