Rezultatele Alegerilor în filiala Cluj a Colegiului Psihologilor din România – 2009

Rezultate Alegeri 2009
Convenţia filialei Cluj a Colegiului Psihologilor din România
21.02.2009

Notă: Rezultatele detaliate, împreună cu Procesul Verbal, vor fi prezentate public pe site-ul Colegiului Psihologilor din România (www.copsi.ro), săptămâna viitoare.

I. Comitetul filialei Cluj a Colegiului Psihologilor din România

Preşedinte: Prof. univ. dr. Daniel David
• 62 voturi pentru; 1 împotrivă; 7 abţineri (70 de voturi corect exprimate)

Membri in Comitetul filialei Cluj:
• Toţi cei menţionaţi mai jos au obţinut cel puţin jumatate plus unu din numărul de voturi corect exprimate (70), devenind membri ai Comitetul filialei Cluj; aceştia au şi calitatea de delegat la Convenţia Naţională a Colegiului Psihologilor din România, martie, 2009.

1. Andreica Mircea Gheorghe
2. Benga Oana
3. Bodoni Laura
4. Brustur Gabriela
5. Bubu Adela
6. Buş Ioan
7. David Alin
8. Dobrean Anca
9. Duriga Darius
10. Felezeu Iris Gabriela
11. Filipoi Sempronia
12. Gherman Amfiana
13. Hum Gabriela
14. Ionescu Laura
15. Macavei Bianca
16. Miclea Ştefania
17. Negru Ciprian
18. Oachis Adriana
19. Opre Nicolae Adrian
20. Pitariu Horia
21. Popa Marie-Kathrin
22. Szabo Krisztina
23. Szentagotai Aurora
24. Vargha Jeno Laszlo

II. Candidaţii filialei Cluj în Comisiile Naţionale ale Colegiului Psihologilor din România
• Toţi cei menţionaţi mai jos au obţinut cel puţin jumatate plus unu din numărul de voturi corect exprimate (70).

• Candidaturile filialei Cluj pentru poziţiile de membru în Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie
Nr. Crt. Nume şi prenume
1. David Daniel
2. Macavei Bianca
3. Szentagotai Aurora

• Candidaturile filialei Cluj pentru poziţiile de membru în Comisia de psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor
Nr. Crt. Nume şi prenume
1. Felezeu Iris
2. Pitariu Horia

• Candidaturile filialei Cluj pentru poziţiile de membru în Comisia de psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională
Nr. Crt. Nume şi prenume
1. Chişu Aurelia
2. Coaşan Aurelia
3. Opre Nicolae Adrian

• Candidaturile filialei Cluj pentru poziţiile de membru în Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Nr. Crt. Nume şi prenume
1. Popa Marie-Kathrin

• Candidaturile filialei Cluj pentru poziţiile de membru în Comisia de metodologie
Nr. Crt. Nume şi prenume
1. Oachiş Adriana

• Candidaturile filialei Cluj pentru poziţiile de membru în Comisia de deontologie
Nr. Crt. Nume şi prenume
1. Miclea Mircea

III. Delegaţii filialei Cluj la Convenţia Naţională a Colegiului Psihologilor din România, martie, 2009; la aceştia se adaugă membrii Comitetului filialei Cluj a Colegiului Psihologilor din România
1. Anton Adina Raluca
2. Baltag Iulia
3. Botiş Adina
4. Chişu Aurelia
5. Ciucă Amalia
6. Coaşan Aurelia
7. Cristea Ioana
8. David Carmen
9. Domuţ Cristina
10. Doroga Ana Corina Liana
11. Igna Raluca
12. Ionuţiu Dafina
13. Miclea Mircea
14. Moldovan Adela Raluca
15. Moldovan Ramona
16. Mureşan Vlad
17. Nicolae Anamaria
18. Popovici Anca
19. Sucală Mădălina
20. Văcărelu Anca

IV. Preşedintele Colegiului Psihologilor din România
• Conform analizei şi deciziei membrilor filialei, nu s-au făcut propuneri de candidaturi pentru această poziţie. În ciuda acestei decizii, au fost înregistrate patru voturi „DA” pentru Prof. univ. dr. Daniel David, voturi care nu au fost luate în considerare, domnul David neacceptând candidatura pentru această poziţie. În consecinţă, filiala Cluj nu va înainta la aceste alegeri propuneri nominale pentru poziţia de Preşedinte al Colegiului Psihologilor din România.