Profesorul Daniel David a devenit co-editor al prestigioasei reviste Journal of Rational- Emotive and Cognitive-Behavior Therapy publicată de Editura Springer din SUA

Profesorul Daniel David a devenit co-editor al prestigioasei reviste Journal of Rational- Emotive and Cognitive-Behavior Therapy, publicată de editura Springer, SUA (http://www.springer.com/psychology/journal/10942). Ceilalţi doi colegi co-editori sunt profesorul Raymond DiGiuseppe, St John’s University, SUA, preşedintele Diviziei de Psihoterapie din American Psychological Association şi Dr. Kristine Doyle, Directorul executiv al Albert Ellis Institute.

Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy  este publicaţia oficială a Albert Ellis Institute, New York, SUA, cu o vechime de aproximativ 50 de ani, fiind printre primele reviste ştiinţifice apărute în domeniul psihoterapiilor cognitiv-comportamentale, susţinând astfel “revoluţia cognitivă” din psihologie, în general, şi din psihologia clinică/psihoterapie, în particular. De la înfiinţare, revista a fost gândită şi focalizată mai ales pe componenta de cercetare aplicativă şi de cercetare-dezvoltare pentru servicii clinice innovative (paradigma “scientist-practitioner”). Revista este indexată în principalele baze de date internaţionale din domeniu (+15), diseminând astfel eficient informaţia la nivelul comunităţii ştiinţifice.

La începutul anului 2013, Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy a fuzionat cu Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies (Editor fondator: Prof. univ. dr. Daniel David; Editor executiv: Conf. univ. dr. Aurora Szentagotai) (http://jcbp.psychotherapy.ro), publicaţia oficială a International Institute for the Advanced Study of Psycotherapy and Applied Mental Health (http://www.psychotherapy.ro) şi singura revistă central şi est-europeană de profil indexată Web of Science. Această fuziune a deschis noi oportunităţi, într-o nouă formulă editorială (ex. cu un board editorial format din personalităţi internaţionale ale psihologiei clinice şi psihoterapiei) deşi, ca orice fuziune, a dus temporar şi la pierderea indexării în unele baze de date internaţionale (ex. Web of Science).

Provocarea majoră imediată a noii echipe editoriale este de a păstra şi promova caracterul “scientist-practitioner”, în paralel cu imprimarea unui profil de cercetare fundamentală şi translaţională în paradigma “clinical psychological sciences”, şi includerea astfel a revistei în noi circuite ştiinţifice de profil. Un scop major, pe termen mediu, este obţinerea unui factor de impact cât mai ridicat în sistemul Web of Science şi SCOPUS. Pe termen lung, scopul echipei editoriale este ca această revistă să devină o revista de referinţă în domeniul clinic, nu doar pentru psihoterapiile cognitive şi comportamentale – care reprezintă astăzi vârful de lance al practicii clinice validate ştiinţific – ci, în general, pentru practica clinică validată ştiinţific.

  • Daniel David este de asemenea membru in board-ul editorial al unor reviste naţionale (indexate BDI), iar la nivel internaţional în două noi reviste publicate de American Psychological Association: (1) Personality Disorders: Research, Theory, and Treatment (http://www.apa.org/pubs/journals/per/index.aspx); (2) Psychology of Consciousness:  Theory, Research, and Practice şi în Journal of Articles in Support of Null Hypothesis (http://www.jasnh.com/m2.htm).