Roxana Oltean – Pagina Principala

Lector Universitar Doctor Radu ȘOFLĂU

Radu Șoflău este Lector în cadrul Departamentului de Psihologie Clinică și Psihoterapie, FPSE, Universitatea Babeș-Bolyai. Este psiholog clinician și psihoterapeut cognitiv-comportamental, membru al Colegiului Psihologilor din România. Interesele sale de cercetare se leagă de investigarea eficienței intervențiilor psihologice pentru diverse tulburări mintale, precum și de testarea unor predictori relevanți pentru etiologia problemelor de sănătate mintală și eficiența terapiei.  

Cursuri:

 • Practică de profil (I și II);
 • Etica în psihologia aplicată;
 • Psihologie clinică judiciară.

Orar Consultații:

Joi, 15:00-17:00

Interese de cercetare:

 • Evaluarea eficienței intervențiilor psihologice pentru tulburări mintale;
 • Identificarea factorilor de reziliență și de vulnerabilitate relevanți pentru psihopatologie;
 • Investigarea factorilor care influențează/ explică eficiența intervențiilor psihologice.

Proiecte & Granturi:

 • Investigarea eficienței relative a intervențiilor psihologice pentru psihoze;
 • Testarea eficienței relative a intervențiilor ACT și CBT pentru simptome depresive.

Articole:

Stelian Florean – Pagina Principala

Lector Universitar Doctor Radu ȘOFLĂU

Radu Șoflău este Lector în cadrul Departamentului de Psihologie Clinică și Psihoterapie, FPSE, Universitatea Babeș-Bolyai. Este psiholog clinician și psihoterapeut cognitiv-comportamental, membru al Colegiului Psihologilor din România. Interesele sale de cercetare se leagă de investigarea eficienței intervențiilor psihologice pentru diverse tulburări mintale, precum și de testarea unor predictori relevanți pentru etiologia problemelor de sănătate mintală și eficiența terapiei.  

Cursuri:

 • Practică de profil (I și II);
 • Etica în psihologia aplicată;
 • Psihologie clinică judiciară.

Orar Consultații:

Joi, 15:00-17:00

Interese de cercetare:

 • Evaluarea eficienței intervențiilor psihologice pentru tulburări mintale;
 • Identificarea factorilor de reziliență și de vulnerabilitate relevanți pentru psihopatologie;
 • Investigarea factorilor care influențează/ explică eficiența intervențiilor psihologice.

Proiecte & Granturi:

 • Investigarea eficienței relative a intervențiilor psihologice pentru psihoze;
 • Testarea eficienței relative a intervențiilor ACT și CBT pentru simptome depresive.

Articole:

Roxana Oltean – Descriere Scurta

Lect. Univ. Dr. Radu ȘOFLĂU

Practică clinică / Etică în psihologia aplicată/ Psihologie clinică judiciară

Stelian Florean – Descriere Scurta

Lect. Univ. Dr. Radu ȘOFLĂU

Practică clinică / Etică în psihologia aplicată/ Psihologie clinică judiciară

Lia Oltean – Pagina Principala

Lector Universitar Doctor Lia-Ecaterina OLTEAN

Lia Oltean este este doctor în psihologie și lector universitar în cadrul Departamentului de Psihologie Clinică și Psihoterapie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Ea este licențiată în psihologie (2012) și absolventă a masteratului de „Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie” (2014), din cadrul aceleași universități. Printre interesele ei de cercetare se numără relația dintre experiențe aversive în perioada copilăriei și psihopatologie, respectiv a potențialelor mecanisme, precum procesarea recompensei, implicate în această relație. De asemenea, ea se focalizează pe investigarea intervențiilor psihologice, respectiv a mecanismelor și factorilor care le-ar putea influența. Totodată, Lia este psiholog clinician și psihoterapeut cognitiv-comportamental certificat de către Colegiul Psihologilor din România și supervizor în psihoterapii cognitive și comportamentale.  

Cursuri: 

● Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapii individuale și de grup

● Psihologie pozitivă 

● Psihoterapie cognitiv-comportamentală 

● Practică (II, III) 

Orar Consultații: 

Joi: 12:00 – 14:00 – pe bază de programare prealabilă pe email 

Adresă de contact: Strada Republicii 37, 400015, Cluj-Napoca, Romania

Email: liaoltean@psychology.ro 

Interese de cercetare: 

● Experiențe aversive în copilărie și relația cu psihopatologia: mecanisme implicate

○ Identificarea factorilor de reziliență și risc 

● Intervenții psihologice validate științific: mecanisme și moderatori 

○ Intervenții în psihologia pozitivă 

Proiecte & Granturi: 

Director de proiect: 

● 2023-prezent: UBB Starting Research Grant (SRG-UBB 32989/ 23.06.2023)

Membru al echipei de proiect:

2021-2023: Grant PN-III-P4-ID-PCE-2020-2894: Reducerea costurilor singurătății. O abordare cognitiv-comportamentală a mecanismelor și intervenției. 

Articole:

 •  Chiș, A., Oltean, L.-E., Bîlc, M., Vulturar, R., Șoflău, R., David, D., Szentágotai-Tătar, A., & Miu, A. C. (2024) Gene–Environment Interactions in Irrational Beliefs: The Roles of Childhood Adversity and Multiple Candidate Genes. International Journal of Molecular Sciences, 25(8), Article 8. https://doi.org/10.3390/ijms25084206
 • Șoflău, R., Szentágotai-Tătar, A., & Oltean, L.-E. (2023) Childhood Adversity, Resilience, and Paranoia During the COVID-19 Outbreak. The Mediating Role of Irrational Beliefs and Affective Disturbance. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy. https://doi.org/10.1007/s10942-023-00511-4
 • Oltean, L.-E., Șoflău, R., Miu, A. C., & Szentágotai-Tătar, A. (2023) Childhood adversity and impaired reward processing: A meta-analysis. Child Abuse & Neglect, 105596. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2022.105596 
 • Oltean, L.-E., & Șoflău, R. (2022) Childhood adversity, reward processing, and health during the COVID-19 outbreak: The mediating role of reward learning. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice and Policy, 14(2), 301–309. https://doi.org/10.1037/tra0001208 
 • Oltean, L.-E., Miu, A. C., Șoflău, R., & Szentágotai-Tătar, A. (2022) Tailoring Gratitude Interventions. How and for Whom Do They Work? The Potential Mediating Role of Reward Processing and the Moderating Role of Childhood Adversity and Trait Gratitude. Journal of Happiness Studies. https://doi.org/10.1007/s10902-022-00530-5

Costina-Ruxandra POETAR – Descriere Scurta

Lect. Univ. Dr. Costina-Ruxandra POETAR

Psihologia familiei / Psihodiagnostic clinic și intervenții la copii/ Psihologia familiei și cuplului: aplicații judiciare/ Evaluare şi psihodiagnostic clinic aplicat în context judiciar

Membri și Colaboratori – Academic

Cadrele Didactice şi de Cercetare ale Departamentului de Psihologie Clinică şi Psihoterapie:

