Catedra de Psihologie Clinică şi Psihoterapie a Universităţii Babeş-Bolyai (UBB) va scoate la concurs două posturi de cercetare, finanţabile pe un an de zile din fonduri extrabugetare. Concursul va începe în luna septembrie 2009 şi va continua până la ocuparea celor două poziţii. Durata angajării poate fi prelungită în condiţiile în care angajatul mobilizează resurse financiare prin activităţi proprii de cercetare-dezvoltare-inovare. Acceptăm şi aplicaţii în regim de “adjunct (asociat)”, preferabil din UE, cu păstrarea poziţiei pe care este angajat în prezent candidatul; în această situaţie ne aşteptăm ca publicaţiile şi activităţile ştiinţifice să exprime dubla afiliere, iar timpul fizic petrecut la UBB va fi stabilit de comun acord, pentru a atinge obiective de cercetare asociate postului. Gradul postului poate fi situat între cercetător ştiinţific şi cercetător ştiinţific III, inclusiv postdoc; pentru cercetător ştiinţific II şi I acceptăm doar aplicaţii în regim de “adjunct” (asociat).

 

Domeniul vizat este al neuroştiinţelor cognitive clinice, cu accent pe analize fMRI şi EEG şi utilizarea lor în psihopatologie şi psihoterapie; constituie un avantaj interesul şi expertiza în tehnologii virtuale, informatică şi/sau ştiinţe cognitive (inclusiv robotică). Cercetătorul va avea posibilitatea să lucreze într-un mediul de cercetare modern, cu o echipă performantă şi vizibilă internaţional, având acces la tehnologii avansate de neuroimagistică (ex. fMRI, EEG) şi medii virtuale (ex. tip “cave”), care să-i permită abordarea unor probleme majore în domeniu, relevante la nivel internaţional.

 

Singurul criteriu de selecţie este reprezentat de performanţa la concursul de admitere, dublată de angajamentul pentru excelenţă, profesionalism şi seriozitate, muncă în echipă şi respingerea imposturii, caracteristici care constituie sistemul nostru de valori. Mai precis spus, profilul profesional pe care îl căutăm la cei care doresc să intre în echipa noastră este caracterizat de: (1) cunoştinţe ştiinţifice avansate; (2) metode avansate de cercetare; (3) comportament etic şi profesional în general, şi în activităţile de cercetare/didactice/de servicii psihologice şi/sau administrative în special; (4) leadership şi stil antreprenorial; (5) management eficient al activităţilor; (6) abilităţi de comunicare şi relaţionare interpersonală în general, şi în echipa de lucru în special (ex. generozitate, calm şi asertivitate, toleranţă la frustrare etc.); (7) motivaţie, plăcere, curiozitate şi atracţie deosebite pentru a contribui la progresul cunoaşterii, dublate de disponibilitate la efort şi muncă; (8) un stil mental raţional, critic/reflexiv, necesar în orice demers ştiinţific, caracterizat de: (a) un stil de gândire inteligent, creativ, flexibil, non-absolutist, (b) toleranţă la frustrare, (c) non-catastrofare şi (d) evaluări nuanţate, non-globale.

 

Pentru a explora interesul şi lotul potenţial de candidaţi, cei interesaţi, români sau străini, sunt rugaţi să trimită o scrisoare de intenţie şi un CV (cu lista de lucrări/activităţi ştiinţifice) la Prof. univ. dr. Daniel David, email: danieldavid@psychology.ro. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la + 40 744266300