Cursuri/workshop-uri de formare continua – 2008

Consorţiul format din

 1. Catedra de Psihologie Clinică şi Psihoterapie din Universitatea Babeş-Bolyai,
 2. Institutul Internaţional de Studii Avansate de Psihoterapie şi Sănătate Mentală Aplicată din Universitatea Babeş-Bolyai, şi
 3. Asociaţia de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România,

are ca obiectiv fundamental promovarea şi dezvoltarea psihodiagnosticului şi intervenţiilor psihologice validate ştiinţific în practica psihologiei româneşti. În acest sens, în anul 2007 am derulat o serie de cursuri/workshop-uri de formare continuă în Bacău, Bucureşti, Cluj-Napoca, Oradea, Satu-Mare, Sibiu, Timişoara etc. Feedback-urile participanţilor au fost foarte bune! Pornind de la acest succes şi de la sugestiile participanţilor am decis ca în anul 2008 să concentrăm educaţia continuă prin cursuri/workshop-uri care se adresează unor grupe mai omogene de profesionişti.

Astfel, în anul 2008 am planificat cursurile/workshop-urile descrise mai jos. La ele pot participa profesionişti psihologi şi/sau nepsihologi (ex. medici, asistenţi sociali etc.), inclusiv studenţi; credite de formare continuă vor fi oferite numai pentru cei atestaţi de Colegiul Psihologilor din România, restul participanţilor urmând a primi o adeverinţă de participare (fără a avea inscripţionat pe ea numărul de credite).

Pentru a concentra resursele, cursurile/workshop-urile vor fi organizate de regulă la Cluj-Napoca, de o echipă de profesionişti condusă de Prof. “Aaron T. Beck” univ. dr. Daniel David. Înscrierile se fac la psiholog principal în psihologie clinică şi psihoterapie Bianca Macavei (biancamacavei@psychology.ro; tel: 0744362123), taxa de participare fiind taxa minimă stabilită de Colegiul Psihologilor din România plus cheltuielile asociate cursurilor (100 Euro pentru aproximativ 20 de ore).

La cerere putem organiza, în cadrul competenţelor noastre – psihodiagnostic şi intervenţii psihologice cu relevanţă pentru sănătate şi boală -, cursuri/workshop-uri specifice, în Cluj-Napoca sau în locaţia participanţilor (ex. activităţi specifice unor tulburări clinice şi/sau probleme psiho-comportamentale în cazul copiilor, adulţilor şi a vârstei a treia, activităţi asociate promovării sănătăţii etc.). Pentru cereri în acest sens vă adresaţi la asistent de cercetare drd. Ioana Cristea (ioanacristea@psychology.ro).

I. Psihodiagnostic şi evaluare clinică

Se prezintă într-o manieră pragmatică demersul evaluării clinice şi principalele instrumente folosite, care să ofere un sistem de practică psihologică validată ştiinţific în ceea ce priveşte psihodiagnosticul şi evaluarea clinică, adică evaluarea cu relevanţă pentru mecanisme psihologice implicate în sănătate şi boală; aplicaţiile în domeniile non-clinice (ex. educaţional, muncii-organizaţional, judiciar, apărare şi securitate naţională etc.) sunt descrise în limitele de competenţă ale acestor profesionişti. Aceste cursuri/workshop-uri oferă şi prerechizitele necesare pentru achiziţionarea din partea celor interesaţi a Platformei de Evaluare Clinică (vezi www.rtscluj.ro) formată din: (1) Interviurile Clinice Structurate (SCID), pentru copii şi adulţi, şi (2) Sistemul de Evaluare Clinică.