Prof. “Aaron T. Beck” Univ. Dr. Daniel DAVID

– DIRECTOR FONDATOR

Ştiinţe cognitive clinice/aplicate în psihopatologie (copil, adolescent, adult, vârsta a treia), diagnostic şi psihoterapii validate ştiinţific (raţional-emotive şi cognitiv-comportamentale) şi prin robotică (roboterapie) şi realităţi virtuale, analize multinivelare ale eficienței intervențiilor psihologie și analiza mecanismelor schimbării. Profesor univ. dr. asociat şi cu Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, SUA


Prof. Univ. Dr. Anca DOBREAN

– DIRECTOR DE DEPARTAMENT

Psihodiagnostic, psihodiagnostic validat ştiinţific, patologia copilului şi adolescentului 


Prof. Univ. Dr. Aurora SZENTAGOTAI

– DIRECTOR ȘCOALA DOCTORALĂ

Psihologie clinică / Psihoterapie cognitiv-comportamentală, Psihologie pozitivă


Prof. Univ. Dr. Oana DAVID

DIRECTOR CLINICA UNIVERSITARĂ DE PSIHOLOGIE

Sănătate mintală digitalizată, Psihologie clinică/Psihoterapie aplicată (ex: coaching cognitiv-comportamental) şi parenting


Conf. Univ. Dr. Simona ŞTEFAN

Psihologie clinică/Psihoterapie validată ştiinţific (cognitiv-comportamentală)


Lect. Univ. Dr. Silviu MATU

Metode avansate de cercetare; Robotică/roboterapie şi tehnologii virtuale şi aplicaţiile lor în promovarea sănătăţii


Lect. Univ. Dr. Diana NECHITA

Psihologie clinică / Psihoterapie cognitiv-comportamentală, Psihologie pozitivă


Lect. Univ. Dr. Costina-Ruxandra POETAR

Psihologia familiei / Psihodiagnostic clinic și intervenții la copii/ Psihologia familiei și cuplului: aplicații judiciare/ Evaluare şi psihodiagnostic clinic aplicat în context judiciar


Lect. Univ. Dr. Radu ȘOFLĂU

Practică clinică / Etică în psihologia aplicată/ Psihologie clinică judiciară


Lect. Univ. Dr. Răzvan PREDATU

Psihologie clinică/Psihoterapie cognitiv-comportamentală/Practică clinică/Coaching cognitiv-comportamentalDepartamentul este organizat după standarde internaţionale, astfel încât unele persoane sunt angajate în regim temporar şi/sau complementar specialităţilor Departamentului. Acesta încurajează o fluctuaţie planificată de personal care duce la creşterea performanţei Departamentului, prin flexibilitatea şi expertiza cu care abordează noile dezvoltări în domeniu. Printre foștii și actualii colaboratori ai departamentului se numără:

 • Dr. Ioana Cristea
 • Dr. Amfiana Botez
 • Dr. Cristina Mogoașe
  • Ştiinţe cognitive clinice, Psihoterapie aplicată în genetică / Consiliere genetică, Practică clinică
 • Dr. Bianca Macavei
  • 2008-2014
  • Practică clinică
 • Dr. Ramona Moldovan
  • 2008-2014
  • Consiliere genetica
 • Dr. Sebastian Pintea
  • 2008-2014
  • Metode avansate de cercetare
 • Dr. Mădălina Sucală
  • Ştiinţe cognitive clinice/aplicate în psihopatologia adultului, consiliere genetică
 • Dr. Bogdan Voinescu
  • Psihiatrie clinică şi experimentală/tulburări de somn şi ADHD, consiliere genetică
 • Dr. Alina Rusu
  • 2007-2013
  • Interacţiunea om-animal/Terapia asistată de animale
 • Dr. Mircea Birț
  • 2008-2011
  • Psihiatrie clinică
 • Dr. Octavian Popescu
  • 2009-2011; din 2011 a rămas membru în Consiliul Şcolii Doctorale a Departamentului
  • Genetică, biologie moleculară
  • membru titular al Academiei Române
 • Dr. Catalina Kopetz
  • 2008-2013; din 2013 a rămas cercetător consultant al Institutului
  • Ştiinţe cognitive, afiliată si cu Maryland University

Costina-Ruxandra POETAR – Pagina Principala

Lector Universitar Doctor Costina-Ruxandra POETAR

Lector univ. dr. Costina-Ruxandra POETAR este lector universitar în cadrul Departamentului de Psihologie Clinică și Psihoterapie al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai. A obținut titlul de doctor în psihologie în anul 2016 în cadrul Școlii doctorale Psihodiagnostic și intervenții psihologice validate științific cu teza “Intervenții transdiagnostic livrate prin intermediul tehnologiei”.

Interesele sale de cercetare vizează: intervențiile validate știinţific adresate copiilor, adolescenţilor şi adulţilor, psihologia familiei și cuplului, intervențiile livrate prin intermediul tehnologiei (interventii online, computerizate, aplicații pe telefonul mobil, intervenții livrate în realitatea virtuală).

E-mail:  costinapoetar@psychology.ro 

 • Nivel licență, specializarea Psihologie
  • Psihologia Familiei
  • Psihodiagnostic clinic și intervenții la copii
 • Nivel master:
  • Psihologia familiei și cuplului: aplicații judiciare
  • Evaluare şi psihodiagnostic clinic aplicat în context judiciar
  • Psihologia clinică a dezvoltării copilului, adolescentului și adultului
  • Psihodiagnostic și evaluare clinică 

Orar Consultații:

Luni: 15:00 – 17:00 – pe bază de programare prealabilă pe email

Adresă de contact: Strada Republicii 37, 400015, Cluj-Napoca, Romania
Email: costinapasarelu@psychology.ro

Interese de cercetare:

 • Intervenții psihologice livrate prin intermediul tehnologiei
 • Intervenții transdiagnostic

Proiecte & Granturi:

 • Director de proiect:
 • – AI-Enhanced Internet-delivered intervention for preschool ADHD, UBB Starting Research Grants (07/2023 – prezent)
 • – A virtual clinic for parents of children with ADHD – an individually-tailored approach to reduce parental distress (2020 – 2022)
 • – ParentKIT: efficacy of a transdiagnostic internet intervention enhanced with a parental component for children with internalizing problems (2020 – 2021)
 • Membru în echipa de proiect:
 • – Expert științific: Empowering Widening universities in EUTOPIA_HEALTH consortium to foster academic excellence in Health, funded by the Horizon Europe program of the European Union, through the European Excellence Initiative call (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-03-01) (01/2024 – prezent)
 • – Cercetător postdoctoral: Enhancing cognitive-behavioral therapy by neuroscience: novel approaches to understand treatment response for anxiety and depressive disorders in adolescents (08/2023 – prezent)
 • – Cercetător postdoctoral: Mechanisms of childhood bullying victimization: profiles and tailored approach to online intervention (2021-2023)
 • – Cercetător postdoctoral: Efficacy of a transdiagnostic online REBT program to reduce adolescents internalizing problems (2017-2019)
 • – Asistent de cercetare: Effectiveness of an empirically based web platform for anxiety in youths: iDARE (2014-2016)

