ANUNȚ POZIȚIE POSTDOCTORAT – iulie 2019

ANUNȚ POZIȚIE POSTDOCTORAT – iulie 2019

Criterii de evaluare și selecție a candidaților pentru ocuparea unei poziții de student – postdoctoral în cadrul Scolii Doctorale Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific

Conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea programelor postdoctorale în cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (Anexa la Hotărârea Senatului Nr. 10.220/10.06.2019), pentru înscrierea la concursul de admitere la studii postdoctorale în cadrul Școlii Doctorale Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific, candidații vor depune un dosar de concurs care trebuie să conțină următoarele documente:
•fișa de înscriere (formular tipizat); Fisa-inscriere-CPD(1)
• cartea de identitate (copie xerox);
• diploma de licență (copie xerox);
• diploma de master sau echivalentă a acesteia (copie xerox);
• diplomă de doctor – copie xerox si în original pentru conformare cu originalul;
• curriculum vitae (Europass) cu anexă Lista de publicații
•Planul individual de cercetare avansată (formular tipizat) PICA-1

Concursul de admitere va consta într-un interviu care va viza următoarele aspecte:
– prezentarea realizărilor științifice ale candidatului, cu accent pe contribuțiile din timpul programului doctoral (pondere de 40 %);
– prezentarea de către candidat a unui plan de cercetare desfășurat peperioada a 2 ani (pondere de 60 %).

Dosarele se vor depune până în data de 26 iulie 2019, ora 12.00, la secretariatul Școlii doctorale, Str. Sindicatelor, Nr. 7, Sala 18 (secretar Carmen Sîrbu; carmensirbu@psychology.ro).
Interviul de selecție va avea loc în data de 30 iulie, ora 13.00 pe Str. Republicii, Nr. 37, Clădirea Avalon.

Director Școala Doctorală Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific
Prof. univ dr. Aurora Szentágotai-Tătar