Consursuri pentru posturi la Catedra de Psihologie Clinică şi Psihoterapie

ANUNT

 

În data de 4 iunie 2008, ora 10, str. Republicii nr. 37, va avea loc concursul pentru ocuparea posturilor scoase la concurs în cadrul Catedrei de Psihologie Clinica şi Psihoterapie din Universitatea Babeş-Bolyai.

 

Posturile şi tematica/bibliografia sunt descrise în continuare.

 

De la înfiinţare, Catedra de Psihologie Clinică şi Psihoterapie are o politică de „Head-Hunting for the Brilliants in Academia: Education, Research, and Professional  Services„. În acest sens Catedra popularizează naţional şi internaţional toate posturile scoase la concurs, încurajând să participe la competiţie profesionişti din ţară (indiferent de centrul universitar unde au absolvit)  şi/sau străinătate. Singurul criteriu de selecţie este reprezentat de performanţa la concursul de admitere dublată de angajamentul pentru excelenţă, profesionalism şi seriozitate, muncă în echipă şi respingerea imposturii, caracteristici constituie sistemul nostru de valori. Mai precis spus, profilul profesional pe care îl căutăm la cei care doresc să intre în echipa noastră este caracterizat de: (1) cunoștințe științifice avansate; (2) metode avansate de cercetare; (3) comportament etic și profesional în general, și în activitățile de cercetare/didactice/de servicii psihologice și/sau administrative în special; (4) leadership; (5) management eficient al activităților; (6) abilități de comunicare și relaționare interpersonală în general, și în echipa de lucru în special (ex. generozitate, calm și asertivitate, toleranță la frustrare etc.); (7) motivație, plăcere și atracție deosebite pentru a contribui la progresul cunoașterii, dublate de disponibilitate la efort și muncă; (8) un stil mental rațional caracterizat de: (a) un stil de gândire inteligent, creativ, flexibil, non-absolutist, (b) toleranță la frustrare, (c) non-catastrofare și (d) evaluări nuanțate, non-globale.

 

1.      Asist. univ.; Poziţia 13 din Statul de Funcţii

· Psihologie clinică şi psihoterapie I; Profile atipice de dezvoltare; Psihodiagnostic; Psihodiagnostic (Elemente de psihometrie)

 

Tematica

1. Fundamentele mişcării „evidence-based” în domeniul clinic.

2. Psihodiagnostic clinic.

3. Etalonarea testelor. Tipuri de norme utilizate in evaluarea psihologica si semnificaţia acestora. Modalităţi de construcţie normelor/etaloanelor unui test.

4. Fidelitatea testului psihologic. Definiţia fidelităţii. Tipuri de fidelitate. Modalităţi de calcul a fidelităţii unui test: test-retest, metoda înjumătăţirii, consistenta interna, fidelitatea interevaluatori. Modalităţi de influenţare a fidelităţii unui test.

5. Validitatea testului psihologic. Definiţia validităţii. Tipuri de validitate: de conţinut (analiza de itemi – analiza diferiţilor indici), de criteriu, de construct. Modalităţi de influenţare a validităţii unui test. Utilitatea diagnostică a unui test psihologic. Sensibilitatatea unui test psihologic. Specificitatea unui test psihologic

Puterea de predicţie a unui test psihologic.

6. Algoritmul construcţiei unui test psihologic.

7. Evaluarea formativa. Concepte, modele si aplicatii in domeniul clinic.

Bibliografie

· Albu, M. (1998). Construirea şi utilizarea testelor psihologice, Editura Clusium.

· David, D. (2006). Psihologie clinică şi psihoterapie. Editura Polirom, Iaşi.

· David, D. (2006). Tratat de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale. Editura Polirom Iaşi.

· Stan, A. (2002). Testul psihologic. Evoluţie construcţie, aplicaţii. Editura Polirom.

· Messick, S. (1995). Validity of Psychological Assessment. Validation of Inferences From Persons’ Responses and Performances as Scientific Inquiry Into Score Meaning. American Psychologist, 50, 741-749.

· Szamoskozi, S. (1997). Evaluarea potentialului intelectual prin metode de diagnostic formativ. Presa Universitara Clujeană. Cluj-Napoca.

 

 

2.      Asist univ.; Poziţia 14 din Statul de Funcţii

· Psihologie clinică şi psihoterapie I; Psihologie clinică şi psihoterapie II; Psihodiagnostic (elemente de psihometrie)

 

Tematica

1. Fundamentele mişcării „evidence-based” în domeniul clinic.

2. Paradigmele majore din psihologia clinică şi psihoterapie.

3. Psihodiagnostic clinic.

4. Etalonarea testelor. Tipuri de norme utilizate in evaluarea psihologica si semnificaţia acestora. Modalităţi de construcţie normelor/etaloanelor unui test.

5. Fidelitatea testului psihologic. Definiţia fidelităţii. Tipuri de fidelitate. Modalităţi de calcul a fidelităţii unui test: test-retest, metoda înjumătăţirii, consistenta interna, fidelitatea interevaluatori. Modalităţi de influenţare a fidelităţii unui test.

6. Validitatea testului psihologic. Definiţia validităţii. Tipuri de validitate: de conţinut (analiza de itemi – analiza diferiţilor indici), de criteriu, de construct. Modalităţi de influenţare a validităţii unui test. Utilitatea diagnostică a unui test psihologic. Sensibilitatatea unui test psihologic. Specificitatea unui test psihologic. Puterea de predicţie a unui test psihologic.

7. Algoritmul construcţiei unui test psihologic.

Bibliografie

·        Albu, M. (1998). Construirea şi utilizarea testelor psihologice, Editura Clusium.

·        David, D. (2006). Psihologie clinică şi psihoterapie. Editura Polirom, Iaşi.

·        David, D. (2006). Tratat de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale. Editura Polirom Iaşi.

·        Stan, A. (2002). Testul psihologic. Evoluţie construcţie, aplicaţii. Editura Polirom.

·        Messick, S. (1995). Validity of Psychological Assessment. Validation of Inferences From Persons’ Responses and Performances as Scientific Inquiry Into Score Meaning. American Psychologist, 50, 741-749.

   

3.      Asist univ.; Poziţia 15 din Statul de Funcţii

· Psihologie evoluţionistă; Practică de profil; Cercetare

 

Tematica

1. Fundamente ale teoriei evoluţioniste: mecanisme biologice ale evoluţiei (selecţia naturală, selecţia sexuală şi sistemele de reproducere, selecţia prin înrudire, mutaţiile, fluxul genetic); potenţialul biologic adaptativ (fitness inclusiv).

2. Fundamente ale psihologiei evoluţioniste: certificarea ştiinţifică a psihologiei evoluţioniste, limite ale psihologiei evoluţioniste, principii ale psihologiei evoluţioniste, paradigme ale psihologiei evoluţioniste (EEA, adaptare, exaptare, spandrel, zgomot).

3. Metode şi paradigme de cercetare în psihologia evoluţionistă.

4. Aplicaţii ale psihologiei evoluţioniste: psihopatologia (sănătate şi boală, abordarea evoluţionistă a psihopatologiei, tulburări specifice); abordarea evoluţionistă a cogniţiilor raţionale şi iraţionale.

Bibliografie

·        David, D, Benga, O, şi Rusu, AS. (2007). Fundamente de Psihologie Evolutionista si Consiliere Genetica. Editura Polirom. Pag. 21-108.

·        Buss, DM. (2005). The Handbook of Evolutionary Psychology. Willey & Sons (Ed.), Canada.

·        Free access journal: Evolutionary Psychology –  http://www.epjournal.net/