Profil Google Scholar 

International papers indexed in Web of Science:

2024

 • Poetar, C.-R., Dobrean, A., & Andersson, G. (2024). Preliminary efficacy of a transdiagnostic parent-led internet-delivered intervention for children with anxiety and depressive symptoms: A pilot randomized controlled trial. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 18(1), 31. https://doi.org/10.1186/s13034-024-00721-3 
 • Balan, R., Dobrean, A., & Poetar, C. R. (2024). Use of automated conversational agents in improving young population mental health: A scoping review. Npj Digital Medicine, 7(1), 1–9. https://doi.org/10.1038/s41746-024-01072-1 
 • Grama, D. I., Dobrean, A., Florean, I. S., Poetar, C. R., Rohner, R. P., & Predescu, E. (2024). Measurement invariance of the Child Parental Acceptance-Rejection Questionnaire-Short Form across parental versions, age, gender, clinical status, and time. Children and Youth Services Review, 163, 107726. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2024.107726 
 • Kulcsár, V., Dobrean, A., Poetar, C.-R., & Ivan, C. (2024). Is REBT Useful for Reducing Adolescents’ Career Decision Difficulties and Distress? A Randomized Trial. Journal of Career Development, 51(3), 327–348. https://doi.org/10.1177/08948453241246715 
 • Poetar, C.-R., & Criț, C. I. (2024). Minority Stress and Anxiety and Depressive Symptoms in Sexual Minority Adults: Irrationality and Self-Compassion as Serial Mediators. Sexuality Research and Social Policy. https://doi.org/10.1007/s13178-023-00929-6

2023

 • Poetar, C.-R., Dobrean, A., & Florean, I. S. (2023). Problematic Smartphone Use and Mental Health Problems: A Network Analysis of Romanian Adolescents. Youth & Society, 0044118X231218295. https://doi.org/10.1177/0044118X231218295
 • Păsărelu, C.-R., David, D., Dobrean, A., Noje, A., Roxana, Șipoș, & Predescu, E. (2023). ADHDCoach—a virtual clinic for parents of children with ADHD: Development and usability study. DIGITAL HEALTH, 9, 20552076231161964. https://doi.org/10.1177/20552076231161963 
 • Poetar, C.-R., Bradley, N., & Voinescu, A. (2023). Immersive virtual reality or computerised mindfulness meditation for improving mood? Preliminary efficacy from a pilot randomised trial. Frontiers in Psychology, 14. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2023.1157469
 • Păsărelu, C.-R., Kertesz, R., & Dobrean, A. (2023). The Development and Usability of a Mobile App for Parents of Children with ADHD. Children, 10(1), Article 1. https://doi.org/10.3390/children10010164
 • Corrigan, N., Păsărelu, C.-R., & Voinescu, A. (2023). Immersive virtual reality for improving cognitive deficits in children with ADHD: A systematic review and meta-analysis. Virtual Reality. https://doi.org/10.1007/s10055-023-00768-1 
 • Florean, I. S., Dobrean, A., Balazsi, R., Roșan, A., Păsărelu, C. R., Predescu, E., & Rad, F. (2023). Measurement Invariance of Alabama Parenting Questionnaire Across Age, Gender, Clinical Status, and Informant. Assessment, 10731911211068178. https://doi.org/10.1177/10731911211068178

2022

 • Păsărelu, C.-R., Dobrean, A., Florean, I. S., & Predescu, E. (2022). Parental stress and child mental health: A network analysis of Romanian parents. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-022-03520-1  

2021

 • Păsărelu, C.-R., Dobrean, A., Andersson, G., & Zaharie, G. C. (2021). Feasibility and clinical utility of a transdiagnostic Internet-delivered rational emotive and behavioral intervention for adolescents with anxiety and depressive disorders. Internet Interventions, 26, 100479. https://doi.org/10.1016/j.invent.2021.100479 
 • Robe, A., Păsărelu, C. R., & Dobrean, A. (2021). Exploring autonomic regulation in children with ADHD with and without comorbid anxiety disorder through three systematic levels of cardiac vagal control analysis: Rest, reactivity, and recovery. Psychophysiology, e13850. https://doi.org/10.1111/psyp.13850 
 • David, D., Dobrean, A., Păsărelu, C. R., Iftene, F., Lupu, V., Predescu, E., & Döpfner, M. (2021). Psychotherapy, Atomoxetine or Both? Preliminary Evidence from a Comparative Study of Three Types of Treatment for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Children. Cognitive Therapy and Research45(1), 149-165. https://doi.org/10.1007/s10608-020-10157-6 
 • Dobrean, A., Păsărelu, C.-R., Balazsi, R., & Predescu, E. (2021). Measurement Invariance of the ADHD Rating Scale–IV Home and School Versions Across Age, Gender, Clinical Status, and Informant. Assessment, 107319111985842. https://doi.org/10.1177/1073191119858421 

2020

 • Florean, I. S., Dobrean, A., Păsărelu, C. R., Georgescu, R. D., & Milea, I. (2020). The efficacy of internet-based parenting programs for children and adolescents with behavior problems: A meta-analysis of randomized clinical trials. Clinical Child and Family Psychology Review23(4), 510-528. https://doi.org/10.1007/s10567-020-00326-0 
 • Păsărelu, C. R., Andersson, G., & Dobrean, A. (2020). Attention-deficit/hyperactivity disorder mobile apps: A systematic review. International journal of medical informatics138, 104133. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2020.104133 

2019

 • Florean, S., & Păsărelu, C.-R. (2019). Interpersonal Emotion Regulation and Cognitive Empathy as Mediators between Intrapersonal Emotion Regulation Difficulties and Couple Satisfaction. Journal of Evidence-Based Psychotherapies 
 • Robe, A., Dobrean, A., Cristea, I. A., Păsărelu, C. R., & Predescu, E. (2019). Attention-deficit/hyperactivity disorder and task-related heart rate variability: A systematic review and meta-analysis. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 99, 11–22. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.01.022

2018

 • Păsărelu, C. R., & Dobrean, A. (2018). An Investigation of Mediators for the Relationship Between Parent Mental Health and Adolescent Problematic Internet Use: A Cross-Sectional Study in Romanian Adolescents. Journal of Evidence-Based Psychotherapies, 18(2), 97–116.
 • Păsărelu, C. R., & Dobrean, A. (2018). A video-based transdiagnostic REBT universal prevention      program for internalizing problems in adolescents: study protocol of a cluster randomized controlled trial. BMC Psychiatry, 18, 101. https://doi.org/10.1186/s12888-018-1684-0 

2017

 • Păsărelu, C. R., Andersson, G., Bergman Nordgren, L., & Dobrean, A. (2017). Internet-delivered transdiagnostic and tailored cognitive behavioral therapy for anxiety and depression: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Cognitive Behaviour Therapy, 1–28. https://doi.org/10.1080/16506073.2016.1231219 
 • Păsărelu, C. R., Dobrean, A., Balazsi, R., Podina, I. R., & Mogoase, C. (2017). Interpretation biases in the intergenerational transmission of worry: a path analysis. Journal of Evidence-Based Psychotherapies, 17(1), 31.

