Excelenţa la Catedră

ANUNT

 

ANUNT: Programele de Excelenta în Psihologie la UBB

Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) a stabilit printr-o procedura riguroasă de evaluare Şcolile de Excelenţă în cercetare-dezvoltare-inovare, care o fac competitivă la nivel naţional şi internaţional. Psihologia clujeană este reprezentată cu două distincţii. Institutul de Studii Avansate de Psihoterapie şi Sănătate Mintala Aplicată a fost declarat “ Unitate de Excelenţă ” în cercetare avansată şi servicii inovative a UBB. Institutul, vârful de lance al Catedrei de Psihologie Clinică şi Psihoterapie din UBB în competiţia internaţională, oferă atât programe de cercetare avansată, incluzând şi programele doctorale şi postdoctorale ale Catedrei, cât şi servicii innovative către comunitate (dezvoltare-inovare); pentru detalii privind Institutul vezi la http://www.psychotherapy.ro şi la http://clinicalpsychology.psiedu.ubbcluj.ro. Programului de Master în “Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie” din cadrul Institutului i s-a conferit suplimentar distincţia de “ Program Academic de Excelenţă ”; pentru detalii privind programul vezi la http://clinicalpsychology.psiedu.ubbcluj.ro.   Această distincţie înseamnă susţinere prioritară a programelor premiate din partea UBB pentru laboratoare şi resursa umană, astfel încât să asigurăm un avantaj competitiv UBB-ului în competiţia internaţională.