 1. Psihodiagnostic şi evaluare clinică în cazul copiilor şi adulţilor; Fundamente (18-20 Ianuarie, 2008, Iaşi; 21-23 Martie, 2008, Bucureşti; 9-11 Mai, 2008, Timişoara; 4-6 Iulie, 2008, Piteşti; 4-6 Iulie, 2008 Constanţa; 31 Octombrie-2 Noiembrie, 2008, Braşov)
 2. Psihodiagnostic şi evaluare clinică în mediul clinic; Aplicaţii pentru psihopatologia copilului şi adultului (16-18 Mai, 2008, Cluj-Napoca)
 3. Psihodiagnostic şi evaluare clinică în mediul educaţional (15-17 Februarie, 2008, Cluj-Napoca)
 4. Psihodiagnostic şi evaluare clinică în domeniul muncii-organizaţional (22-24 Februarie, 2008, Cluj-Napoca)
 5. Psihodiagnostic şi evaluare clinică în domeniile judiciar, penitenciar, apărare şi securitate naţională (07-09 Martie, 2008, Cluj-Napoca)

II. Intervenţii psihologice de tip cognitiv-comportamental

Se prezintă într-o manieră pragmatică, procedurile de: modificare comportamentală, restructurare cognitivă, rezolvare de probleme, management al stresului prin mecanisme de coping şi tehnici de relaxare, negociere şi management al conflictului, luare eficientă a deciziilor, comunicare şi de autocontrol emoţional şi comportamental, fundamentale în intervenţiile psihologice validate ştiinţific.

 1. Tehnici şi intervenţii cognitiv-comportamentale; Fundamente (01-03 Februarie, 2008, Iaşi; 4-6 Aprilie, 2008, Bucureşti; 16-18 Mai, 2008, Timişoara; 27-29 Iunie, 2008, Piteşti; 11-13 Iulie, 2008, Constanţa; 24-26 Octombrie, 2008, Braşov)
 2. Tehnici şi intervenţii cognitiv-comportamentale în mediul clinic; Aplicaţii pentru psihopatologia copilului şi adultului (13-15 Iunie, 2008, Cluj-Napoca)
 3. Tehnici şi intervenţii cognitiv-comportamentale în domeniile judiciar, penitenciar, apărare şi securitate naţională (18-20 Aprilie, 2008, Cluj-Napoca)
 4. Tehnici şi intervenţii cognitiv-comportamentale în domeniul muncii-organizaţional (11-13 Aprilie, 2008, Cluj-Napoca)
 5. Tehnici şi intervenţii cognitiv-comportamentale în domeniul educaţional (14-16 Martie, 2008, Cluj-Napoca)
 6. Tehnici şi intervenţii cognitiv-comportamentale în consilierea pastorală/spirituală (06-08 Iunie, 2008, Cluj-Napoca)

III. Proceduri psihologice validate ştiinţific

Se prezintă într-o manieră pragmatică proceduri psihologice validate ştiinţific importante pentru viaţa cotidiană şi/sau pentru profesii nepsihologice.

 1. Parenting – Dezvoltarea abilităţilor de a fi părinte (08-10 Februarie, 2008, Cluj-Napoca) Notă: Poate participa şi publicul larg (ex. părinţi)
 2. Intervenţii psihologice scurte pentru eficientizarea activităţilor în domeniul medical (ex. medici, asistente medicale) (02-04 Mai, 2008, Cluj-Napoca) Notă: El va fi acreditat şi de Colegiul Medicilor din România
 3. Elemente de screening/evaluare psihologică a pacienţilor de către personalul medical (ex. medici, asistente medicale) (11-13 Aprilie, 2008, Cluj-Napoca) Notă: El va fi acreditat şi de Colegiul Medicilor din România
 4. Intervenţii psihologice scurte pentru eficientizarea activităţii manageriale (se adresează managerilor)  (08-10 Februarie, 2008, Cluj-Napoca)
 5. Construcţia şi managementul Relaţiei Psihoterapeutice (10-12 Octombrie, 2008, Bucureşti)
 6. Aplicaţii ale roboticii şi realităţii virtuale în consiliere şi realibilitare (7-9 Noimebrie, 2008, Cluj-Napoca)
 7. Optimizarea performanţei profesionale prin consultanţă şi coaching cognitiv-comportamental (7-9 Noiembrie, 2008, Cluj-Napoca)
 8. Intervenţii cognitiv-comportamentale în consiliere pastorală (spirtuală) (14-16 Noiembrie, 2008, Cluj-Napoca)
 9. Psihologie clinică şi psihoterapie aplicate în mediul judiciar (21-13 Noiembrie, 2008, Cluj-Napoca)