2016

 • Păsărelu, C. R., Dobrean, A., Balazsi, R., Predescu, E., Şipos, R., & Lupu, V. (2016). The Penn State Worry Questionnaire for Children: Age, Gender and Clinical Invariance. Child Psychiatry & Human Development, 1–11. http://doi.org/10.1007/s10578-016-0663-2 

BDI indexed papers

 • David, C., Dobrean, A., & Păsărelu, C. R. (2016). The relationship among Math Anxiety, Perceived Competence and Perceived Value in Romanian Fifth Graders. Transylvanian Journal of Psychology, (2), 211–226.  
 • Păsărelu, C. R., & Dobrean, A. (2015). Child’s negative automatic thoughts as a mediator in the relationship between mother’s and child’s social anxiety symptoms. Transylvanian Journal of Psychology, 16(2), 163
 • David, D., Dobrean, A., Păsărelu, C. R., Matu, S. A., & Comsa, M. (2015). The national psychological/intelligence profile of Romanians: An in-depth analysis of the regional national intelligence profile of Romanians. Transylvanian Journal of Psychology, 16(2), 123
 • Pantis, E., Robe, A., Păsărelu, C. R., Dobrean, A., & Miclutia, I. (2015). Accuracy of the Multidimensional Anxiety Scale for Children as a screening tool for anxiety disorders. Romanian journal of psychopharmacology, 15, 185-195 

B. Book chapters

International 

 • David, D.O., DiGiuseppe, R., Dobrean, A., Păsărelu, C.R., & Balazsi, R. (2019). The Measurement of Irrationality and Rationality. In: M. Bernard & W. Dryden (Eds.), Advances in REBT. Springer, Cham https://doi.org/10.1007/978-3-319-93118-0_4
 • Dobrean, A., Păsărelu, C. R., & Döpfner, D. (2018). Varieties of Psychotherapy for Attention‐Deficit Hyperactivity Disorder. An Evidence-Based Evaluation. In D. David, S. J. Lynn & G. H. Montgomery (Eds.), Evidence-Based Psychotherapy: The State of the Science and Practice (pp. 435-464). New York: Wiley Blackwell.
 • Păsărelu, C. R., & Dobrean, A. (2016). Parental involvement in remotely-delivered CBT interventions for anxiety problems in children and adolescents: a systematic review. In F. Durbano & B. Marchesi (Eds.), New Developments in Anxiety Disorders, Intech Open Access Publisher, doi: 10.5772/65120 
 • Dobrean, A., & Păsărelu, C.R. (2016). Impact of social media on social anxiety: a systematic review. In F. Durbano & B. Marchesi (Eds.), New Developments in Anxiety Disorders, Intech Open Access Publisher, doi: 10.5772/65188

National 

 • Păsărelu, C., Anichitoae F.M., Dobrean, A. (2021). Pregătirea pentru aducerea copilului în familiei. In V. Enea (Eds.), Abordarea psihologică a adopției și asistenței maternale. Iași: Polirom.
 • Dobrean, A., & Păsărelu, C. (2021). Procesul evaluării psihologice a potențialilor părinți. In V. Enea (Eds.), Abordarea psihologică a adopției și asistenței maternale. Iași: Polirom.
 • Dobrean, A., Păsărelu, C. R. (2019). Evaluarea elevilor: tipuri de instrumente şi necesitatea cunoaşterii DSM. In V. Enea (Eds.), Intervenții psihologice în școală. Manualul consilierului școlar. Iași: Polirom
 • Dobrean, A., Păsărelu, C. R. (2019). Educaţia Da, Poţi, Reuşeşti! – un program de dezvoltare a abilităţilor sociale şi emoţionale la elevi. In V. Enea (Eds.), Intervenții psihologice în școală. Manualul consilierului școlar. Iași: Polirom
 • Dobrean, A., Păsărelu, C. (2017). Evaluarea funcţionării intelectuale. In V. Enea & I. Dafinoiu (Eds.), Evaluarea psihologică. Manualul psihologului clinician. Iași: Polirom 
 • Dobrean, A., & Păsărelu, C. R. (2017). Educaţia pozitivă în context şcolar. In A. Szentagotai Tătar & D. David (Eds.), Tratat de Psihologie Pozitivă (pp. 265-282). Iași: Polirom 

Tabloul sănătății mintale în România

 • Dobrean, A., & Păsărelu, C. R. (2023).  Sănătatea mintală în funcție de stadiile de viață: afecțiuni tipice, riscuri și prevalențe la diverse categorii de vârstă. In C. Nedelcea, Tabloul sănătății mintale în România. Consiliul Economic și Social.

Membri și Colaboratori

Membri și Colaboratori

Cadrele Didactice şi de Cercetare ale Departamentului de Psihologie Clinică şi Psihoterapie:

Prof. “Aaron T. Beck” Univ. Dr. Daniel DAVID

– DIRECTOR FONDATOR

Ştiinţe cognitive clinice/aplicate în psihopatologie (copil, adolescent, adult, vârsta a treia), diagnostic şi psihoterapii validate ştiinţific (raţional-emotive şi cognitiv-comportamentale) şi prin robotică (roboterapie) şi realităţi virtuale, analize multinivelare ale eficienței intervențiilor psihologie și analiza mecanismelor schimbării. Profesor univ. dr. asociat şi cu Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, SUA


Prof. Univ. Dr. Anca DOBREAN

– DIRECTOR DE DEPARTAMENT

Psihodiagnostic, psihodiagnostic validat ştiinţific, patologia copilului şi adolescentului 


Prof. Univ. Dr. Aurora SZENTAGOTAI

– DIRECTOR ȘCOALA DOCTORALĂ

Psihologie clinică / Psihoterapie cognitiv-comportamentală, Psihologie pozitivă


Prof. Univ. Dr. Oana DAVID

DIRECTOR CLINICA UNIVERSITARĂ DE PSIHOLOGIE

Sănătate mintală digitalizată, Psihologie clinică/Psihoterapie aplicată (ex: coaching cognitiv-comportamental) şi parenting


Conf. Univ. Dr. Simona ŞTEFAN

Psihologie clinică/Psihoterapie validată ştiinţific (cognitiv-comportamentală)


Lect. Univ. Dr. Silviu MATU

Metode avansate de cercetare; Robotică/roboterapie şi tehnologii virtuale şi aplicaţiile lor în promovarea sănătăţii


Lect. Univ. Dr. Diana NECHITA

Psihologie clinică / Psihoterapie cognitiv-comportamentală, Psihologie pozitivă


Lect. Univ. Dr. Costina-Ruxandra POETAR

Psihologia familiei / Psihodiagnostic clinic și intervenții la copii/ Psihologia familiei și cuplului: aplicații judiciare/ Evaluare şi psihodiagnostic clinic aplicat în context judiciar


