Catedra de Psihologie Clinică şi Psihoterapie organizează în perioada 7-9 Noiembrie 2008, la Cluj-Napoca, la sediul Catedrei, în cadrul Ciclului de Conferinţe  ” Meeting of The Minds”, Simpozionul “New Frontiers in Evidence Based Psychology” . Simpozionul va include trei workshop-uri strategice, urmate de discutii integrative, toate activităţile desfăşurându-se în limba engleză:

Workshop 1: “Noi frontiere în consilierea genetică; Interfaţa dintre genetică şi psihoterapie/consiliere” (director: Lector univ. dr. Alina Rusu).

Workshop 2: “Noi frontiere în formarea validată ştiinţific în consiliere şi psihoterapie” (director: Asist. univ. drd. Ramona Moldovan)

Workshop 3: “Tulburările de anxietate şi abordarea lor multimodală” (director: Prof. univ. dr. Daniel David).

Participanţii sunt profesionişti de marcă (ex. preşedinţi sau foşti preşedinţi ale celor mai reprezentative organizaţii/asociaţii profesionale în domeniu) în cele trei domenii, de la Universitati de prestigiu din SUA şi Marea Britanie (ex. Oxford, Yale etc.), având influenţă majoră asupra direcţiilor de dezvoltare a acestora la nivel internaţional.

Pentru studenţii UBB de la nivel licenţă interesaţi în domeniul clinic, masteranzii, doctoranzii, postdoctoranzii, profesioniştii aflaţi în formare în CBT cu noi şi colaboratorii Catedrei participarea este gratuita! Întâlnirea experţilor va avea loc într-o sală de lucru iar activităţile desfăşurate aici (ex. prezentări, discuţii etc.) vor fi proiectate în direct pentru invitaţi/participanţi într-o sala de asistenţă.

Vă asteptăm să participaţi!

Cu deosebită consideraţie,

Prof. univ. dr. Daniel David, Şeful Catedrei de Psihologie Clinică şi Psihoterapie