Posturi Academice la UBB „Head-Hunting for the Brilliants in Academia: Education, Research, and Professional Services“

Catedra de Psihologie Clinică şi Psihoterapie din Universitatea Babeş-Bolyai a lansat în anul universitar 2007/2008 o campanie deschisă de “Head-Hunting for the Brilliants in Academia: Education, Research, and Professional Services“.

În acest context, Catedra anunţă pentru semestrul I al anului universitar 2008/2009 scoaterea la concurs a patru posturi la nivel de lector, conferenţiar şi profesor universitar. Sunt incurajaţi să participe la competiţie profesionişti din ţară (indiferent de centrul universitar unde au absolvit) şi/sau străinătate (diasporă), cu doctorat în domeniul psihologiei (sau domenii apropiate/interdisciplinare).

Activităţile desfăşurate în cadrul postului vor acoperi norma didactică (predare), activităţi de cercetare, servicii inovative şi/sau administrative (management granturi şi/sau grup/centru/institut de cercetare). Candidaţii admişi vor avea sansa să lucreze într-o echipă competitivă internaţional şi în laboratoare dotate cu aparatură de top la nivel internaţional (vezi la www.clinicalpsychology.ro)

Singurul criteriu de selecţie este reprezentat de performanţa la concursul de admitere dublată de angajamentul pentru excelenţă, profesionalism şi seriozitate, muncă în echipă şi respingerea imposturii, caracteristici constituie sistemul nostru de valori. Profilul profesional pe care îl preferăm la cei care doresc să intre în echipa noastră este caracterizat de: (1) cunoştinţe ştiinţifice avansate; (2) metode avansate de cercetare; (3) comportament etic şi profesional în general, şi în activităţile de cercetare/didactice/de servicii psihologice şi/sau administrative în special; (4) leadership; (5) management eficient al activităţilor; (6) abilităţi de comunicare şi relaţionare interpersonală în general, şi în echipa de lucru în special (ex. generozitate, calm şi asertivitate, toleranţă la frustrare etc.); (7) motivaţie, plăcere şi atracţie deosebite pentru a contribui la progresul cunoaşterii, dublate de disponibilitate la efort şi muncă; (8) un stil mental raţional caracterizat de: (a) un stil de gândire inteligent, creativ, flexibil, non-absolutist, (b) toleranţă la frustrare, (c) non-catastrofare şi (d) evaluări nuanţate, non-globale.

Pentru detalii privind Catedra de Psihologie Clinică şi Psihoterapie vezi la http://www.clinicalpsychologogy.ro