Lect. Univ. Dr. Radu ȘOFLĂU

Practică clinică / Etică în psihologia aplicată/ Psihologie clinică judiciară


Lect. Univ. Dr. Răzvan PREDATU

Psihologie clinică/Psihoterapie cognitiv-comportamentală/Practică clinică/Coaching cognitiv-comportamentalDepartamentul este organizat după standarde internaţionale, astfel încât unele persoane sunt angajate în regim temporar şi/sau complementar specialităţilor Departamentului. Acesta încurajează o fluctuaţie planificată de personal care duce la creşterea performanţei Departamentului, prin flexibilitatea şi expertiza cu care abordează noile dezvoltări în domeniu. Printre foștii și actualii colaboratori ai departamentului se numără:

 • Dr. Ioana Cristea

 • Dr. Amfiana Botez
 • Dr. Cristina Mogoașe

  • Ştiinţe cognitive clinice, Psihoterapie aplicată în genetică / Consiliere genetică, Practică clinică

 • Dr. Bianca Macavei

  • 2008-2014
  • Practică clinică

 • Dr. Ramona Moldovan

  • 2008-2014
  • Consiliere genetica

 • Dr. Sebastian Pintea

  • 2008-2014
  • Metode avansate de cercetare

 • Dr. Mădălina Sucală

  • Ştiinţe cognitive clinice/aplicate în psihopatologia adultului, consiliere genetică

 • Dr. Bogdan Voinescu

  • Psihiatrie clinică şi experimentală/tulburări de somn şi ADHD, consiliere genetică

 • Dr. Alina Rusu

  • 2007-2013
  • Interacţiunea om-animal/Terapia asistată de animale

 • Dr. Mircea Birț

  • 2008-2011
  • Psihiatrie clinică

 • Dr. Octavian Popescu

  • 2009-2011; din 2011 a rămas membru în Consiliul Şcolii Doctorale a Departamentului
  • Genetică, biologie moleculară
  • membru titular al Academiei Române

 • Dr. Catalina Kopetz

  • 2008-2013; din 2013 a rămas cercetător consultant al Institutului
  • Ştiinţe cognitive, afiliată si cu Maryland University

Cercetător Științific gr. III, Dr. Ruben Emanuel NECHIFOR

Resting & Task fMRI, Neuroimaging, Diffusion, Perfusion & Structural MRI


 • CS III Dr. Cristina Pojoga
 • Dr. Horea Oltean

Membri colaboratori cercetători (foști și actuali):

 • Dr. Cezar Giosan
 • Dr. Raluca Ignat
 • Dr. Bram Vanderborght
 • Dr. Cristina Costescu
 • Dr. Ioana Podină

Doctoranzii membrilor departamentului asociaţi şcolii doctorale “Psihodiagnostic şi Intervenţii Psihologice Validate Ştiinţific”:


Florina-Magdalena Anichitoae este doctorand în cadrul scolii doctorale începând cu anul 2019. Este licențiată în psihologie (2014) și a absolvit masteratele de “Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie”, precum și masteratul de “Psihologie judiciară” (2017) în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. De asemenea, Florina este psiholog clinician, consilier de dezvoltare personală, trainer și psihoterapeut cu formări în terapia cognitiv-comportamentală, terapia centrată pe scheme, terapia centrată pe compasiune și psiho-oncologie. Interesele sale de cercetare vizează fenomenul de victimizare in cyberbullying in randul copiilor și adolescenților.

E-mail: florinaanichitoae@psychology.ro

Coordonator Științific: Prof. Univ. Dr. Anca Dobrean


Petronela Blaga este student doctorand în cadrul Școlii Doctorale „Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific” începând cu octombrie 2017. Este licențiată în psihologie (2015) și a terminat masteratul de ”Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie” (2017), ambele în cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Interesele ei de cercetare includ rolul expectanțelor în eficiența tratamentelor psihologice computerizate, mai specific investigarea ingredientelor active și placebo implicate în intervenție. Totodată, Petronela este psiholog clinician autonom și psihoterapeut sub supervizare certificat de Colegiul Psihologilor din România.

Coordonator Științific: Prof. Univ. Dr. Daniel David


Samuel Bud este student doctorand în cadrul Școlii Doctorale „Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific”, începând cu octombrie 2017. El a terminat masteratul “Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie” (2017), precum și licența în Psihologie (2015), ambele la Universitatea Babeș-Bolyai. Printre interesele lui de cercetare se numără înțelegerea mecanismelor reglării emoționale (în special furie și vinovăție) în relație cu psihopatologia, în special tulburarea de personalitatea Borderline, dar și primul ajutor în sănătatea mintală sau intervențiile bazate pe mindfulness.

Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Aurora Szentagotai


Miruna Canache este student doctorand în cadrul Școlii Doctorale „Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific” din octombrie 2020. Ea este licențiată în Psihologie (2018) și a absolvit masteratul de Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică și Psihoterapie (2020) din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Interesele ei de cercetare includ experiențele aversive din copilărie și relația acestora cu singurătatea. În plus, aceasta este preocupată de eficiența intervențiilor psihologice care pot fi folosite pentru a reduce singurătatea. Totodată, Miruna este psihoterapeut cognitiv-comportamental sub supervizare certificat de Colegiul Psihologilor din România.

E-mail: miruna.canache@ubbcluj.ro

Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Aurora Szentagotai


Bianca Ceasăr este student doctorand în cadrul Școlii doctorale „Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științiific” . Este licențiată în Psihologie (2020) și a absolvit masteratul de „Tehnici Psihologice de Control al Comportamentului şi Dezvoltarea Potenţialului Uman ” (2022), ambele programe aparținând Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
Interesele ei în cercetare cuprind investigarea factorilor culturali ce contribuie la menținerea comportamentelor dezadaptative asociate abuzului de substanțe, precum și dezvoltarea intervențiilor validate științific în reducerea consumului de substanțe cu risc pentru bolile cronice netransmisibile.
De asemenea, Bianca este Psiholog Clinician și Psihoterapeut Cognitiv-Comportamental în regim supervizare, atestat de către Colegiul Psihologilor din România.

E-mail: bianca.ceasar@ubbcluj.ro

Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Daniel David


Iulia Coșa este student doctorand în cadrul Școlii Doctorale „Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific” începând cu octombrie 2017. Este licențiată în psihologie (2015) în cadrul Universității ”Lucian Blaga”, Sibiu și a terminat masteratul de „Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie” (2017) în cadrul Universității ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca. Interesele ei de cercetare includ: utilizarea excesivă de internet (situri de socializare/gaming) și relaționarea ei cu diferite tulburări psihologice (de ex: tulburări afective- anxietatea socială), la adolescenți. Totodată, Iulia este psihoterapeut cognitiv comportamental, sub supervizare certificat de Asociația de Psihoterapii Cognitive și Comportamentale și Colegiul Psihologilor din România.

Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Anca Dobrean


Dana Cristolțan este student doctorand în cadrul Școlii Doctorale „Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific” începând cu octombrie 2021. Este licențiată în economie(2010), Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor și în psihopedagogie specială(2013), Facultatea de Psihologie și Științele Educației, ambele în cadrul Universitășii Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. A terminat masteratul de Medicină Psihosomatică(2015), în cadrul Universității de Medicină și Farmacie, Cluj-Napoca și masteratul de Tehnici psihologice și de control al comportamentului și dezvoltarea potențialului uman(2016), UBB. Interesele ei de cercetare cuprind dezvoltarea abilităților psihoterapeutice prin intermediul realității virtuale, modificările de conștiință, atingerea potențialului uman și mecanismele implicate în psihopatologie. În același timp, Dana este psihoterapeut autonom certificat de Colegiul Psihologilor din România.

E-mail: dana.cristoltan@ubbcluj.ro

Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Daniel David


Ștefania Crișan este student doctorand in cadrul Școlii Doctorale „Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific”, incepand cu octombrie 2020. Ea a absolvit masteratul „Tehnici Psihologice pentru Control Comportamental si Dezvoltarea Potentialului Uman” (2019), cat si licenta in Psihologie (2017) la Universitatea Babes-Bolyai. Interesele sale de cercetare privesc impactul experientelor adverse din copilarie asupra reglarii emotionale in cazul tulburarilor de personalitate evitanta, dependenta și obsesiv-compulsiva. Totodata, Stefania este psiholog clinician si psihoterapeut cognitiv-comportamental autonom, certificat de Colegiul Psihologilor din Romania.

E-mail: maria.crisan@ubbcluj.ro

Coordonator Științific: Prof. Univ. Dr. Aurora Szentagotai


Elisa Dumitru este student doctorand în cadrul Școlii Doctorale „Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific” începând din octombrie 2020. A absolvit programul masteral de Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică și Psihoterapie (UBB) în anul 2020, obținând licența în Psihologie (UBB) în anul 2018, precum și licența în Filosofie (UBB) în anul 2020. Interesele sale de cercetare vizează natura transdiagnostică a anxietății de moarte și mecanismele cognitive care stau la baza acesteia, aplicând teoria REBT pentru a formula modele teoretice ale anxietății de moarte.

E-mail: paraschiva.dumitru@ubbcluj.ro

Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Daniel David

Loredana Fugaru este student doctorand la Școala Doctorală „Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific”, începând din octombrie 2022. A absolvit programul de master în Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică și Psihoterapie la UBB în 2022, după ce a fost licențiată în Psihologie la UBB în 2020. Principalele sale interese științifice vizează aplicații cu modele de predicție multivariabile, utilizate pentru a evalua riscul individual de dezvoltare a tulburării de stres post-traumatic în urma unui eveniment traumatic. Alte arii de interes secundare sunt intervențiile psihologice validate științific, în special cele care au scopul de a atenua apariția afecțiunilor psihologice clinice. De asemenea, Loredana este psihoterapeut cognitiv-comportamental în supervizare, atestat de Colegiul Psihologilor din România.

E-mail: loredana.fugaru@ubbcluj.ro

Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Daniel David


Narcis Gălățanu este student doctorand în cadrul Școlii Doctorale „Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific”, începând din octombrie 2021.

E-mail: galatanunarcis97@gmail.com

Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Daniel David


Renata Gheorghiu în prezent este doctorand la Școala Doctorală de Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Principalele sale interese de cercetare sunt utilizarea intervențiilor digitale în populațiile clinice, cu accent pe tulburarea bipolară și diverși predictori asociați cu tulburarea.

E-mail: renata.gheorghiu@ubbcluj.ro

Coordonator Științific: Prof. Univ. Dr. Oana David


Diana Grama este student doctorand în cadrul Școlii Doctorale „Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific” începând din octombrie 2019. Este licențiată în psihologie (2017) și a terminat masteratul de „Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică și Psihoterapie” (2019), ambele în cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Interesele sale de cercetare vizează fenomenul bullying, mai specific mecanismele implicate în victimizarea prin bullying la copii și adolescenți.

E-mail: dianagrama@psychology.ro

Coordonator ştiinţific: Prof. Univ. Dr. Anca Dobrean


Ioana Iuga este student doctorand în cadrul Școlii Doctorale „Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific”, din octombrie 2021. Este licențiată în psihologie (2019) și a terminat masteratul de Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică și Psihoterapie (2021), din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Interesele ei de cercetare includ factori personali și parentali asociați burnout-ului academic în rândul copiilor, adolescenților și tinerilor din România. În prezent, Ioana este psiholog clinician și psihoterapeut cognitiv-comportamental atestat de Colegiul Psihologilor din România.

E-mail: ioana.iuga@ubbcluj.ro

Coordonator Științific: Prof. Univ. Dr. Oana David


Petra Fulvia Lohan este student doctorand în cadrul Școlii doctorale „Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științiific” începând cu anul 2023. Este licențiată în Psihologie (2014) și a absolvit masteratul de „Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie” (2017), ambele programe în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. De asemenea, Petra este psiholog clinician autonom și psihoterapeut autonom cu formări în Psihoterapia cognitiv-comportamentală și în Psihoterapia pozitivă (2022 – prezent) atestat de către Colegiul Psihologilor din România și formator. Interesele sale de cercetare vizează programele de stimulare cognitivă și antrenament cognitiv în rândul pacienților cu demență.

E-mail: petra.lohan@ubbcluj.ro

Coordonator Științific: Prof. Univ. Dr. Istvan Szamosközi 


Tamara Macea este student doctorand în cadrul Școlii Doctorale „Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific” din octombrie 2019.

E-mail: tamaramacea@gmail.com

Coordonator Științific: Prof. Univ. Dr. Oana David


Ionuț Milea este student doctorand în cadrul Școlii Doctorale „Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific” din octombrie 2018. Este licențiat în Psihologie (2016) și a terminat masteratul de Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică și Psihoterapie (2018), din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Interesele sale de cercetare cuprind plictiseala ca stare și trăsătură, în context de sănătate și boală, relația plictiselii cu comportamentele dezadaptative (ex: mâncat compulsiv, dependența de jocuri, utilizarea excesivă a telefonului, șofatul imprudent etc), precum și mecanismele evoluționiste ale plictiselii.

Coordonator Științific: Prof. Univ. Dr. Daniel David


Claudiu Negoșanu este student doctorand în cadrul Școlii Doctorale „Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific” începând cu octombrie 2022. Licențiat în Psihologie (2019), și-a continuat studiile și a absolvit programul de master „Consiliere Cognitiv-comportamentală și Interviu Motivațional” al Universității Tehnologice de Sud-Est din Republica Irlanda (2021). Focusul cercetării sale sunt aculturația și fenomene asociate (enculturația, stresul aculturativ, singurătatea) în contextul multicultural european curent.

E-mail: claudiu.negosanu@ubbcluj.ro

Coordonator Științific: Prof. Univ. Dr. Aurora Szentagotai


Andrei Patrichi este student doctorand în cadrul Școlii Doctorale „Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific” începând din octombrie 2021. A absolvit programul masteral de Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică și Psihoterapie (UBB) în anul 2020, anterior, în anul 2018, obținând licența în Psihologie (UBB). Interesele sale de cercetare au în centru singurătatea și posibilele mecanisme care contribuie la declanșarea și menținerea acesteia (cu precădere, reglarea emoțională), dar și posibile strategii de intervenție pentru reducerea sentimentelor de izolare socială.

