Informatii BURSE STUDENTI

BURSE DE PERFORMANTA – ANUNT CONCURS
Concursul pentru obtinerea burselor de performanta va avea loc in data de 17.10.2008 (vineri), incepand cu ora 11:00, in sala de seminar, str. Republicii 37.
Concursul va consta in analiza dosarului si sustinerea proiectului propus.
Candidatii vor avea la dispozitie 10 minute de sustinere si 5 minute de discutii. Candidatii sunt rugati sa aduca prezentarile PowerPoint cu 30 minute inainte de inceperea concursului.

CERERILE SI DOSARELE PENTRU OBTINEREA BURSELOR SOCIALE SE DEPUN PANA IN DATA DE LUNI 13 OCTOMBRIE 2008, LA SECRETARIATUL FACULTATII, INTRE ORELE 9-12.

Pentru informatii legate de obtinerea BURSELOR DE PERFORMANTA, va rugam sa accesati urmatoarea adresa http://cercetare.ubbcluj.ro la rubrica Noutati.

Actele pentru obtinerea bursei sociale:
TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR DE BURSA SOCIALĂ PENTRU SEMESTRUL I 2008-2009 ESTE 13 OCTOMBRIE 2008

PENTRU OBŢINEREA BURSEI SOCIALE ÎN FUNCŢIE DE VENIT,DOSARUL VA CUPRINDE:

 

 • cererea scrisă a studentului,
 • adeverinţă de venit net pentru membrii familiei( adeverinţă de salar net, cupon de pensie,şomaj, alte documente care atestă venitul net)pe ultimele 3 luni(IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE) in original.Cupoanele de pensie pot fi aduse in copie+original pentru legalizare pe loc.
 • adeverinţă de elev, student, fraţi aflaţi în întreţinerea părinţilor,
 • certificat de naştere în copie pentru toti membrii familiei (impreuna cu originalele pentru a fi legalizate pe loc), inclusiv a solicitantului.
 • adeverinţă de venit de la Administraţia financiară a localităţii de domiciliu, referitoare la veniturile familiei (sa fie trecuti ambii parinti,eventual frati care participa la venitul familiei) pe durata precedentelor 3 luni (IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE)de la data depunerii cererii.
 • adeverinţă de la Primăria localităţii care atestă venitul după suprafeţele de teren deţinute de familie (sa fie trecuti ambii parinti,eventual frati care participa la venitul familiei) pe durata precedentelor 3 luni(IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE).
 • declaraţie autentificată de notar că nu realizează nici un venit, pentru toti membrii familiei care nu realizeaza venituri, iar pentru cei care realizeaza, ca nu obtin alte venituri decat cele declaratate, inclusiv solicitantul. Pentru cheltuieli mai mici, declaraţiile notariale pot fi cuprinse într-un singur înscris.
 • alte acte:certificat de deces, sentinţă de divorţ, etc., (in copie + originalele pentru a fi legalizate pe loc)
 • adeverinţă eliberată de AJOFM din raza de domiciliu în cazul membrilor de familie şomeri;
 • declaraţia de venit completată( se găseşte la secretariatul facultăţii)
 • dosar plic cu numele şi prenumele, specializarea, an de studiu.
 • adeverinţă de la Direcţia pentru Protecţia Copilului în situaţia în care solicitantul provine de la casa de copii sau se află în plasament familial;

 

Venitul net minim pe membru de familie este 394 RON, cel brut este 500 RON.

De bursele sociale şi medicale beneficiază numai studenţii bugetaţi şi integralişti.

PENTRU OBŢINEREA BURSEI SOCIALE PE CAZ MEDICAL DOSARUL VA CUPRINDE:

 

 • Cererea scrisă a studentului,
 • Adeverinţa medicală,vizată de medicul de la Policlinica Studenţească Cluj.
 • Dosar plic cu numele şi prenumele, specializarea, an de studiu.