Protocoale clinice de intervenţii psihologice validate ştiinţific (evidence-based)

În anul 2000, in colaborare cu Albert Ellis Institute, USA am demarat primul studiul clinic controlat pe scară largă din România care compara eficienţa medicaţiei cu psihoterapia în cazul tulburărilor psihice. Echipa mixtă, formată din psihologi clinicieni/psihoterapeuţi şi psihiatri, s-a focalizat iniţial asupra tulburării depresive majore (non-psihotice şi non-melancolice), comparându-se:

  • medicaţia psihotropă (fluoxetina – ca tratament de referinţă/standard);
  • terapia cognitivă; şi
  • terapia raţional-emotivă şi comportamentală.

Tratamentele psihoterapeutice s-au dovedit la sfârşitul intervenţiei a fi la fel de eficiente ca medicaţia (tratamentul standard) iar pe termen lung chiar mai eficiente în cazul unor indicatori de output (HRSD). Efectele acestui grant s-au exprimat în:

  • publicarea unui tratat/manual de psihoterapii cognitive şi comportamentale (David, 2006, Polirom, Iaşi);
  • publicarea unui ghid de psihoterapie cognitiv-comportamentală (traducere David et al., 2003, ASCR, Cluj-Napoca);
  • publicarea raportului de grant (David, 2006, Tritonic, Bucureşti);
  • publicarea unor articole în reviste din străinătate (Indexate ISI Web of Science); şi
  • prezentarea rezultatelor la o serie de conferinţe naţionale şi internaţionale de prestigiu în domeniu.

Recent, la solicitarea numeroşilor practicieni în domeniu, am hotărât să publicăm şi protocoalele clinice psihoterapeutice care descriu detaliat procedura concretă care trebuie urmată în vederea obţinerii unor rezultate eficiente în tratamentul psihologic al tulburării depresive majore, protocoale clinice care pot fundamenta ştiinţific tratamentul psihologic al depresiei în practica clinică:

  • Protocol clinic de psihoterapie raţional-emotivă şi comportamentală pentru depresie
  • Protocol clinic de psihoterapie cognitivă pentru depresie

Ele pot fi găsite la www.sinapsis.ro (contact@sinapsis.ro) iar pentru training şi supervizare în utilizarea lor puteţi contacta adresa: biancamacavei@psychology.ro