E-mail: andrei.patrichi@ubbcluj.ro

Coordonator Științific: Prof. Univ. Dr. Aurora Szentagotai


Roxana-Mihaela Paziuc (Mărginean) este student doctorand în cadrul Școlii Doctorale „Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific” din octombrie 2019.

E-mail: margineanroxana@gmail.com

Coordonator ştiinţific: Prof. Univ. Dr. Anca Dobrean


Denisa-Maria Petriș este student doctorand în cadrul Școlii Doctorale „Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific” din octombrie 2021.

E-mail: denisa.m.petris@gmail.com

Coordonator ştiinţific: Prof. Univ. Dr. Anca Dobrean


Alina Petruț este student doctorand în cadrul Școlii Doctorale „Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific” din octombrie 2018. Este licențiată în psihologie (2016) și a terminat masteratul de Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică și Psihoterapie (2018), din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Interesele ei de cercetare includ rolul strategiilor de reglare ale emoțiilor pozitive în tulburările de tip depresiv, precum și implicațiile cognitive și comportamentale a angajării în diverse tipuri de strategii. De asemenea, Alina este psiholog clinician și psihoterapeut cognitiv-comportamental sub supervizare, certificat de Colegiul Psihologilor din România.

Coordonator Științific: Prof. Univ. Dr. Daniel David


Doris Pop este student doctorand în cadrul Școlii Doctorale „Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific” începând cu octombrie 2019. Este licențiată în psihologie (2016) și a terminat programul masteral de Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică și Psihoterapie (2019), ambele la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Focusul cercetărilor ei curente este în studierea valorilor personale, evenimentelor majore de viață, stabilității și schimbării valorilor personale pe parcursul vieții. În practica privată este psiholog cu drept de liberă practică, sub supervizare în psihoterapii cognitiv-comportamentale și psihologie clinică. De asemenea, este coach cognitiv comportamental și trainer acreditat ANC.

E-mail: doris.pop@psychology.ro

Coordonator Științific: Prof. Univ. Dr. Oana David


Gabriela-Viorela Pop este student doctorand în cadrul Școlii Doctorale „Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific”, începând cu octombrie 2019. Este licențiată în Psihologie (2016) și a terminat masteratul de Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică și Psihoterapie (2019), din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Interesele sale de cercetare vizează reglarea emoțională a furiei și primul ajutor în sănătate mintală. Totodată, Gabriela este psihoterapeut cognitiv-comportamental autonom, certificat de Colegiul Psihologilor din România.

E-mail: gabrielapop@psychology.ro

Coordonator Științific: Prof. Univ. Dr. Aurora Szentagotai


Mădălina-Liliana Pop este student doctorand în în cadrul Școlii Doctorale „Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific” din octombrie 2020. Aceasta a absolvit masteratele de Tehnici Psihologice pentru Controlul Comportamentului și Dezvoltarea Potențialului Uman (2020) și Psihologie Judiciară (2019), este licențiată în Psihologie (2017) în cadrul Universității Babeș-Bolyai. Interesele ei de cercetare vizează reziliența la stresul organizațional dezvoltată prin intervenții bazate pe tehnologie. De asemenea, Mădălina-Liliana este psiholog clinician autonom, psiholog autonom în psihologia aplicată în domeniul securității naționale, consilier și psihoterapeut cognitiv-comportamental în supervizare, certificat de Colegiul Psihologilor din România.

E-mail: madalina.pop1@ubbcluj.ro

Coordonator Științific: Prof. Univ. Dr. Oana David


Raluca Rîmbu este student doctorand în cadrul Școlii Doctorale „Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific” începând cu octombrie 2021. Este licențiată în psihologie (2019) și a terminat masteratul de Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică și Psihoterapie (2021), din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Printre interesele sale de cercetare se găsesc tulburările de personalitate, în special tulburarea de personalitate borderline și factorii relaționați cu aceasta, precum schemele dezadaptative timpurii. În prezent, Raluca este psiholog clinician și psihoterapeut cognitiv-comportamental în supervizare, atestat de Colegiul Psihologilor din România.

E-mail: raluca.rimbu@ubbcluj.ro

Coordonator Științific: Prof. Univ. Dr. Aurora Szentagotai


Georgiana Roșca este student doctorand în cadrul Școlii Doctorale „Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific”, din octombrie 2018. A absolvit programul masteral de ”Tehnici Psihologice pentru Controlul Comportamental și Optimizarea Potențialului Uman” (2015) și de licență (2013), în cadrul Universității Babeș-Bolyai. Interesul său de cercetare pornește de la aspecte practice din aria parentingului, mai precis investigarea factorilor părinte-copil și strategii parentale eficiente utilizate în complianța copiilor. În prezent Georgiana este psiholog clinician și psihoterapeut cognitiv-comportamental atestat de Colegiul Psihologilor din România.

Coordonator Științific: Prof. Univ. Dr. Oana David


Alexandra Sabou este student doctorand în cadrul Școlii Doctorale „Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific” din octombrie 2020. Ea este licențiată în Psihologie (2018) și a absolvit masteratul de Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică și Psihoterapie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, în anul 2020. Interesele ei de cercetare vizează empatia și factorii socio-emoționali în fenomenul de bullying la copii și adolescenți. De asemenea, Alexandra este psihoterapeut cognitiv-comportamental sub supervizare și psiholog clinician certificat de Colegiul Psihologilor din România.

E-mail: alexandra.sabou@ubbluj.ro

Coordonator ştiinţific: Prof. Univ. Dr. Anca Dobrean


Daria Sîntoma este studentă doctorandă a Școlii Doctorale „Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific”, începând cu octombrie 2022, în cadrul Universității „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca. Este licențiată în psihologie (2020) și absolventă a programul masteral de „Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică și Psihoterapie” (2022), din cadrul aceleași universități. Printre interesele ei de cercetare se numără singurătatea, mai specific, intervențiile psihologice validate științific care adresează singurătatea, dar și intervențiile bazate pe mindfulness. În prezent, Daria este psiholog clinician și psihoterapeut cognitiv-comportamental în supervizare, atestat de Colegiul Psihologilor din România.

E-mail: daria.sintoma@ubbcluj.ro

Coordonator Științific: Prof. Univ. Dr. Aurora Szentagotai


Vasile Sîrbu este student doctorand al Școlii Doctorale „Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific” începând cu octombrie 2020. Acesta este licențiat în psihologie (2018) și a absolvit masterul de Psihologie Clinică și Psihoterapie (2020), în cadrul Universității de Vest din Timișoara. Principalele sale interese de cercetare se focusează în prezent pe validarea științifică a intervențiilor psihologice mobile și investigarea mecanismelor de schimbare din spatele acestora în reducerea simptomatologiei de depresie, anxietate și stres.

