Master Inovativ – Consiliere Genetică

Din toamna anului 2009, Catedra de Psihologie Clinică şi Psihoterapie va începe, în premieră în România, un program de Master în Consiliere Genetică. Programul reflectă o tendinţă majoră la nivel internaţional, de integrarea a psihologiei (consilierii/psihoterapiei) şi biologiei (genomica), cu implicaţii majore pentru înţelegerea naturii umane şi a stării de sănătate şi boală. Astfel, consilierea genetică nu se identifică nici cu consilierea genetică medicală nici cu consilierea psihologică clasică ci reprezintă un domeniu interdisciplinar în care tehnicile de consiliere psihologică utilizează conţinuturi genetice (ex. modificarea stilului de viaţa pentru a evita apariţia unor tulburări pentru care există un risc genetic crescut etc.).

Masterul se adresează psihologilor, medicilor, biologilor, asistenţilor sociali şi asistentelor medicale, dar şi altor profesionişti, interesaţi de optimizarea stării de sănătate şi managementul patologiei pentru tulburări care implică mecanisme genetice şi/sau ereditare. De asemenea, pot beneficia de acest Master psihologii clinicieni, consilierii psihologici şi psihoterapeuţii deja atestaţi de Colegiul Psihologilor din România, care, prin acest Masterat, pot dobândi competenţe în consiliere genetică care să le optimizeze şi să le dezvolte practica psihologică clinică (ex. accesul la o nouă populaţie clinică, servicii mai complexe şi integrative pentru clienţi/pacienţi etc.).

Pentru publicul larg: Vezi Clujeanul