E-mail: vasile.sirbu@ubbcluj.ro

Coordonator Științific: Prof. Univ. Dr. Oana David


Maria Stoia este student doctorand în cadrul Școlii Doctorale „Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific”, începând cu octombrie 2020. Ea a absolvit programul masteral de Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică și Psihoterapie (UBB) în anul 2020, anterior, în anul 2018, obținând licența în Psihologie (UBB). Interesele sale de cercetare privesc impactul experiențelor adverse din copilărie asupra emoțiilor pozitive din viața adultă. Totodată, Maria este psihoterapeut cognitiv-comportamental sub supervizare, certificat de Colegiul Psihologilor din România.

E-mail: maria.stoia@ubbcluj.ro

Coordonator Științific: Prof. Univ. Dr. Aurora Szentagotai


Paula Stroian este student doctorand în cadrul Școlii Doctorale „Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific” din octombrie 2017. Este licențiată în psihologie (2014) și a terminat masteratul de „Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie” (2017), din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Interesele ei de cercetare includ terapia focalizată pe schemele cognitive, relația dintre schemele dezadaptative timpurii și simptomatologie, rolul imageriei și al tehnicilor experiențiale de tip schema therapy în reglarea emoțională, precum și relația dintre terapia focalizată pe schemele cognitive și alte abordări psihologice.

Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Daniel David


Gabriela Țînța este în prezent doctorand la Școala Doctorală de Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific, Universitatea Babeș-Bolyai, din Cluj-Napoca. Interesele sale de cercetare sunt în aria tulburărilor de personalitate, mai specific în ceea ce privește identificarea și analiza dificultăților pe care persoanele cu trăsături de personalitate obsesiv-compulsivă le au în interacțiunea cu ceilalți și în reglarea emoțională. 

E-mail: gabriela.tinta@ubbcluj.ro

Coordonator Științific: Prof. Univ. Dr. Aurora Szentagotai


Larisa Tînc este student doctorand în cadrul Școlii Doctorale „Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific” începând cu octombrie 2023. Este licențiată în Psihologie (2021) și a absolvit masteratul de “Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie” (2023), ambele în cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Interesele sale de cercetare vizează insomnia cronică, cu accent atât pe evaluarea clinică comprehensivă a acesteia, cât și pe elaborarea tratamentelor și strategiilor de intervenție în rândul adulților tineri. În prezent, Larisa este psiholog clinician și psihoterapeut cognitiv-comportamental certificat de Colegiul Psihologilor din România.

E-mail: larisa.tinc@ubbcluj.ro

Coordonator Științific: Prof. Univ. Dr. Daniel David


Cristina Tomoioagă este student doctorand în cadrul Școlii Doctorale „Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific” începând cu octombrie 2018. Este licențiată în psihologie (2015) și a terminat programul masteral de Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică și Psihoterapie (2017), ambele la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj- Napoca. Printre interesele ei de cercetare se numără coachingul cognitiv-comportamental, mai exact factorii și mecanismele implicate în eficiența coachingului cognitiv-comportamental. De asemenea, Cristina este membră a International Association of Cognitive Behavioral Coaching.

E-mail: cristinalorint@psychology.ro

Coordonator Științific: Prof. Univ. Dr. Oana David


Alexandru Zorilă este student doctorand în cadrul Școlii Doctorale „Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific”, începând cu octombrie 2017. Este licențiat în psihologie (2015), absolvent al studiilor în cadrul programului masteral de Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică și Psihoterapie, ambele la Universității Babeș-Bolyai Cluj- Napoca, iar momentan este și psiholog clinician și psihoterapeut cognitiv-comportamental sub supervizare, certificat de Colegiul Psihologilor din România. Interesele sale de cercetare includ biasările atenționale în diferite emoții pozitive și negative atât funcționale cât și disfuncționale, mai specific mecanismele influenței procesării conștiente de informații asupra procesării implicite de informații cu aplicabilitate în domeniul coachingului și a optimizării performanțelor de leadership. Expertiza profesională include servicii de specialitate validate științific administrate individual, adresate adolescenților și adulților, focalizate pe: psihodiagnostic și evaluare clinică; psihoterapie pentru tulburări de anxietate și promovarea sănătății prin educație rațional-emotivă și comportamentală.

Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Oana David

Dr. Psih. Roxana OLTEAN

Psihoterapeut cognitiv-comportamental/ Psiholog clinician/ Cercetător postdoctoral/ Lector asociat


Drd. Psih. Cristina TOMOIOAGĂ

Psihoterapeut cognitiv-comportamental/ Coach/ Trainer


Drd. Psih. Ioana IUGA

Psihoterapeut cognitiv-comportamental/ Psiholog Clinician


Prof. Univ. Dr. Oana DAVID

Profesor universitar, Directorul Clinicii/ Psihoterapeut cognitiv-comportamental, supervizor/ Psiholog Clinician, supervizor/ Coach și Trainer


Note: (1) Criteriu de selecţie pentru membrii şi colaboratorii noştri este reprezentat de performanţa profesională, dublată de angajamentul pentru excelenţă, profesionalism şi seriozitate, muncă în echipă şi respingerea imposturii, caracteristici care constituie sistemul de valori ale Departamentului. Mai precis spus, profilul profesional pe care îl căutăm la cei care doresc să intre în echipa noastră este caracterizat de:(1) cunoştinţe ştiinţifice avansate; (2) metode avansate de cercetare; (3) comportament etic şi profesional în general, şi în activităţile de cercetare/didactice/de servicii psihologice şi/sau administrative în special; (4) leadership şi stil antreprenorial; (5) management eficient al activităţilor; (6) abilități de comunicare şi relaţionare interpersonală în general, şi în echipa de lucru în special (ex. generozitate, calm şi asertivitate, toleranţă la frustrare etc.); (7) motivaţie, plăcere şi atracţie deosebite pentru a contribui la progresul cunoaşterii, dublate de disponibilitate la efort şi muncă; (8) un stil mental raţional caracterizat de: (a) un stil de gândire inteligent, creativ, flexibil, non-absolutist, (b) toleranţă la frustrare, (c) non-catastrofare şi (d) evaluări nuanţate, non-globale.

(2) Criteriile de promovare pentru nivelul “Major” sunt reprezentate de criteriile de performanţă minime stabilite la nivel de UBB/naţional, la care se adaugă criteriile de excelenţă internaţională (stabilite în Regulamentul Departamentului). Ele se coroborează cu criteriile de promovare pentru nivelul “Minor”, care sunt reprezentate de criteriile de performanţă minime stabilite la nivel de UBB/naţional.

(3) Organizarea membrilor Departamentului descrisă mai sus este făcută ţinând cont de specificul Departamentului, care desfăşoară activităţi didactice, de cercetare şi servicii clinice inovative (dezvoltare-inovare). Astfel, membrii Departamentului sunt organizaţi în mai multe categorii, fiecare categorie având traiectorie, responsabilităţi şi indicatori de performanţă proprii; categorille nu sunt statice, un membru al Departamentului putându-şi alege şi/sau schimba traiectoria personală în funcţie de interesele sale de carieră.